DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Barlinek S.A. - ekspansja i rozwój

Barlinek SA

Autor:
Źródło: Barlinek SA
Data: 2003-09-17


Barlinek S.A. to przedsiębiorstwo z wieloletnimi tradycjami. Przemysł drzewny rozwinął się w Barlinku już w XIX wieku, a do końca drugiej wojny światowej, w mieście działał tartak połączony ze stolarnią i wytwórnią mebli.

Po wojnie, wraz z innymi funkcjonującymi już w mieście, został on przejęty przez państwo pod wspólną nazwa Zakładów Drzewnych Lasów Państwowych w Barlinku. W styczniu 1959 roku, zakłady zmieniły nazwę na Barlineckie Zakłady Przemysłu Drzewnego w Barlinku, by w roku 1975 przekształcić się w Barlineckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Barlinku. Jednak prawdziwym przełomem była prywatyzacja w 1999 roku, kiedy to firma uzyskała inwestora strategicznego i obecną nazwę - Barlinek S.A. Przedsiębiorstwo w ponad 99 % stało się własnością Michała Sołowowa, natomiast 0,36 % akcji pozostało w rękach Skarbu Państwa. W sumie kapitał zakładowy wynosi 50 mln złotych i podzielony jest na 50 mln akcji (po wartości nominalnej 1 złotych każda, dane z 14 sierpnia 2003 roku).

Dzięki konsekwentnie realizowanej polityce rozbudowy i modernizacji firmy, przy jednoczesnym poszerzaniu asortymentu wyrobów, w ciągu zaledwie kilku lat Barlinek S.A. stał się liderem przemysłu podłóg drewnianych w Polsce. Jego celem strategicznym jest znalezienie się w elitarnym gronie najnowocześniejszych zakładów przerobu drewna w Europie. Obecnie firma znajduje się w pierwszej dziesiątce największych producentów trójwarstwowych desek w świecie. Wg planów Zarządu spółki w 2006 roku będzie największym tego typu zakładem.

Poprzez znaczne dokapitalizowanie przedsiębiorstwa, intensyfikację działań marketingowych, redukcję kosztów i zwiększeniu wydajności, nastąpił znaczny wzrost produkcji oraz wartości sprzedaży produktów firmy Barlinek S.A. Jej wizytówką jest znana od kilkudziesięciu lat deska barlinecka - trzywarstwowa deska podłogowa ze szlachetnych gatunków drewna polskiego i gatunków egzotycznych. Łączy ona w sobie zalety klasycznego parkietu z łatwością montażu podłogi panelowej. W latach 2000-2002, jej produkcja zwiększyła się blisko dwukrotnie, a w 2003 roku ma wynieść ponad 1 500 tys. m2 (w porównaniu do 870 tys. w roku 2002). Zwiększenie produkcji zaowocowało wzrostem przychodów Zakładu ogółem - z ponad 80,5 mln w roku 2000 do blisko 106 mln w roku 2002, a na koniec b.r. szacowane są one na około 140 mln złotych. W przeliczeniu na jednego pracownika, przychody ze sprzedaży wszystkich produktów firmy Barlinek S.A. wzrosły, na przestrzeni lat 2000-2003, blisko dwukrotnie (z 83,4 mln w roku 2000 do planowanych blisko 146,3 mln na koniec 2003). Zysk operacyjny, z ponad 3,5 mln straty w roku 2000, wzrósł do ponad 13,2 mln na koniec roku 2002, a na rok 2003 planowany jest na poziomie ponad 21,6 mln. Ponadto, zysk netto, z poziomu około 6,3 mln straty w roku 2000, w ciągu dwóch lat wzrósł do ponad 8,3 mln, a na koniec 2003 roku ma osiągnąć blisko 14 mln.

Obecnie, Barlinek S.A. zatrudnia blisko 1000 osób, co sprawia, że prawie co trzeci mieszkaniec miasta Barlinek związany jest osobiście z zakładem.

Oferta Barlinek S.A. obejmuje wysokiej jakości wyroby drewniane: deskę barlinecką, podłogi lite, naturalne panele okleinowane drewnem, okleiny naturalne oraz Barkiet System – akcesoria oraz środki do układania i pielęgnacji podłóg drewnianych.

Sprzedaż deski barlineckiej prowadzona jest w najlepszych sieciach supermarketów budowlanych oraz w 150 Autoryzowanych Salonach Sprzedaży na terenie całego kraju. Jednak deska barlinecka znana jest nie tylko w Polsce. Zaistnienie i utrzymanie się na niezwykle wymagających rynkach światowych jest najlepszym wyznacznikiem jakości i technologicznego zaawansowania produktów z Barlinka. Począwszy od 2003 roku, ponad 50% asortymentu wysyłane jest na eksport, głównie do: Szwecji (ponad 40 %), USA, Norwegii, Kanady i Francji. Udział ten wkrótce się zwiększy, gdyż niemal cała produkcja z trzeciej linii technologicznej, której budowę rozpoczęto we wrześniu b.r., również trafi na rynki zagraniczne. Drugim co do ważności produktem eksportowym są okleiny z drewna krajowego i egzotycznego, w produkcji których Barlinek S.A jest potentatem na rynku krajowym. Zakład produkuje i sprzedaje również: parkiety klasyczne i mozaikowe, podłogi lite drewniane, materiały do montażu pielęgnacji i renowacji podłóg drewnianych (produkty Barkiet-System), tarcicę iglastą i liściastą, półfabrykaty iglaste oraz wyroby frezarskie.

Rok 2003 zaowocował wprowadzeniem na rynek nowego produktu - deski barlineckiej Maestro, montowanej w systemie bezklejowym, w oparciu o stworzone w Zakładzie złącze “barclick”. Kolejną nowością roku 2003 są, produkowane od sierpnia, pelety - naturalne paliwo powstałe z odpadów biomasy (trocin, ścinków drewna, wiórów itp.). Produkt ten na razie w całości sprzedawany jest do Niemiec, Danii i Szwecji. Przedsiębiorstwo uzyskało ponadto, prestiżowy certyfikat Instytutu Otto Grafa na podłogi sportowe, montowane są ze specjalnej odmiany deski barlineckiej. Barlinek S.A. jest jedyną firmą w Polsce, która posiada certyfikat na podłogę trzywarstwową wg nowej, w Unii Europejskiej, zaostrzonej normy DIN 18032-2. Uzyskany certyfikat upoważnia do montowania deski barlineckiej w obiektach o randze olimpijskiej. Rozpoczęto ponadto, proces certyfikacji ISO 9001 i 14001.

W roku 2004, łączna wartość nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstwa, począwszy od roku 2000, wyniesie 133 mln złotych. Rozpoczęta w 2000 roku transformacja zakładu zaowocowała budową wielu urządzeń unowocześniających produkcję. W okresie 2000-2002 powstały m.in.: magazyny o powierzchni 6000 m2, suszarnie, w skład których wchodzi 30 obiektów o pojemności 50 m3 każdy oraz dwóch dodatkowych po 100 m3 wsadu, komora parzelniana o wielkości ok. 30 m3 wsadu oraz doły warzelniane. Ponadto, zakupiono wiele nowych maszyn m.in.: pilarkę dwustronną, pilarki tarczowe, strugarkę z piłami rozcinającymi. Wpłynęło to na optymalne wykorzystanie surowca i zmniejszenie ilości odpadów, oraz znacznie ograniczyło natężenie emitowanego hałasu. W grudniu 2002 roku, pełne możliwości osiągnęła nowa linia deski barlineckiej, która pozwoliła na podwojenie mocy wytwórczych do 1,5 mln m2 rocznie. W roku 2003 zakończono modernizację starej linii produkcyjnej i estakady suwnic.
Drugi etap rozbudowy zakładów Barlinka rozpoczął się we wrześniu br. Zainwestowano m.in. w trzecią linię produkcyjną, dzięki czemu wolumen produkcji deski barlineckiej wzrośnie do prawie 4 mln m2.

Zakończona transformacja to także konkretne inwestycje proekologiczne. W zmodernizowanej w 2000 roku lakierni wymieniono starą linię lakierniczną na całkowicie zautomatyzowaną, zastępując dotychczas stosowany lakier na fotoutwardzalny, w którym jako rozpuszczalnik stosowana jest woda. Obecnie Barlinek S.A. należy do jednych z najnowocześniejszych, a przez to “najczystszych” w Polsce. Zmieniono systemy odpylania Zakładu zakupując nowoczesne ekofiltry tkaninowe, gwarantujące 99,8% skuteczność redukcji emisji pyłów drzewnych do atmosfery. Dzięki tej inwestycji, o prawie 100 % ograniczona została emisja tlenku siarki, a w znacznym stopniu zmniejszona emisja tlenku azotu i tlenku węgla, o około 90 % uległa też redukcji emisja pyłów podczas spalania. Ograniczono emisję hałasu wymieniając stację sprężarek. W 2002 roku, całkowicie wyłączono z eksploatacji starą kotłownię, opalaną dotychczas miałem węglowym. W nowo wybudowanej, do spalania wykorzystuje się wyłącznie odpady drzewne powstałe w zakładzie i unika w ten sposób ich składowania. Zmodernizowano również układ pompowy kotłowni zastępując energochłonne agregaty urządzeniami o mniejszym poborze energii, co ograniczyło jednocześnie zużycie wody. W 2003 roku wybudowano nowoczesną fabrykę biopaliwa stałego, tzw. pelet, produkowanych z odpadów - trocin, ścinków, wiór – stanowiących ponad 1/3 przerabianego drewna. Odpady te są zarazem najcenniejszym surowcem do produkcji pelet. W ten sposób zakupione drewno wykorzystywane jest w 100 procentach. Łączna wartość inwestycji proekologicznych (bez lakierni) wyniosła ponad 18 mln złotych.

Barlinek S.A. przywiązuje dużą wagę do tego, aby stosowane technologie i gotowe wyroby były ekologiczne i nie ubożyły środowiska naturalnego. Z inicjatywy Zakładu realizowana jest akcja „Zasada 1 za 1”, która przewiduje sadzenie jednego drzewka za każdą zakupioną paczkę deski barlineckiej. Nasadzenia jednorocznych drzewek na terenach zrębowych dokonywane są przez wykwalifikowane służby zakładów leśnych. Podarowane przez firmę Barlinek S.A. drzewka rosną już w nadleśnictwach Choszczno, Smolarz, Dobrzany, Sulęcin i Gryfice w województwie zachodniopomorskim. Do połowy września b.r., z inicjatywy firmy posadzono ogółem ponad 600 000 drzewek, co daje obszar o wielkości 60 hektarów, a więc równy ponad 84 boiskom do piłki nożnej.

Innym przejawem działalności proekologicznej jest współfinansowanie, rozpoczętego w 2001 roku przez Stację Badawczą Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu i Nadleśnictwo Barlinek, programu przywracania populacji “nadrzewnej” sokoła wędrownego na terenie barlineckich lasów. Dzięki podjętym działaniom, w ciągu trzech lat udało się przywrócić naturze 11 tych niezwykle rzadkich i pięknych ptaków.

Starania firmy Barlinek S.A. o prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej zostały potwierdzone otrzymaniem prestiżowego certyfikatu Forest Stewardship Council (FSC). Dokument jest świadectwem, że wytwarzane przez Barlinek produkty powstały wyłącznie z surowca pozyskiwanego z racjonalnie eksploatowanych zasobów leśnych. Proces certyfikacji zakładów produkujących materiały z surowca drzewnego, ma na celu prowadzenie skutecznej walki z rabunkową eksploatacją lasów. Certyfikat FSC przyznawany jest firmom, które produkują jedynie z surowca zakupionego u kooperantów, którzy również muszą być certyfikowani. Do każdej partii drewna, oprócz faktury, dostawca zobowiązany jest załączyć świadectwo jego pochodzenia z zasobów racjonalnie eksploatowanych. Dzięki temu klienci mają absolutną pewność, że surowiec, z którego wykonano ich podłogi, został pozyskany z planowanych wycinek, zgodnie z prawem i normami ochrony środowiska.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz