/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
EDUKACJA

Przetwórstwo Drewna - nowy kierunek studiów na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Autor: oprac red.
Źródło: Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Data: 2016-04-26


Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ogłosił nabór na studia w roku akademickim 2016-2017. Obok dwóch kierunków kształcenia znanych z poprzednich lat (Leśnictwo i Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym) pojawił się nowy: Przetwórstwo Drewna.

Przetwórstwo Drewna - nowy kierunek studiów na krakowskim Wydziale Leśnym Przetwórstwo Drewna - nowy kierunek studiów na krakowskim Wydziale Leśnym Fot. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Jak informuje dziekanat krakowskiego Wydziału Leśnego, absolwent studiów I stopnia będzie posiadał wiedzę i znajomość z dziedziny przetwórstwa drewna. Elementem wyróżniającym absolwenta nowego kierunku będzie umiejętność podejmowania działań na styku trzech dziedzin gospodarczych: przyrodniczych, leśnych i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania surowca drzewnego i materiałów drewnopochodnych. Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego pogłębiania tej wiedzy (ustawicznego doskonalenia wiedzy inżyniera Przetwórstwa Drewna) i wykorzystania nabytych kompetencji w sytuacjach zawodowych, a także społecznych. Absolwenci staną się inżynierami, łączącymi wiedzę specjalistyczną ze znajomością problematyki przetwórstwa drewna, procedur prawnych i elementów zarządzania przedsiębiorczością drzewną.

Studia inżynierskie I stopnia na kierunku Przetwórstwo Drewna będą trwały 7 semestrów i (w tym 4 tygodnie praktyki zawodowej). Plan studiów obejmuje 2362 godzin zajęć, z czego 48% stanowią wykłady, 46% ćwiczenia laboratoryjne i projektowe, a 6% ćwiczenia terenowe. Według założeń, studenci będą mogli w przyszłości kontynuować naukę na studiach II stopnia. Program studiów magisterskich znajduje się w trakcie przygotowania.

W programie studiów I stopnia na kierunku Przetwórstwo Drewna oprócz tradycyjnych wykładów i ćwiczeń kameralnych i laboratoryjnych, znaczną część godzin dydaktycznych przeznaczono na przedmioty specjalizacyjne i zajęcia fakultatywne. Zdobytą wiedzę teoretyczną studenci będą mieli możliwość zweryfikować i utrwalić w praktycznym zastosowaniu w ramach ćwiczeń terenowych, które odbywać się mają przeważnie w przedsiębiorstwach przetwórstwa drzewnego, tartakach, firmach rzemiosła drzewnego, zakładach energetycznych zasilanych biomasą drzewną, a także w nadleśnictwach Lasów Państwowych.

 

Program studiów na kierunku Przetwórstwo Drewna obejmuje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, leśnych i technicznych dotyczącą przetwórstwa drewna, a w szczególności: 

 • z zakresu matematyki, statystyki matematycznej, informatyki, fizyki, chemii organicznej i nieorganicznej, niezbędną do opisywania i analizowania zjawisk przyrodniczych oraz technicznych związanych z przerobem drewna; 
 • metrologii ogólnej i stosowanej, mającej zastosowanie w naukach technicznych, metod pomiarowych surowca drzewnego i materiałów drewnopochodnych, a także wykonywania i wykorzystywania rysunków technicznych; 
 • dendrologii oraz ekologii roślin drzewiastych – wzrostu i morfologii drzew; wiedzy o budowie drewna, jego właściwościach, ochronie i zmienności zależnie od warunków środowiska i sposobu gospodarowania w drzewostanach; biotycznych i abiotycznych czynnikach wpływających na deprecjację drewna, a także sposobach ochrony i konserwacji drewna; 
 • obróbki mechanicznej drewna oraz znajomości narzędzi tnących i obrabiarek do drewna; 
 • pozyskiwania i zrywki drewna w drzewostanach, oraz odpowiednich środków technicznych, metod i technologii stosowanych w użytkowaniu lasu; 
 • maszynoznawstwa ogólnego oraz statyki, kinematyki i dynamiki maszyn i mechanizmów stosowanych w maszynach do pozyskania i przetwórstwa drewna; 
 • powiązań pomiędzy metodami postępowania hodowlanego a jakością surowca drzewnego, w szczególności jego struktury sortymentowej i właściwości technicznych;
 • uciążliwości pracy, zagrożeń i ryzyka wypadkowego przy pracy w przetwórstwie drewna i ich konsekwencji społecznych i gospodarczych, ergonomicznej optymalizacji pracy w przetwórstwie drewna; 
 • fizycznych i chemicznych parametrów paliw stałych, cech fizycznych drewna jako surowca do wytwarzania biopaliw i bioenergii; 
 • zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności organizowania, nadzorowania, realizacji i rozliczania przedsięwzięć w przemyśle przetwórstwa drewna; wykorzystania drewna, materiałów drewnopochodnych i innych produktów przetwórstwa drewna w praktyce wzornictwa przemysłowego; 
 • wiedzy o rodzajach tworzyw drzewnych oraz surowców potrzebnych do ich wytworzenia; 
 • prawnych aspektów zagospodarowania odpadami drzewnymi i związanych z nimi technologiami przetwarzania.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz