/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
PRZEMYSŁ DRZEWNY

ITD zaprasza na konferencję podsumowującą projekt RERAM

Instytut Technologii Drewna

Autor: oprac red.
Źródło: Instytut Technologii Drewna
Data: 2016-04-07


Instytut Technologii Drewna zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt RERAM „Zmniejszanie różnic między badaniami a innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie efektywności wykorzystania zasobów surowcowych".

ITD zaprasza na konferencję podsumowującą projekt RERAMITD zaprasza na konferencję podsumowującą projekt RERAMFot. RERAM

Poznański Instytut Technologii Drewna rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w czerwcu 2014r. W trwających blisko dwa lata badaniach uczestniczyło 11 organizacji reprezentujących 4 kraje członkowskie UE (Niemcy, Austria, Polska i Belgia) oraz 5 krajów objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa (EPS) (Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan).

Oprócz Instytutu Technologii Drewna w projekcie brały udział: Internationales Institut für Wald und Holz е.V. HCS Wood Cluster Styria, UNFU Ukrainian National Forestry, FORZA Agency for Sustainable Development of the Carpathian region, WPFC Wood Processing and Furniture Cluster, Agency for Innovation and Technology Transfer, RECC Reginal Environmental Centre for the Caucasus, Agricultural University of Georgia, Innovawood, PROKO PROJEKTkompetenz.eu.

 

Dlaczego sektor drzewny?

Sektor leśno-drzewny (tj. leśnictwo, przemysł drzewny, meblarski, celulozowo-papierniczy i bioenergia) jest jednym z ważniejszych filarów gospodarki. Opierając się na bogatych zasobach leśnych kreuje zrównoważony rozwój i znaczącą ilość miejsc pracy w sektorze MŚP na terenach wiejskich. Surowiec drzewny, ze względu na swoje walory, w sposób szczególny pozwala na prowadzenie zrównoważonej gospodarki i łagodzenie zmian klimatycznych. Drewno to jedyny zasób, który jest odnawialny, nadaje się do recyklingu i powtórnego wykorzystania, a także oferuje prosty sposób redukcji emisji CO2 poprzez pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy, magazynowanie węgla oraz zastępowanie materiałów wysokoemisyjnych – niskoemisyjnymi wyrobami drzewnymi.

Niedobór surowca drzewnego w Europie wpływa na wzrost eksportu surowca z krajów objętych programem EPS, które posiadają znaczne, chociaż słabiej zarządzane zasoby leśne i gdzie gospodarka tymi zasobami jest prowadzona na niższym poziomie niż w UE. Region objęty programem EPS to rozwijający się strategiczny rynek surowca obarczony wieloma niedoskonałościami, do których zalicza się m.in. nielegalne pozyskiwanie drewna i handel nim, delokalizację produkcji (offshoring), bezwzględną konkurencję oraz korupcję.

Przemysł drzewny generuje popyt na drewno, przy czym ważnym problemem jest duże i nieefektywne jego zużycie. Znaczące ilości surowca drzewnego przetwarzają małe i średnie przedsiębiorstwa. Ich rozwój w krajach Europy Wschodniej przyczyniłby się do wzrostu produkcji w tym regionie, do wzrostu zatrudnienia i tworzenia wartości dodanej.

Jednocześnie stale rosnący popyt na surowiec drzewny w UE przyczynia się do zwiększenia presji na wzrost jego pozyskania w Europie Wschodniej. Niezrównoważona gospodarka leśna i niekontrolowane pozyskanie drewna w regionie Karpat (Ukraina, Mołdawia) i Kaukazu (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) prowadzi do znaczącego zmniejszenia powierzchni leśnej i do dalekosiężnych negatywnych skutków tych działań, np. katastrofalnych powodzi.

 

Cele RERAM

Projekt RERAM ma na celu poprawę wykorzystania zasobów surowca drzewnego i optymalnego jego zużycia w sektorze leśno-drzewnym w krajach wschodnich objętych programem EPS poprzez zmniejszanie różnic między badaniami a innowacjami dzięki skutecznemu wsparciu wiedzy skierowanemu do regionalnych małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek badawczych oraz władz.

Cztery główne cele RERAM:

  • Rozpowszechnienie idei efektywnego wykorzystania zasobów surowca drzewnego wzdłuż jego łańcucha: las – przerób pierwotny – przerób wtórny
  • Optymalizacja wykorzystania surowca drzewnego w MŚP przez wprowadzanie innowacyjnych technologii, procesów i metod planowania
  • Promowanie konkurencyjnego potencjału badawczego klastrów innowacji poprzez nowe modele biznesowe, „czystą” produkcję oraz procesy współpracy
  • Rozszerzenie współpracy regionalnej do skali międzynarodowej w ramach „łańcuchów wartości wiedzy” poprzez promowanie wspólnych działań, transfer wiedzy i interakcję między jednostkami badawczymi i podmiotami wdrażającymi innowacje

 

Badania

W większości małych i średnich przedsiębiorstw brakuje jednak wykwalifikowanych kadr, aby wdrożyć nawet podstawowe, potrzebne rozwiązania w zakresie efektywności wykorzystywania zasobów leśnych. Brakuje odpowiedniej wiedzy i technologii z zakresu zrównoważonej gospodarki materiałowej i możliwości podaży surowca, a także wskazówek do wprowadzania zmian. Stosowane w UE wytyczne i narzędzia wzrostu efektywności zasobów sektora leśno-drzewnego są zbyt skomplikowane dla stosunkowo prostych procesów obróbki drewna i przestarzałego sprzętu wykorzystywanego w krajach objętych programem EPS.

Dlatego w ramach projektu dla ustalenia danych wyjściowych w większej grupie MŚP w regionie docelowym EPS prowadzone były systematyczne badania przeglądowe dotyczące wykorzystywania surowca oraz potencjału w zakresie wydajności materiałowej i energetycznej przemysłów sektora drzewnego. Badanie ankietowe umożliwiło identyfikację specyficznych potrzeb przedsiębiorstw w zakresie badań i innowacji. W oparciu o te kompleksowe dane opracowano zestaw środków technologiczno-logistycznych, które mogą odblokować istniejący potencjał i podnieść obecny niski wskaźnik wydajności przedsiębiorstw. Tak powstały zestaw narzędzi oferuje przedsiębiorstwom praktyczne i dostępne rozwiązania, które są elastyczne i adaptowalne do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw z sektora leśno-drzewnego w krajach EPS.

 

Konferencja podsumowująca projekt RERAM

18. maja br. we Lwowie (Ukraina) odbędzie się konferencja podsumowująca projekt, na którą Instytut Technologii Drewna zaprasza osoby i podmioty zainteresowane tematyką efektywności wykorzystania zasobów oraz zrównoważoną produkcją w sektorze leśno-drzewnym. 

Konferencja ma być międzynarodową platformą dla tworzenia sieci kontaktów i wymiany doświadczeń dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów gospodarczych w regionie objętym EPS. Na konferencji będą przedstawione i poddane dyskusji praktyczne metody, rozwiązania i narzędzia dla małych i średnich przedsiębiorstw w celu zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów i „czystszej” produkcji w przemyśle drzewnym. Debata obejmie także możliwości stymulowania poprawy wydajności i innowacyjności w krajach objętych EPS.

Konferencja powinna odpowiedzieć na pytania:

  • Jak można zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów w przedsiębiorstwach i jakie mogą być z tego korzyści?
  • Jak można stymulować innowacje w zakresie efektywności gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwach?
  • Jak efektywna produkcja może promować nowe rynki i łańcuchy dostaw?

Konferencja jest skierowana do przedsiębiorstw drzewnych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo-badawczych oraz firm konsultingowych zainteresowanych podnoszeniem efektywności wykorzystania zasobów i wzrostu innowacyjności w sektorze leśno-drzewnym.

Data: 18 maja 2016 roku, godz. 9:00-17:00

Miejsce: Hotel Taurus, Plac Knyaza Svyatoslava 5, Lwów, Ukraina

Pozostałe informacje i rejestracja: Lesya Loyko i Dr Uwe Kies (szczegółowe kontakty w załączanym pliku >>>).


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA