/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
NAUKA i BIZNES

NCBiR ogłosił wyniki konkursu Biostrateg II: Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo

NCBiR, WTD SGGW

Autor: oprac red.
Źródło: NCBiR, WTD SGGW
Data: 2016-02-12


"Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna" to tytuł projektu zgłoszonego w 2015r. do konkursu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG II, ogłoszonego przez Radę NCBiR.

Dofinansowanie dla projektu "Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna"Dofinansowanie dla projektu "Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna"Fot. WTD SGGW

NCBiR ocenił zgłoszony projekt pozytywnie i przyznał dofinansowanie w wysokości ok. 14,5 mln zł (całość projektu to ok. 21 mln zł). Koordynatorem projektu jest SGGW w Warszawie. Kierownikiem Prof. Stanisław M. Karpiński z Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, a koordynatorami wydziałowymi z Wydziału Technologii Drewa i Wydziału Inżynierii Produkcji są odpowiednio Prof. Janusz Zawadzki oraz Prof. Tomasz Nurek.

 

Naukowcy z SGGW zaproponowali opracowanie nowych, wysoce konkurencyjnych urządzeń i metod dla precyzyjnej fenomiki roślin. Umożliwi to przyspieszenie selekcji ulepszonych linii pszenicy, kukurydzy, żyta i topoli. Opracowane zostaną również algorytmy zależności pomiędzy parametrami charakteryzującymi produktywność, wydajność zużycia wody, wydajność fotosyntezy, średnią temperaturę liści w różnym czasie rozwoju i stanach fizjologicznych pszenicy durum i zwyczajnej, kukurydzy i żyta. Przygotowane zostaną do wejścia na rynek prototypy urządzeń do precyzyjnej fenomiki roślin i unikalna wiedza doświadczalna o interpretacji danych multispektralnych i termowizyjnych dla celów przyspieszonej hodowli i precyzyjnej selekcji nowych odmian. W projekcie przewidziane jest też wyselekcjonowanie nowych linii topoli o ulepszonych cechach aklimatyzacyjnych, przyrostu rocznego i wydajności zużycia wody. Wprowadzenie proponowanych modyfikacji genetycznych dotyczących nowej regulacji niefotochemicznego wygaszania nadmiaru energii wzbudzenia fotosystemów i retroregulacji śmierci komórki. Prace udowodnią również prawidłowość uniwersalnego sposobu ulepszenia plonowania różnych gatunków roślin uprawnych w warunkach postępującego globalnego ocieplenia.

 

Grant, w którym uczestniczy zespół pod kierunkiem prof. dr hab. J.Zawadzkiego z Katedry Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna WTD SGGW w Warszawie, otrzymał ocenę pozytywną i jest rekomendowany do finansowania. W ramach projektu podjęte zostaną m.in. prace mające na celu ulepszenie i udoskonalenie przemysłowej produkcji bioetanolu z ziaren kukurydzy w oparciu o badania laboratoryjne i przemysłowe które doprowadzą do znacznego obniżenia kosztów produkcji i energochłonności tego procesu.

 

Przeprowadzone przez Zespół Chemiczny Zakładu Nauki o Drewnie zostaną również  badania właściwości biomasy głównie drewna topoli oraz słomy kukurydzianej w kontekście przydatności do produkcji bioetanolu II generacji i redukcji  emisji gazów cieplarnianych. Sprawdzone zostaną metody obróbki wstępnej biomasy (prehydroliza, termochemiczna, chemiczna), a także możliwość jej wykorzystania w procesach hydrolizy enzymatycznej. 

 

W projekcie zostaną podjęte prace głównie przez Zakład Nauki o Drewnie nad opracowaniem technologii modyfikacji fizyko-chemicznej drewna szybkorosnących topól z plantacji, którymi zainteresowani są przedstawiciele przemysłu chemicznego, drzewnego i meblarskiego. Są to m. in. technologie dotyczące zagęszczania termomechanicznego drewna w materiałach podłogowych i konstrukcyjnych, modyfikacja termiczna w środowisku obojętnym, modyfikacja chemiczna drewna polimerami. Zbadane zostanie zmodyfikowane drewno pod kątem odporności biologicznej, wytrzymałości mechanicznej, stabilności wymiarowej i palności Na podstawie uzyskanych wyników badań zostaną określone możliwości wdrożenia nowoczesnych metod modyfikacji  na skalę przemysłową.

 

Pozytywne wyniki badań pozwolą na wprowadzenie zaawansowanych technologii, które zwiększą konkurencyjność polskiego przemysłu na rynku międzynarodowym.

 

Partnerami projektu są: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologii Drewna, Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o., Grupa IHAR, BIOAGRA S.A., EcoPowerPlant Sp. z o.o., Versal Sp. z o.o., Zakład Stolarski Sylwester Jabłoński.

 

 

Pozytywną ocenę oraz rekomendację finansowania w ramach konkursu BIOSTRATEG II uzyskał również projekt "Podniesienie efektywności wykorzystania surowca drzewnego w procesach produkcji w przemyśle" zgłoszony przez konsorcjum: Barlinek Inwestycje Sp. z o.o., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Technologii Drewna, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska.

 

Wśród projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną lecz nie uzyskało dofinansowania znalazły się:

  • "Opracowanie agrolotniczej technologii ochrony roślin i lasów z wykorzystaniem wiatrakowca oraz inteligentnych systemów elektronicznych" zgłoszone przez konsorcjum Auto & Aero Technologies Sp. z o.o., Instytut Badawczy Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Ochrony Roślin - PIB, Air Agro Sp. z o.o.
  • "Wzorcowy system wspomagania zarządzania zagrożeniami środowiskowymi na obszarach cennych przyrodniczo, z uwzględnieniem aktywnego udostępnienia lasów na terenach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe - na przykładzie Puszczy Białowieskiej" zgłoszone przez konsorcjum Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Białostocka, Instytut Badawczy Leśnictwa, Uniwersytet w Białymstoku, 
  • "Innowacyjny system monitoringu i identyfikacji zagrożeń środowiska przyrodniczego" zgłoszone przez konsorcjum Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Badawczy Leśnictwa, Taxus IT Sp. z o.o., TRAX elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Sp. J., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB.
  • "Płyty SIP z surowców bioodtwarzalnych, nowym, biodegradowalnym materiałem dla rozwoju energooszczędnego ekologicznego budownictwa" zgłoszone przez konsorcjum Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt, Drewnopochodnych Sp. z o.o., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"', Instytut Techniki Budowlanej, Instytut Technologii Drewna, Sklejka-EKO S.A., Steico Sp. z o.o.
  • "Nowe, przyjazne środowisku technologie budowlane z wykorzystaniem konopi włóknistych (Cannabis savita)" zgłoszone przez konsorcjum Lubelski Park Naukowo - Technologiczny S.A., Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o., Altera Vita Sp. z o.o.
  • "Biorafineryjne przetwórstwo rolnicze w systemie gospodarki cyrkulacyjnej" zgłoszone przez konsorcjum Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Quercus Sp. z o.o., Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB, ChemProf doradztwo chemiczne s.c. Katarzyna Łuczyńska i Michał Łuczyński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Sady Trzebnica Sp. z o.o., Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Bio-Power Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budmat Sp. j. Tadeusz Rozmus, Józef Małysz, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, RenBio Sp. z o.o., Instytut Wdrożeń Technicznych "INTECH" Spółdzielnia Pracy, Tercja - Systemy Pomiarowe i Komputerowe Stanisław Żwan.
  • "Zwalczanie gruźlicy bydlęcej u żubrów dla zachowania bioróżnorodności oraz zdrowia ludzi" zgłoszone przez konsorcjum Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Firma Produkcyjno - Handlowa Kanwil Sp. z o.o., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Dyrekcja Regionalna Lasów Państwowych w Krośnie, Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz