/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
SUROWIEC DRZEWNY

O przyszłości rynku drewna na spotkaniu przedstawicieli przemysłu drzewnego z nowym dyrektorem generalnym LP

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Autor: oprac red.
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Data: 2016-01-26


22. stycznia w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie odbyło się spotkanie szeroko pojętej reprezentacji przemysłu drzewnego z zarządem Lasów Państwowych. Tematyka obejmował analizę sprzedaży drewna na 2015r., podsumowanie wyników sprzedaży na 2016r., omówienie puli inwestycyjnej, „wizję zasad sprzedaży drewna na 2017r. i lata następne”, stan bazy surowcowej, plany zmian w klasyfikacji drewna, sprawy dotyczące certyfikacji. Ze względu na fakt, że na spotkanie nie zaproszono przedstawicieli prasy, przedstawiamy relację przygotowaną w oparciu o komunikat Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.

O przyszłości rynku drewna mówiono na spotkaniu przedstawicieli przemysłu drzewnego z nowym dyrektorem generalnym LPO przyszłości rynku drewna mówiono na spotkaniu przedstawicieli przemysłu drzewnego z nowym dyrektorem generalnym LPFot. D.Jabłoński

Na spotkaniu przemysł drzewny reprezentowany był przez wszystkie branżowe organizacje i izby, oraz wielu indywidualnych przedstawicieli większych przedsiębiorstw. Stronę leśną reprezentowali m.in. dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski oraz Andrzej Ballaun, Naczelnik Wydziału Marketingu DGLP. Plan narady  obejmował analizę sprzedaży drewna w minionym, 2015r., podsumowanie wyników sprzedaży na 2016r., omówienie puli inwestycyjnej, „wizję zasad sprzedaży drewna na 2017r. i lata następne”, stan bazy surowcowej, plany zmian w klasyfikacji drewna oraz sprawy dotyczące certyfikacji lasów.

 

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji dot. sytuacji w Puszczy Białowieskiej zaatakowanej przez kornika i sporu dotyczącego sposobu ochrony jej przyrodniczych zasobów: poprzez czynne zwalczanie gradacji kornika (wersja LP) lub przez „zostawienie przyrody samej sobie” (wersja części ekologów).

 

Reaktywacja Komisji Leśno-Drzewnej

Dyrektor K. Tomaszewski na wstępie podkreślił, że nowe zasady sprzedaży drewna muszą powstać na drodze konsensusu z przemysłem, co zapewnić ma nowa Komisja Leśno-Drzewna. (O reaktywacji KL-D Lasy Państwowe niespodziewanie poinformowały dwa dni przed spotkaniem). Według jego zamysłu "nowa KL-D" ma płaszczyznę współpracy pomiędzy LP a przemysłem drzewnym, dotyczącej wszystkich ważnych spraw. Przy ogólnej akceptacji samego pomysłu, nie rozwiało to jednak wątpliwości części obecnych, którzy uważali, że zapowiadana struktura KL-D nie zapewnia prawidłowej reprezentacji przemysłu, dając przewagę największym firmom, takim jak np. kombinaty papiernicze lub płytowe. Dodatkowo przedstawiciele przemysłu nie widzą sensu udziału w rozmowach na temat zasad sprzedaży drewna przedstawicieli np. organizacji działających na rzecz ochrony przyrody, czy nabywców indywidualnych. 

 

Sprzedaż drewna 2015/2016

Andrzej Ballaun przedstawił wyniki sprzedaży w 2015r. i na 2016r., wraz z informacją o puli inwestycyjnej. Najważniejsze zdaniem PIGPD z zaprezentowanych faktów to:

  • w 2015r. pozyskano 38.400 tys. m3, a sprzedano - 37.900 tys. m3,
  • wykonanie umów w ramach całości sprzedaży wyniosło 93,7%,  w części „e-drewno systemowe” tylko 84,7%. Tylko w II półroczu 2015r. nie odebrano ok. 500 tys. m3 drewna,
  • na „zwykłym e-drewno” sprzedano ok. 3 mln m3 (w okresie VII-XII  ok. 1,8 mln m3),
  • za granicę sprzedano (bezpośrednio z LP) 1.454 tys. m3 surowca drzewnego,
  • Lasy Państwowe zarejestrowały 7400 nabywców mających REGON, ale z tego 1100 firm kupowało tylko do 100 m3/rok, kolejne 2100 – pomiędzy 100 a 500 m3/rok, a łączne zakupy tych 2 grup to tylko ok. 2% całej ilości,
  • Skonsolidowana cena So WC01 na rok bieżący wyniosła 221 zł/m3 (spadła w stosunku do 2015r.), a dębu WC01 - 450 zł/m3 (wzrosła). Ceny na aukcjach odpowiednio wyniosły 271 zł i 718 zł.
  • na 2016r. sprzedano 99,9% z wystawionej dotąd puli (bez inwestycyjnej), wynoszącej ogółem 28.034.100 m3
  • w 10 RDLP (na 17) cena drewna w 2016r. jest ujednolicona co najmniej w grupach nadleśnictw, podczas gdy w 2015r. było tak tylko w 3 Dyrekcjach.

 

Pula inwestycyjna, a właściwie wnioski złożone o zakup z niej drewna, stanowią obecnie przedmiot szczegółowej weryfikacji. Już obecnie odrzucono 269 z 637 zgłoszeń, redukując ilość drewna objętego nimi do 6,7 mln m3. Sprzedaż drewna z tej puli będzie możliwa najwcześniej w marcu.

 

Zasoby surowca drzewnego

Zaprezentowano w skrócony sposób informacje o bazie surowcowej LP, pokazując jej systematyczny wzrost na przestrzeni lat. Największe zasoby drewna są w starszych klasach wieku III-V. Zauważalne są różnice rzędu 100 mln m3 pomiędzy danymi o tej zasobności, pochodzącymi z różnych źródeł. 69,8% całej masy drewna  stanowi drewno sosny.

 

Zmiany w klasyfikacji surowca drzewnego

Istotne zmiany zapowiedziano w zakresie klasyfikacji i pomiarów drewna. Od listopada 2015r., na mocy zarządzenia nr 80 DGLP, pracuje nad tym specjalny zespół zadaniowy Lasów Państwowych. Weryfikacji mają ulec zasady pomiarów wielu wad drewna, znacząco ma zostać zredukowana ilość sortymentów, zwłaszcza jeśli chodzi o standardowe długości. Zmniejszona ma być ilość grup handlowych (dziś jest ich 48, nie licząc gatunków) i zlikwidowane sytuacje, gdy zazębiają się one ze sobą. Zmienione mają być zasady pomiaru stosów i w ogóle drewna. Zweryfikowane mają być współczynniki i przeliczniki, zarówno te z mp na m3, jak i sposób przeliczania ceny WC01 na ceny innych klas drewna. Dyrektor Generalny zapewnił, iż wszystkie przygotowane zmiany będą z przemysłem konsultowane w ramach KL-D i wprowadzane na zasadzie konsensusu.

 

Certyfikacja lasów

Kolejnym punktem spotkania było omówienie sytuacji w zakresie certyfikacji w systemie FSC i PEFC. Obecnie FSC nie ma już swej krajowej organizacji w Polsce, mogącej dopasowywać standardy i wskaźniki do polskich warunków. Zdaniem leśników zagraża to trwałości tego systemu, choć na razie kolejne dyrekcje LP pomyślnie przechodzą okresowe audyty. Zasadnym wydaje się zbadanie przez przemysł szerszego korzystania z równoległego sytemu certyfikacji - PEFC, mającego w świecie porównywalny zasięg.

 

Zmian zasad sprzedaży drewna

Temat planowanych zmian zasad sprzedaży surowca drzewnego przez Lasy Państwowe omówił Konrad Tomaszewski, który zaprezentował bardzo obszerne materiały, zawierające wszechstronne analizy stanu prawnego Lasów Państwowych i ich otoczenia, szczególnie z punktu widzenia ich związku z prawem konkurencji. Podkreślił, że zgodnie z prawem LP nie zajmują się hurtowym handlem drewnem w rozumieniu PKD, a sprzedaż drewna należy do ich działalności bezpośrednio – wytwórczej (a nie – pomocniczej), co determinuje jej zasady. Do wypracowania nowych rozwiązań potrzebne jest też wydzielenie dla drewna rynków właściwych (geograficznych i produktowych), co w zasadzie już zostało wykonane. Przeanalizowane muszą być przepływy drewna jako baza do wydzielania jego pul. Za istotne uznano wydzielenie do sprzedaży eksportowej puli odpowiadającej wielkością przepływom drewna pomiędzy innymi krajami co ma pozwolić na ograniczenie eksportu drewna okrągłego z Polski. Opracowane mają być algorytmy opisujące odbiorców. 

 

Co istotne - Dyrektor Generalny LP wielokrotnie w swojej wypowiedzi podkreślał, że nie chce uwolnienia rynku drewna - takie rozwiązanie zastosowane w warunkach niedoboru drewna zaszkodziłoby i LP i przemysłowi. Jego zdaniem należy szanować "zwyczaje kupieckie", co zapewni stabilność dostaw drewna i trwałość współpracy. Konkretne ustalenia powinny zapaść przy udziale Komisji Leśno-Drzewnej, aby nikt, a zwłaszcza UOKiK, nie miał wątpliwości, że są one wynikiem konsensusu. Również ceny powinna opiniować KL-D. Tomaszewski zaznaczył, że możliwe jest umieszczenie zasad sprzedaży drewna zarówno w rozporządzeniu Rady Ministrów jak i w zarządzeniu DGLP. Jednak rekomenduje to drugie rozwiązanie, bo jego zdaniem skorzystanie z rozporządzenie RM jest jednoznaczne ze zgodą na pełne uwolnienie rynku.

 

W dyskusji, jaka potem nastąpiła, uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji i większości pojedynczych firm.

 

M.Florkiewicz (OZPPD) przedstawił prezentację, w której wykazał, że pula inwestycyjna oznacza preferencje dla zakupów drewna przez kilka dużych firm, z czym nie zgodzili się obecni na sali ich przedstawiciele, zwłaszcza Stelmetu i IKEA. 

 

Szereg obecnych zgłaszało, iż nie akceptują sytuacji, w której nie mają możliwości kupienia w stałych cenach co najmniej 70% potrzebnego im drewna. Nie może też być dyskryminacji małych i średnich firm, skoro są one efektywne i potrzebne gospodarce. 

 

M.Dobrzyński (SPEPD) skupił się na szczegółach potrzebnych zmian, m. in. trybie rozpatrywania reklamacji. 

 

K.Czapiewski (EPAL) zadeklarował współpracę przy budowaniu nowych zasad, podobnie jak L.Graczkowski (SPT), który podniósł również sprawę konieczności wprowadzenia umów wieloletnich. Poparł go Z.Fornalski (SPP). 

 

S. Wrochna (PIGPD) wskazał, że priorytetem przemysłu jest uzyskanie stabilnych dostaw, na zagwarantowanym poziomie co najmniej 70% potrzeb, optymalnie - 90%. System sprzedaży musi być symetryczny do tych spotykanych w sąsiednich krajach i zapewniać, że pierwszeństwo mają firmy przerabiające drewno w Polsce. B.Czemko (PIGPD) uzupełnił tą wypowiedź wskazując, że Izba od dawna zabiegała o to, aby zasady sprzedaży nie zmieniały się wraz z każdym dyrektorem LP, co może zapewnić zapisanie ich podstawowych warunków jako rozporządzenia np. ministrów gospodarki i środowiska. Ale jeśli zasady oparte o zarządzenie DGLP zapewnią własną wieloletnią stabilność - bo spisane zostaną z odbiorcami prawie wiążące strony, długoletnie umowy - i to można rozważyć. Czemko przypomniał, że na zlecenie czterech organizacji branżowych opracowana została bezstronna ekspertyza która udowadnia, że umowy wieloletnie to właściwe rozwiązanie, dające istotny przyrost PKB kraju, w przeciwieństwie do uwolnienia rynku, dającego efekt przeciwny. Materiał ten jest do dyspozycji Dyrektora Generalnego. Zwrócił również uwagę, że nie można tolerować sytuacji, gdy pula inwestycyjna zapewnia rozwój części firm kosztem drewna zabranego pozostałym. Gdy w pierwszych latach zasilana była (jak deklarował poprzedni dyrektor generalny LP) tylko z przyrostu pozyskania - nikt nie protestował. Należy więc przede wszystkim zadbać o dostateczną podaż drewna. PIGPD jest gotowa do współpracy z LP na wielu płaszczyznach, aby wypracować właściwe rozwiązania. Zwrócił też uwagę, że narzucona przez LP tzw. konsolidacja umów i związany z tym tylko 1 roczny przetarg już teraz ustaliły ceny drewna jako sztywne na cały 2016r. Istotne jest więc przygotowanie się do sytuacji, gdy za kilka miesięcy mogą okazać się za wysokie. Jak je wówczas dopasować do rynkowych?  

 

Po kolejnych wzajemnych deklaracjach współpracy spotkanie zakończono.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Żegnamy małe firmy...

Znowu monopol, dbanie o interesy Ikei i pozostałych dużych koncernów, a my mali na bruk... Brawo Polsko...

wiesiek_80 [13]Odpowiedz na ten komentarz2016-01-26 17:50:18

Zgłoś nadużycie

żadnej informacji

jak zwykle żadnej informacji na PLD, wszystko po cichu i tylko nieliczni... lub zaprzyjaźnieni... coś wiedzą..., znów nas małych i średnich wyrolują... brak słów...

kupiec22 [47]Odpowiedz na ten komentarz2016-01-26 21:35:57

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz