/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
SUROWIEC DRZEWNY

Lasy Państwowe chcą wznowić działalność Komisji Leśno-Drzewnej

Lasy Państwowe

Autor: oprac. dja
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2016-01-21


Lasy Państwowe chcą reaktywować działalność Komisji Leśno-Drzewnej. Według pomysłu leśników, w komisji obok przedsiębiorców reprezentujących przetwórców drewna zasiąść mają: ZULe, nabywcy detaliczni i organizacje "ekologów".

Lasy Państwowe chcą wznowić działalność Komisji Leśno-DrzewnejLasy Państwowe chcą wznowić działalność Komisji Leśno-DrzewnejFot. D.Jabłoński

W związku z planowaną reaktywacją Komisji Leśno-Drzewnej, Lasy Państwowe zapraszają do udziału w jej pracach zrzeszenia podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, które kupują lub będą kupować surowiec od jednostek LP.

 

Zgodnie z komunikatem, intencją dyrektora generalnego LP Komisja Leśno-Drzewna (KL-D), jako zespół doradczo-pomocniczy dyrektora generalnego, powinna być forum dialogu, dyskusji i prezentacji postulatów odnośnie planowanych zmian zasad i przyszłego sposobu prowadzenia sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe. Ma zapewnić jak największą przejrzystość tego procesu i jak najpełniej uwzględnić oczekiwania społeczne i gospodarcze różnych grup zainteresowanych zakupem drewna, ale również generalnie produkcyjną funkcją realizowaną w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej przez LP.

 

Dlatego też do udziału w Komisji Leśno-Drzewnej leśnicy zapraszają zarówno podmioty gospodarcze dotychczasowo niezrzeszone jak i przedstawicieli istniejących już izb gospodarczych, stowarzyszeń, związków, organizacji a także wszelkich innych porozumień skupiających i reprezentujących grupy interesariuszy, m.in. przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach szeroko rozumianego przemysłu drzewnego, nabywców tzw. drewna detalicznego (zwłaszcza porozumienia zrzeszające osoby nabywające drewno opałowe i użytkowe wykorzystywane w gospodarstwach domowych), przedstawicieli podmiotów gospodarczych realizujących usługi leśne. Przedsiębiorcy niezrzeszeni dotychczas w żadnych organizacjach, mogą zawiązywać w tym celu dobrowolne, wielostronne stowarzyszenia zwykłe.

 

Do udziału w pracach komisji LP zachęcają także reprezentantów organizacji pozarządowych działających na rzecz zrównoważonego leśnictwa i reprezentujących interesy osób korzystających z pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

 

Jak informują Lasy Państwowe, przynależność podmiotów gospodarczych do wszelkich organizacji ich reprezentujących jest nieograniczona, z tym że na okoliczność przyszłego działania w Komisji Leśno-Drzewnej każdy podmiot będzie musiał zadeklarować przynależność do wybranej, jednej tylko organizacji. W głosowaniach w komisji każdej organizacji będzie bowiem przysługiwała liczba głosów wynikająca z udziału wartościowego zakupów drewna od LP dokonywanych przez jej członków.

 

Na chwilę obecną, brak jest szczegółowych informacji dotyczących trybu, formy i terminu przyjmowania zgłoszeń chęci uczestnictwa w Komisji Leśno-Drzewnej.

 

Komisja Leśno-Drzewna została powołana przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych w 2006r. Według zamysłu miała być ciałem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących zasad sprzedaży drewna i reprezentować nabywców surowca drzewnego działających w przemyśle: tartacznym, płytowym, celulozowo - papierniczym, wytwarzania palet, programów ogrodowych, meblarskim i budowy domów z drewna. Licząca w schyłkowym okresie 34 członków komisja składała się w połowie z leśników, a w połowie z reprezentantów przemysłu.

 

Działalność KL-D wzbudzała duże kontrowersje. Z jednej strony był to pierwszy pomysł powołania stałej i szerokiej reprezentacji przemysłu mogącej opiniować działania Lasów Państwowych w zakresie zasad sprzedaży drewna, z drugiej układ sił w komisji (17 "karnych" leśników reprezentujących jedną stronę oraz 17 przedstawicieli różnych sektorów przemysłu drzewnego, mających czasami sprzeczne interesy) nie pozwalał na przegłosowanie żadnego rozwiązania, które było niezgodne z oczekiwaniami Lasów Państwowych. Komisja leśno-Drzewna Wiosną 2008r. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, największa z organizacji przedsiębiorców drzewnych, podjęła decyzje o nieuczestniczeniu w posiedzeniu komisji, aby w ten sposób nie firmować swoją nazwą  oraz nazwiskami jej przedstawicieli, niekorzystnych dla przemysłu decyzji Lasów Państwowych. Wkrótce potem działalność Komisji Leśno-Drzewnej ustała.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA