/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
SUROWIEC DRZEWNY

Co się dzieje z "pulą na nowe inwestycje"

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2016-01-19


Lasy Państwowe wydłużają termin rozstrzygnięcia przydziału drewna z puli na "nowe inwestycje".

Czy "pula inwestycyjna" spełnia swoje zadanie?Czy "pula inwestycyjna" spełnia swoje zadanie?Fot. D.Jabłoński

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych przesunęła termin rozstrzygnięcia przydziału drewna w procedurze sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje. Pierwotnie weryfikacja wniosków na podstawie których poszczególne firmy mogą wziąć udział w procedurze sprzedaży, zakończyć się miała do końca grudnia. Tymczasem 10. i 12. stycznia br. opublikowane zostały dwie informacje sygnowane przez Andrzeja Borowskiego, Zastępcę Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej. W pierwszej, powołując się na "konieczność przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji wniosków", podano że ostateczne decyzje w sprawie dopuszczenia firm do udziału w procedurze sprzedaży zostaną podjęte do końca stycznia. Co istotne, zgodnie z komunikatem zmiana terminu dotyczy również wniosków "wstępnie zweryfikowanych negatywnie".

 

Druga informacja, która ukazała się dwa dni później, całkowicie odrzuca dotychczas obowiązujący harmonogram postępowania przy sprzedaży drewna z puli na "nowe inwestycje". Z komunikatu tego można dowiedzieć się, że rozpoczęcie procedury "nastąpi w terminie późniejszym", a dodatkowe informacje pojawią się w "najbliższym czasie".

 

Jako oficjalne przyczyny opóźnień Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych podaje dużą ilość złożonych wniosków (ponad 600) oraz liczne uwagi ze strony niektórych firm co do zasadności przyznawania drewna z "puli na nowe inwestycje".

 

W związku z powyższym nasuwa się pytanie o prawdziwe przyczyny przesunięcia terminów, wszak ilość wniosków nie odbiega od poziomu zeszłorocznego. W procedurze na rok 2015 przedsiębiorcy złożyli blisko 700 wniosków na łączną ilość prawie 17 mln m3 drewna. 

 

Dodatkowo ciekawa byłaby informacja, skąd niektórzy przedsiębiorcy posiadają wiedzę na temat przebiegu procedury, która umożliwia im składanie uwag co do zasadności "przyznawania" drewna poszczególnym firmom. Warto tu przypomnieć, że przedstawiciele Lasów Państwowych mają weryfikować złożone wnioski ze względu "na zgodność" z ustalonym przez siebie regulaminem, co pozwala przedsiębiorstwom na dalszym etapie składać oferty w ramach procedury PLD, a nie "przyznawać" masy drewna. O tym, że nie wszystko w tym zakresie działa prawidłowo świadczyć może wydana przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych Decyzja nr 97 z dn. 8. grudnia 2015r.  w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych dodatkowej weryfikacji sposobu rozpatrzenia wniosków przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje (niestety treść decyzji do dnia dzisiejszego nie została opublikowana w BIP Lasów Państwowych).

 

Pula na nowe inwestycje wydzielona została po raz pierwszy w 2013r. Ilość drewna sprzedanego  w jej ramach wyniosła ok. 830 tys. m3. Przy niejasnych zasadach jej przydzielania złożone zostało blisko 80 wniosków. Podobną ilość wniosków Lasy Państwowe przyjęły też rok później, ale pula drewna wzrosła do poziomu ponad 1,4 mln m3. W 2015r. ilość drewna dla "inwestujących" wzrosła do poziomu 2,4 mln m3, jednak wieść o możliwości zakupu tańszego drewna rozniosła się wśród przedsiębiorców, którzy złożyli blisko 700 wniosków. "Boom inwestycyjny" w tartakach zaskoczył leśników. Terminowe rozstrzygnięcie procedury okazało się niemożliwe, zaczęto też wdrażać skomplikowane procedury kontroli inwestycji. W efekcie zakwalifikowano niecałe 500 wniosków, a drewno z puli inwestycyjnej przestało być tańsze. 

 

Procedura sprzedaży surowca drzewnego w ramach "puli na nowe inwestycje" od początku budzi kontrowersje wśród nabywców drewna. Według władz Lasów Państwowych jest to odpowiedź na zastrzeżenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z kolei zdaniem wielu przedsiębiorców to jednak sposób na "obejście" wprowadzonych kilka lat wcześniej zasad sprzedaży drewna i zaspokojenie potrzeb związanych wielkimi inwestycjami takich firm jak IKEA czy Stora Enso. Leśnicy odpierają te zarzuty, jednak brak jawności informacji dotyczącej sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe uniemożliwia publiczne zweryfikowanie jaka ilość drewna i w jakich cenach trafiła do poszczególnych przedsiębiorstw. 

 

W 2016r. Lasy Państwowe ponownie wydzieliły pulę drewna na nowe inwestycje, tym razem według zapowiedzi sięgnęła ona najprawdopodobniej 2,7 mln m3 (brak oficjalnych danych). Opracowany też został wzór wniosku i lista dokumentów, które przedsiębiorcy muszą dostarczyć aby ich wniosek został przyjęty. Zgodnie z regulaminem odpowiednie wnioski o dopuszczenie do składnia ofert zakupu z tej puli mogły złożyć firmy, które w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 października 2015 roku, dokonały inwestycji w środki trwałe, związane z utworzeniem nowego, zakupem lub rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa i ta inwestycja spowodowała wzrost rocznych mocy produkcyjnych przerobu surowca drzewnego (Mt) o co najmniej 5.000 m3  drewna w skali roku; lub realizują taką inwestycję i zakończą ją do 31 marca 2016r. lub do 30. czerwca 2016r.

 

Jak widać wprowadzone zmiany nie tylko nie poprawiły sytuacji, ale spowodowały dodatkowe problemy z realizacją skomplikowanych procedur. Pojawiają się również wątpliwości, czy wymaganie od klientów tak szczegółowych informacji dotyczących prowadzonej przez nich działalności (jak np. faktur zakupu, dokumentacji technicznej) jest zgodne z prawem. Dodatkowo przedsiębiorcy muszą zgodzić się na wizytację zakładów produkcyjnych nie tylko przez pracujących w Lasach Państwowych urzędników, ale również przez wynajętych specjalistów. 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz