/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
LEŚNICTWO

Ministerstwo Środowiska stawia na leśnictwo

Autor: oprac. dja
Źródło: Ministerstwo Środowiska
Data: 2015-12-29


Politykę zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska polegającą na postawieniu przez rząd na rozwój gospodarczy z poszanowaniem ojczystej przyrody i polskiego krajobrazu zapowiada zapowiadają władze Ministerstwa Środowiska.

Konferencja prasowa ministra środowiskaKonferencja prasowa ministra środowiskaFot. Ministerstwo Środowiska

Podczas wczorajszej konferencji prasowej zaprezentowano program rządu w zakresie ochrony środowiska. Zdaniem PiS, rolą rządu dbającego o narodową spójność państwa jest, godzenie polityki rozwoju z ochroną ojczystej przyrody i polskiego krajobrazu. Użytkowanie zasobów przyrodniczych to nasze prawo, ale równocześnie obowiązek zapewnienia trwałego dostępu do nich przyszłym pokoleniom.

-Resort środowiska jest resortem gospodarczym. Podmiotem rozwoju gospodarczego jest człowiek a zasoby przyrodnicze mają być przez niego racjonalnie użytkowane. To jest podejście zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Misją resortu środowiska jest tworzenie miejsc pracy na bazie zasobów przyrodniczych, szczególnie w terenach wiejskich - powiedział podczas konferencji prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

"Odrzucamy rabunkowy model gospodarki intensywnej, ale także nadmierny „ekologizm”. Dlatego dialog z organizacjami ekologicznymi może być trudny, ale dla dobra procesów inwestycyjnych ma szczególne znaczenie i będzie prowadzony jako niezbywalny proces uczestnictwa społeczeństwa w programowaniu rozwoju." - czytamy w zaprezentowanym programie.

 

Leśnictwo jednym z głównych obszarów działań 

Jednym z priorytetów działań w zakresie ochrony środowiska ma być proces zalesiania. Obecnie lasy zajmują 29,4% powierzchni Polski, do roku 2020 mają one stanowić 30% powierzchni kraju, a w 2050r. 33%. Ten wzrost ma być możliwy dzięki realizowanemu Narodowemu Programowi Zwiększania Lesistości. 

"Przeprowadzimy zalesianie gruntów o niskiej przydatności rolniczej. Uprawa leśna o powierzchni 10 ha, pochłaniająca dwutlenek węgla, produkująca drewno i dająca inne korzyści leśne może być podstawą utrzymania jednej rodziny, gwarantując jej życie na zadawalającym poziomie. Wykorzystując istniejący w Lasach Państwowych system finansowania, będziemy wspierać zielone inwestycje, w tym finansowanie zalesiania prywatnych gleb porolnych, jak i efektywne metody spalania biomasy w gospodarstwach domowych." - napisano w programie.

Zwrócono również uwagę na konieczność racjonalnego podejście do obszarów Natury 2000 i realistycznej rewizji założeń tej sieci na poziomie Unii Europejskiej. Zdaniem PiS, w obecnym wydaniu formalno-organizacyjnym Natura 2000 jest przykładem jak unikatowe polskie żywe zasoby przyrodnicze zamiast być stymulatorem wzrostu, stały się barierą rozwoju gospodarczego. "To nie tylko hamowanie procesu rozwoju gospodarczego Polski, ale także niszczenie polskiej bioróżnorodności." - czytamy w dokumencie. "Przeprowadzimy gospodarkę leśną w lasach objętych Naturą 2000. Dotychczas prowadzona gospodarka leśna nie miała negatywnego wpływu na siedliska i gatunki, dlatego będziemy dążyć, żeby wzorem Parków Narodowych, zarządzanie i nadzór nad siecią obszarów Natura 2000 pozostawić leśnikom. Gospodarowanie zasobami w sposób efektywny jest możliwe tylko wtedy, gdy jest określono w jednym planie, dlatego też Plan Urządzenia Lasu musi być jednocześnie Planem Ochrony obszaru Natura 2000." - napisano w programie.

 

Jednym z czołowych tematów promowanych przez ministra Szyszko jest wykorzystania lasów dla krajowego bilansu redukcji emisji CO2 i uzyskiwanie z tego tytułu dochodów przez ich właścicieli. Według ministerstwa poprzedni rząd, nowelizując w roku 2012 ustawę o handlu emisjami z roku 2008 stworzył taka możliwość, ale wyłącznie dla obcokrajowców. Informacje zawarte w programie ministerstwa podają, że inwestor unijny z poza Polski może otrzymywać pieniądze za pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery przez lasy, ale jednocześnie zablokowano wykorzystanie polskich lasów dla krajowego bilansu redukcji emisji CO2 i uzyskiwanie z tego tytułu dochodów przez polskich właścicieli lasów.

 

Ochrona gruntów leśnych przed wykupem podmiotów zagranicznych

Jednym z priorytetów ministerstwa będzie ochrona polskich gruntów leśnych przed wykupem. Jak przypomniał minister Szyszko, w maju 2016 roku, zgodnie z traktatem akcesyjnym kończy się 12 letni okres przejściowy zakazujący sprzedaży gruntów rolnych i leśnych. -Przygotowujemy prawo leśne, aby ta ziemia była chroniona przez państwo polskie, by ziemia leśna służyła Polakom - zapowiedział minister. Według informacji obecnie trwają nieformalne międzyresortowe uzgodnienia projektu ustawy w tym zakresie.

 

Edukacja i przejrzyste prawo

Kolejnymi istotnymi elementami działalności w zakresie ochrony środowiska ma być edukacja ekologiczna oraz stworzenie jasnego i przejrzystego prawa środowiskowego. 

-Edukacja zmierzająca ku temu, aby zasoby przyrodnicze użytkować zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, a więc użytkować je tak, aby je pomnażać i zachować dla przyszłych pokoleń - mówił prof. Jan Szyszko. Aby było to możliwe konieczne jest posiadanie jasnego i przejrzystego prawa, również w aspekcie ochrony środowiska

 

Leśnicy wzięli Ministerstwo Środowiska

Przy okazji prezentacji kierunków działań Ministerstwa Środowiska zaprezentowane zostało kierownictwo resortu. Większość (4/7) to osoby związane z leśnictwem.

Oprócz Ministra, prof. Jana Szyszki, leśnikami są:

Andrzej Szweda-Lewandowski, podsekretarz stanu, Główny Konserwator Przyrody

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, specjalizacji biologia środowiskowa oraz absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie. Ukończył także – w SGGW – podyplomowe studia w zakresie oceny i wyceny zasobów przyrodniczych na Międzyuczelnianym Podyplomowym Studium Oceny i Wyceny Zasobów oraz podyplomowe studia w zakresie Kompensacji Przyrodniczej w Katedrze Kształtowania i Ochrony Krajobrazu.

Pracował w Biurze Urządzania Lasu, gdzie zajmował się tworzeniem operatów glebowo-siedliskowych dla nadleśnictw. Jest autorem kilku planów ochrony przyrody dla nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) _w Łodzi. Był Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów, gdzie zajmował się utrzymaniem terenów zieleni i wydawaniem decyzji dot. ochrony środowiska.

W latach 2006-2007 sprawował funkcję Głównego Konserwatora Przyrody w randze podsekretarza stanu. Tworzył sieć obszarów Natura 2000 na terenie Polski. Pracował także w biurze RDLP w Łodzi, zajmując się wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi ochrony lasu. Jest współautorem raportów i analiz dotyczących inwestycji wodnych.

 

Andrzej Konieczny, podsekretarz stanu, pełnomocnik ministra ds. Puszczy Białowieskiej

Absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku leśnictwo. W 2004 roku otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych. W pracy doktorskiej zajmował się zagospodarowaniem obszarów wiejskich w ramach wykonania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w perspektywie przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Ukończył także studia podyplomowe Master of Business Administration University of Illinois we współpracy z Politechniką Lubelską oraz studia podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Swoją karierę zawodową związał z Lasami Państwowymi, gdzie od 1996 roku pracował na różnych stanowiskach i w różnych nadleśnictwach m.in. w Nadleśnictwie Chotyłów i Nadleśnictwie Pomorze.

W latach 2006-2008 pełnił funkcję dyrektora ekonomicznego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Związany był również z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w Warszawie jako jeden z jej inspektorów. W latach 2013-2014 jako nadleśniczy kierował Nadleśnictwem Białowieża. Odbył też staże zawodowe w administracji leśnej Szwajcarii i Niemiec.

 

Z leśnictwem związany jest również Paweł Sałek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej

Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Ukończył International MBA, program prowadzony przez Centre for Management Training, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe Relacje międzynarodowe i dyplomacja w Instytucie Nauk o Polityce w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Podyplomowe Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkole Głównej Handlowej.

Karierę naukową kontynuuje w Instytucie Badawczym Leśnictwa, tematem przewodu doktorskiego jest: „Rozmieszczenia węgla w wierzchnich warstwach zalesionych gleb porolnych na przykładzie drzewostanów sosnowych siedlisk borowych”.

Pełnił funkcję Dyrektora Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Był także Dyrektorem Zarządu Oczyszczania Miasta st. Warszawy, zaś wcześniej był Zastępcą Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skierniewicach. Twórca i pierwszy kierownik Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym (obecnie: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami). Pracował także w Krajowym Centrum Inwentaryzacji Emisji. W ostatnich latach był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej RADPEC SA w Radomiu.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz