/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
USŁUGI LEŚNE

Polska Leśna Izba Gospodarcza będzie działać na rzecz branży usług leśnych

Drewno.pl

Autor: oprac. dja
Źródło: Drewno.pl
Data: 2015-12-12


12. grudnia 2015r. w Tarnowie Podgórnym k. Poznania odbyło się spotkanie założycielskie Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej (PLIG).

Polska Leśna Izba Gospodarcza została powołana do życia podczas spotkania przedsiębiorców leśnych w Tarnowie PodgórnymPolska Leśna Izba Gospodarcza została powołana do życia podczas spotkania przedsiębiorców leśnych w Tarnowie PodgórnymFot. D.Jabłoński

W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób reprezentujących przede wszystkim przedsiębiorstwa działające na rynku usług leśnych. 175 z nich zostało członkami założycielami Izby Leśnej. 

Polska Leśna Izba Gospodarcza powstała jako inicjatywa mająca działać na rzecz poprawy sytuacji na polskim rynku prac leśnych.

Głównym celem nowej organizacji jest integracja firm działających w branży i wspólne działania na rzecz poprawy współpracy i dialogu z największym zleceniodawcą prac leśnych - PGL Lasy Państwowe.

Tegoroczne protesty Zakładów Usług Leśnych przeciw wyniszczającej je polityce Lasów Państwowych ujawniły wady i słabości branży oraz działających dotychczas organizacji skupiających leśnych przedsiębiorców. Jednocześnie stały się katalizatorem integrującym branżę, które doprowadziły do powstania PLIG.

-Za główne problem branży usług leśnych przyjmujemy brak silnej reprezentacji oraz jednolitego stanowiska w wielu sprawach. Brak ustaleń powodował, że różnice poglądów wychodziły często podczas ważnych rozmów z Lasami Państwowymi, leśnicy wykorzystywali je do rozgrywania swojej polityki - mówi Mariusz Rakowski, świeżo wybrany prezydent Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej. 

Dlaczego Izba Gospodarcza? Celem działania izb jest reprezentacja podmiotów w nich zrzeszonych, w szczególności wobec organów państwowych, oraz kształtowanie i rozpowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej. Izby gospodarcze działają na podstawie ustawy o izbach gospodarczych, przyznającej im szereg uprawnień, m.in. są ustawowo uprawnione do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz mogą uczestniczyć w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie.

Inicjatorzy powstania PIGL zidentyfikowali następujące problemy branży usług leśnych:

 • Brak silnej reprezentacji przedsiębiorców związanych z pracą w lesie
 • Rozdrobnienie środowiska (kilka istniejących stowarzyszeń właściwie ze sobą nie współpracuje)
 • Brak jednolitego stanowiska w wielu sprawach
 • Brak silnej pozycji negocjacyjnej środowiska wobec PGL LP czy urzędów centralnych
 • Brak organizacji, która określi główne cele akceptowane przez całe środowisko, opracuje plan osiągnięcia tych celów i będzie ten plan, konsekwentnie, przez wiele lat realizować
 • Brak organizacji, która dysponowałaby dostatecznymi funduszami, by móc skutecznie zabiegać o dobro całego środowiska (konieczność prowadzenia profesjonalnego biura, zatrudnienia pracowników, ekspertów, naukowców itp.)
 • Skupianie się na stawkach, tymczasem samo wprowadzenie i pilnowanie standardów, jakie spełniać powinny firmy leśne przyniesie w niedługiej perspektywie wzrost stawek
 • Standardy i wymagania dla firm leśnych opracowują obecnie Lasy Państwowe (Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne, zasady kontraktowania usług leśnych, wytyczne do przetargów, wzory siwz, wzory umów na usługi leśne itp.). Dokumenty te powstają często bez udziału i bez realnej konsultacji z firmami leśnymi.

Sposobem na skuteczne rozwiązanie powyższych problemów ma być właśnie Polska Leśna Izba Gospodarcza, będąca ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego skupiającą podmioty zajmujące się wszelką działalnością związaną z pracą w lesie. Wśród jej członków dominują przedsiębiorstwa zajmujące się usługami leśnymi (tzw. ZULe). Izba w swoje szeregi zaprosiła również inne podmioty związane z gospodarką leśną m.in. dystrybutorów sprzętu do prac leśnych czy firmy szkoleniowe.

Misją nowej Izby Leśnej jest wspieranie rozwoju szeroko rozumianego polskiego rynku usług leśnych oraz wszelkiej działalności związanej z pracą w lesie.

[%%PIC%%]

Organizacji zależy na integracji firm działających w branży leśnej oraz wypracowaniu partnerskich zasad współpracy zarówno między firmami zajmującymi się pracą w lesie, a także pomiędzy PGL LP, czyli głównym zleceniodawcą tych prac, a firmami wykonującymi usługi leśne. Główne cele Izby leśnej określono następująco:

 • Poprawa sytuacji całego środowiska firm związanych z pracą w lesie, w tym prywatnych zakładów usług leśnych, dystrybutorów sprzętu leśnego i innych firm związanych z branżą
 • Skuteczne reprezentowanie interesów usługowych firm leśnych wobec PGL LP
 • Zjednoczenie wszystkich środowisk związanych z branżą leśną (zule, dystrybutorzy sprzętu leśnego, pracownicy PGL LP, inne firmy i podmioty związane z branżą)
 • Skuteczne reprezentowanie interesów całej branży leśnej wobec organów centralnych 
 • Wypracowanie wspólnego stanowiska branży w najważniejszych sprawach (Izba Leśna jest miejscem ścieranie się różnych poglądów, tak, by na zewnątrz prezentować już wypracowane stanowisko)
 • Dysponowanie odpowiednimi funduszami na realizację celów całego środowiska
 • Rozwiązanie realnych, szczegółowych problemów (np. nadmiar sortymentów, brak szlaków zrywkowych, ograniczanie pracy maszynami, brak wiedzy kadry LP na temat właściwych technologii pracy w lesie, nieprawidłowe strefowanie, nieprawidłowości w odbiórkach itp.)
 • Współpraca z innymi organizacjami branżowymi w celu wspólnego rozwiązywania wspólnych problemów, współpraca ze światem nauki
 • Wypromowanie w społeczeństwie informacji o firmach leśnych i publiczne nagłaśnianie ich roli i znaczenia. Wytworzenie dobrego wizerunek drwala, przedsiębiorcy leśnego i całej branży 
 • Wspieranie inicjatyw gospodarczych członków PLIG
 • Pomoc członkom Izby Leśnej w rozwiązywaniu ich problemów
 • Stały kontakt Izby Leśnej z członkami poprzez stronę internetową, Facebook oraz informacje zamieszczane w prasie branżowej 
 • Stworzenie i wdrożenie do stosowania wśród członków Izby Leśnej "Kodeksu Etyki Firm Leśnych", określającego zasady etycznego prowadzenia biznesu leśnego.

Podczas dzisiejszego spotkania inauguracyjnego, które przekształcone zostało w Walne Zgromadzenie Członków Izby, przyjęto Statut Izby oraz wybrano jej władze.

Prezydentem Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej został Mariusz Rakowski. 

Do Rady Izby zostali wybrani:

 • Rafał Borowczak
 • Mariusz Czekieryło
 • Robert Gruszka
 • Dariusz Stańczyk
 • Alicja Stryszyk
 • Waldemar Winkowski
 • Bogusława Wojciechowicz
 • Wojciech Wójtowicz.

Wybrano również skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz