/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
LEŚNICTWO

Przedstawiciele przemysłu wykluczeni z Rady Leśnictwa?

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2015-10-19


9. października Minister Środowiska Maciej Grabowski podpisał nowe zarządzenie dotyczące powołania Rady Leśnictwa. Treść dokumentu wskazuje, że branża drzewna nie będzie miała swojego głosu w sprawach leśnictwa.

Przedstawiciele przemysłu wykluczeni z Rady Leśnictwa?Przedstawiciele przemysłu wykluczeni z Rady Leśnictwa?Fot. D.Jabłoński

Rada Leśnictwa to organ pomocniczy Ministerstwa Środowiska, którego zadaniem jest opiniowanie i doradzanie ministerstwu w sprawach dotyczących leśnictwa. Poprzednie zarządzenie dotyczące zasad jej powołania oraz zakresu jej działalności pochodziło z 2002r. Sęk w tym, że instytucja ta od 10 lat nie funkcjonowała. Trzyletnia kadencja ostatniej Rady Leśnictwa powołanej wygasła w 2005r. i od tego czasu nowej rady nie powołano. 

Tym większe zaskoczenie budzi zmiana zarządzenia na chwilę przed zmianą rządu oraz prawdopodobne powołanie nowego składu Rady Leśnictwa. Przemysł drzewny czy sektor usług leśnych nigdy w Radzie nie był mocno reprezentowany, choć to od pieniędzy firm kupujących drewno i pracy zakładów usług leśnych zależy byt Lasów Państwowych i finansowanie znaczącej większości działań związanych z leśnictwem. Wszystko wskazuje, że głos ich przedstawicieli w Radzie zniknie całkowicie, bowiem nowe zarządzenia zmienia zakres jej działania i wskazuje kto może rekomendować jej członków.

W starej wersji dokumentu nie było szczegółowej listy podmiotów wskazujących kto może zostać powołany do Rady. Do liczącego 34 grona ekspertów wchodzili Dyrektor Generalny Lasów Państwowych i Dyrektor Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska oraz 32 "wybitnych specjalistów i praktyków w zakresie leśnictwa i związanych z nim dyscyplin" powoływanych przez Ministra Środowiska. Biorąc pod uwagę fakt, że jednym z zadań rady było "wyrażanie opinii w zakresie wykorzystania zasobów leśnych i prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej" w Radzie Leśnictwa znajdowało się również miejsce dla osób reprezentujących interesy środowisk, których gospodarka leśna dotyczy.

Tymczasem nowe zarządzenie wprawdzie pośrednio uwzględnia problematykę wykorzystania gospodarczego lasów - Par. 2. pkt. 1.:  dotyczy "opiniowania i oceny realizacji strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju leśnictwa, w tym dokumentów wynikających z prawa i uzgodnień międzynarodowych, w tym Narodowego Programu Leśnego", który to (NPL) obejmować ma w przyszłości (bo według wiedzy redakcji prace nad nim wciąż trwają) zagadnienia dotyczące gospodarki leśnej.), jednak nie zapewnia, że przemysł będzie miał okazję do bezpośredniego przestawienia opinii w dotyczących go sprawach. 

Jak bowiem wynika z nowych zapisów, w skład Rady Leśnictwa liczącej 30 członków wejdą: przedstawiciele Ministra Środowiska oraz przedstawiciele lub eksperci rekomendowani przez: Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Biura Nasiennictwa Leśnego, PGL Lasy Państwowe, Instytut Badawczy Leśnictwa, Polski Związek Łowiecki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych. 

 

Która z tych instytucji ma wskazać przedstawicieli przemysłu i usług leśnych? Jaki będzie wpływ tych dwóch grup na tak istotne zagadnienia jak:

- opiniowanie i udział w kreowaniu kierunków polityki leśnej Rzeczypospolitej Polskiej i ocena jej realizacji w lasach wszystkich form własności;

- opiniowanie i ocena realizacji strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju leśnictwa, w tym dokumentów wynikających z prawa i uzgodnień międzynarodowych, w tym Narodowego Programu Leśnego;

- opiniowanie aktów prawnych z zakresu leśnictwa i związanych z leśnictwem, w tym z zakresu ochrony przyrody, zmian klimatu;

- opiniowanie i rekomendowanie kierunków działalności realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL Lasy Państwowe), w tym w zakresie gospodarowania przez PGL Lasy Państwowe mieniem Skarbu Państwa oraz gospodarki leśnej prowadzonej przez PGL Lasy Państwowe;

- opiniowanie kierunków i zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie leśnictwa?

 

Do pobrania:

Zarządzenie Ministra Środowiska z dn. 09.10.2015r. w sprawie Rady Leśnictwa

Zarządzenie Ministra Środowiska z dn. 18.11.2002r. w sprawie powołania Rady Leśnictwa

 

Aktualizacja 30.10.2015r.

Opublikowano skład Rady Leśnictwa >>>

Liczba wyświetleń: 2143


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA