/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
PROTEST SEKTORA DRZEWNEGO

Tartacznicy i przedsiębiorcy leśni zwrócili się do wicepremiera o mediację w sprawie polityki Lasów Państwowych

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych

Autor: S. Wrochna, J. Kubiak
Źródło: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych
Data: 2015-09-10


Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego i Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych współnie wystąpiły do Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego o pomoc w rozwiązaniu kryzysowej sytuacji związanej z polityką Lasów Państwowych wobec dostawców usług leśnych i nabywców surowca drzewnego.

Na 16. października zaplanowano wielotysięczną manifestację przemysłu drzewnego i pracowników leśnychNa 16. października zaplanowano wielotysięczną manifestację przemysłu drzewnego i pracowników leśnychFot. D.Jabłoński

Poznań, dn. 03.09.2015r.

 

Pan

Janusz Piechociński

Wicepremier

Minister Gospodarki

 

Szanowny Panie Premierze,

Działając w imieniu dwóch organizacji, grupujących przedsiębiorców z przemysłu drzewnego oraz przedsiębiorców wykonujących usługi w zakresie prac leśnych na rzecz PGL Lasy Państwowe, w nawiązaniu do wcześniej kierowanej do Pana rąk korespondencji i sygnałów, zwracamy się do Pana Premiera o pomoc w rozwiązaniu obecnej kryzysowej sytuacji.

 

Polityka sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe w ostatnim okresie radykalnie pogarszała stabilność i warunki zaopatrzenia w drewno przedsiębiorstw drzewnych.  Równolegle warunki świadczenia usług leśnych, wynikające ze stosowanych przez PGL LP warunków ustalania stawek za prace leśne i prowadzenia przetargów na ich wykonanie, uległy również drastycznemu pogorszeniu.

 

Obie ww. grupy, po wielokrotnych nieudanych próbach znalezienia porozumienia z kierownictwem Lasów Państwowych, nie widzą już innego wyjścia, niż uliczny protest, który zwróci na nasze problemy uwagę rządu. Lokalne takie protesty już miały miejsce w Szczecinku w dn. 31 lipca i w Szczecinie w dn. 02 września.

Wspólny protest ogólnopolski, jeśli nie da się go uniknąć, postanowiono przeprowadzić w Warszawie w dn. 16 października.

 

Nie tracimy jednak nadziei, iż przy pomocy mediacyjnej Pana Premiera, Minister Środowiska któremu Lasy Państwowe podlegają, oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wspólnie z nami zechcą poszukać rozwiązań, jakie są nam potrzebne aby normalnie funkcjonować i wspierać tym samym całą polską gospodarkę.

 

Główne punkty pożądanych rozwiązań są następujące:

Stabilność zaopatrzenia w drewno przedsiębiorstw drzewnych, oparta o umowy wieloletnie (3-5 lat) ze stałymi odbiorcami, obejmujące 90% (min. 70%) tradycyjnie kupowanego przez nie drewna,

Stabilność zasad sprzedaży, oparta o zapisanie ich w formie rozporządzenia ministrów właściwych ds. środowiska i gospodarki,

Likwidacja tzw. puli inwestycyjnej, jako potencjalnego narzędzia spekulacji,

Wprowadzenie zasady jawności przebiegu przetargów wykorzystywanych do sprzedaży drewna,

Ujednolicenie na poziomie kraju zróżnicowanych bez uzasadnienia cen drewna i ustalenie jasnych reguł ich okresowych korekt,

Wspieranie dostępnymi narzędziami prawnymi i ekonomicznymi przerobu na terenie Polski drewna okrągłego pochodzącego z lasów państwowych, w miejsce jego eksportu w postaci nieprzetworzonej,

Przedsiębiorcy Leśni proszą o uregulowanie rynku usług leśnych poprzez opracowanie przez Lasy Państwowe długofalowej strategii wpisanej do Ustawy o Lasach

Przedstawienia przez Lasy Państwowe jasno określonych zasad kosztorysowania wartości zadań z zakresu gospodarki leśnej do przetargów publicznych

Kosztorysowania i rozliczania prac leśnych na podstawie Katalogów Norm Czasu Dla Prac Leśnych wprowadzonych Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2003 roku

Stosowania do przetargów pakietów całościowych (4-5 leśnictw), które są jedyną szansą na tworzenie kapitału inwestycyjnego niezbędnego do rozwoju firm. Pakiety specjalistyczne tworzyć wyłącznie w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych 

Umowy zawierane przez Lasy Państwowe z wykonawcami usług leśnych musza być symetryczne i w jasny, czytelny sposób zabezpieczać interes dwóch stron

Przyjęcie przez Lasy Państwowe do przetargów publicznych na usługi leśne kryteriów poza cenowych w wysokości nie niższej niż 30%

Przeznaczenie na usługi leśne na rok 2016 kwoty wyższej o co najmniej 30% w stosunku do roku 2015

 

Ww. punkty są ramami rozwiązań, które gotowi jesteśmy rozbudować do formy tworzącej konkretne zasady

współpracy i związane z tym równie konkretne i szczegółowe mechanizmy.

 

Niezbędna jest tu jednak pomoc i nadzór Pana Premiera, jako Ministra Gospodarki, gdyż omawiana sprawa dotyczy gałęzi gospodarki wytwarzającej aż 9% wartości produkcji całego przemysłu, która nie może sprawnie funkcjonować bez stabilnych dostaw drewna z Lasów Państwowych, a przygotowanie tych dostaw jest niemożliwe bez sprawnego przebiegu prac leśnych. Dodam tu, iż nie można też pominąć oczywistych interesów pracujących u nas ludzi, oczekujących stabilnego zatrudnienia oraz godziwych płac. Ludzi tych cały przemysł drzewny zatrudnia 340 tys., a w sektorze usług leśnych pracuje ich 60 tys.

 

W ich imieniu i w imieniu ich pracodawców niniejszym składamy wniosek na Pana ręce o bardzo pilne spotkanie pod auspicjami Pana Premiera, obejmujące wszystkie  zaangażowane strony: resorty gospodarki i środowiska, Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych i PGL Lasy Państwowe.

 

Liczymy, iż przy Pana pomocy uda się na nim wypracować satysfakcjonujące sektor leśno-drzewny rozwiązania i zlikwidować obecny, narastający konflikt.

 

Z poważaniem

Sławomir Wrochna

Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego

 

Jan Kubiak

Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz