DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
MEBLARSTWO

Forte przeniosło prawa do znaków towarowych do spółki zależnej

Fabryki Mebli Forte

Autor: dja
Źródło: Fabryki Mebli Forte
Data: 2015-09-09


Zarząd Fabryk Mebli Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej poinformował o zawarciu ze spółką zależną - Antwerp SKA umowy przeniesienia praw do znaków towarowych oraz praw użytkowania wieczystego i własności budynków, a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego.

Przeniesienie własności dokonano tytułem wniesienia przez Forte wkładu niepieniężnego do Antwerp SKA w zamian za 2.000 nowych, nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł w kapitale zakładowym Antwerp SKA, obejmowanych przez Forte za łączną cenę emisyjną w kwocie ponad 205 mln zł.

 

Antwerp SKA uzyskał prawa własności do:

1. znaków towarowych FORTE będących przedmiotem ochrony wpisanych do rejestrów znaków towarowych prowadzonych przez:

  • Urząd Patentowy RP pod numerami świadectw ochronnych 144050 i 147680;
  • Światową Organizację Własności Intelektualnej (OMPI/WIPO) pod numerami 810263 i 823025;
  • Państwowy Rejestr Znaków Towarowych i Znaków Obsługiwania Federacji Rosyjskiej pod numerami 245700,245701 i 245704;
  • Niemiecki Urząd Patentowy pod numerem 2104299,

o wartości 152.104.000 zł.;

2. praw do nieruchomości, tj.:

a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wraz z prawem własności posadowionych na gruntach budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położonych:

  • w Przemyślu przy ul. Bakończyckiej nr 7,
  • we Wrocławiu, przy ul. Brucknera nr 25-43,
  • we Wrocławiu przy ul. Robotniczej nr 54;

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Krakowie przy ul. Aleksandry nr 11, których łączna wartość wynosi 53.352.272 zł.

Łączna wartość aportu wynosi 205.456.272 zł netto.

Jednocześnie zarząd FM Forte poinformował, iż pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Forte, a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Antwerp SKA nie występują żadne powiązania. Fabryki Mebli Forte SA posiadają 100 % akcji w kapitale zakładowym Antwerp SKA i 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Antwerp SKA oraz 100 % udziałów w spółce Antwerp Sp. z o.o., będącej komplementariuszem Antwerp SKA.

 

Nabyte przez Antwerp SKA aktywa były wykorzystywane przez FM Forte do prowadzenia bieżącej działalności w zakresie sprzedaży mebli pod marką FORTE (znaki towarowe), a nieruchomości były przedmiotem najmu. Antwerp SKA planuje kontynuować dotychczasowy sposób wykorzystania nabytych aktywów w zakresie najmu, natomiast w zakresie wykorzystania znaków towarowych planowane jest zawarcie umowy licencyjnej.

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz