DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Wspólnie wychodzimy z trudnej sytuacji

DREWNO.PL

Autor: Katarzyna Andrzejewska-Jabłońska
Źródło: DREWNO.PL
Data: 2001-02-05


Rozmowa z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Drewnem i Handlu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze - dr inż. Robertem Motałą

Fot. Drewno.pl

Proszę opowiedzieć o strukturze i warunkach przyrodniczo - leśnych w RDLP Zielona Góra
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze sprawuje nadzór nad 20 Nadleśnictwami, Ośrodkiem Transportu Leśnego w świebodzinie i Gospodarstwem Rybackim w Żarach. Ogólna powierzchnia gruntów RDLP wynosi ok. 451 000 ha, z czego lasy stanowią 94,5%. Tereny położone są na obszarze trzech województw - głównie lubuskiego i fragmentarycznie wielkopolskiego i dolnośląskiego. Lesistość wynosi 48,9%. Większość stanowią bory świeże - procentowy udział sosny w składzie gatunkowym lasów stanowi 88,5%. Są to przeważnie drzewostany młode.

Ile drewna pozyskuje rocznie RDLP?
Średniorocznie pozyskuje się ok. 1,6 mln m3 drewna (grubizny brutto), z czego 850 tys. m3 to użytki przedrębne i 750 tys. m3 użytki rębne. 500 tys. m3 to drewno wielkowymiarowe.

Czy do określania surowca drzewnego używana jest Klasyfikacja Jakościowo Wymiarowa?
Tak, ale nie wyłącznie. Dla niektórych odbiorców przygotowujemy drewno zgodnie z ich specyficznymi wymaganiami. Jest to np. tzw. papierówka z wyborem - obwarowana wymaganiami klienta w zakresie wymiarów, krzywizn, usęcznienia itd. Owe specyficzne wymagania, które przekładają się na określane w umowach warunki techniczne dotyczą również drewna wielkowymiarowego w szczególności wyrabianego w kłodach lub wyrzynkach.

Czy Pana zdaniem KJW jest niedobra i powinna być zmieniona?
Wydaje się, że KJW powinna zostać zmodyfikowana. W obecnych uwarunkowaniach rynkowych szereg unormowań w niej zawartych straciło swoje znaczenie - dotyczy to przede wszystkim drewna przeznaczonego do produkcji tartacznej. Wymagania rynku spowodowały konieczność oferowania towaru o lepszych niż dotychczas parametrach, co nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w unormowaniach KJW. W praktyce problem ten rozwiązujemy poprzez stosowanie uzgodnionych z nabywcami warunków technicznych, które są elementami umów kupna - sprzedaży.

W jaki sposób sprzedaje się drewno?
Główną formą sprzedaży drewna są negocjacje. Stali odbiorcy przyjeżdżają do nas. Omawiamy warunki sprzedaży, ceny, wymagania dotyczące surowca, terminy płatności i podpisujemy umowy. Nowych odbiorców szukamy sami, wychodzimy do firm z propozycją.

A przetargi?
Nasi klienci preferują negocjacyjne formy sprzedaży a my staramy się tak organizować sprzedaż, aby obie strony miały możliwość realizować swoje cele, dlatego odchodzimy od sprzedaży drewna na przetargach. Obecnie, gdy mamy do czynienia z rynkiem nabywcy, tylko niewielki procent surowca sprzedajemy na przetargach. Stosujemy raczej indywidualne ustalenia z nabywcami, pozwalające w szczegółach dopasować ofertę do oczekiwań klientów. Przetargi lub aukcje dotyczą głównie drewna cennego.

Kto kupuje drewno w RDLP Zielona Góra?
Większość surowca sprzedawana jest na rynek lokalny (na obszarze zasięgu terytorialnego RDLP). Ok. 25% masy drewna pozyskanego w naszych lasach przerabia firma Kronopol z Żar. Do stałych klientów należą także: Stelmet z Jeleniowa, Lubuskie Tartaki - Lubtar, Wielkopolskie Tartaki - Witar i Hardex - Krosno Odrzańskie. Część drewna wyjeżdża poza teren Dyrekcji, gdyż nasza oferta przekracza zapotrzebowanie firm rynku lokalnego, na co bezpośredni wpływ ma wysoki wskaźnik lesistości (duża baza surowca) i niski poziom urbanizacji.

RDLP Zielona Góra leży przy granicy Polski, czy sprzedawane jest także drewno do firm zagranicznych?
Położenie RDLP, zgodnie z Pani sugestią zawartą w pytaniu, ma bardzo istotne znaczenie dla rynku surowca, co oczywiście znajduje odzwierciedlenie w podejmowanych przez nas działaniach marketingowych. Nie możemy się izolować od rynków zbytu leżących w naszym sąsiedztwie, powinniśmy raczej czerpać z tego korzyści. Od szeregu lat współpracujemy z austriacką firmą Schweighofer, (obecnie część koncernu Stora-Enso). Kupuje ona od nas ok. 30 tys. m3 drewna rocznie. Współpraca z tym odbiorcą układa się dobrze, co pewien czas przyjeżdża przedstawiciel firmy, ogląda drewno, uzgadnia warunki, my przygotowujemy surowiec, który następnie transportem kolejowym wyjeżdża do klienta. Obecnie prowadzimy wstępne rozmowy z firmami niemieckimi, które mam nadzieję zakończą się podpisaniem umowy. Ten rynek wydaje się mieć dla nas szczególne znaczenie w związku z przewidywa-nym członkostwem Polski w Unii Europejskiej i całkowitym otwarciem granic.

Czy często zdarzają się reklamacje drewna?
Reklamacje się zdarzają, drewno jest przecież towarem, który został ukształtowany przez przyrodę, a człowiek ma bardzo ograniczone możliwości jego kształtowania jako produktu - często dokonuje tylko jego klasyfikacji. Niestety przy masowej produkcji zdarzają się błędy, które wymagają korekty poprzez procedurę reklamacyjną. Wszystkie reklamacje rozpatrujemy w terminach odpowiednich do cyklu produkcji nabywcy. Muszę jednak zaznaczyć, że reklamacje zdarzają się coraz rzadziej. Prace w lesie wykonują Zakłady Usług Leśnych, które są wyposażone w coraz lepszy sprzęt do pozyskania drewna (w tym forwordery do zrywki nasiębiernej drewna kłodowanego, które nie tylko znacznie ułatwiają prace, ale również nie ugniatają gleby, nie niszczą runa leśnego i nie kaleczą drzew ).

Od czego zależy cena drewna? Dlaczego ceny są zróżnicowane dla poszczególnych nabywców?
Cena drewna jest wypadkową wielu czynników. W procesie kształtowania cen szczególne znaczenie należy przypisać takim obszarom jak koszty, ceny produktów konkurencyjnych oraz wielkość popytu. Ponieważ współczesne rynki charakteryzują się skomplikowaną strukturą zależności wpływ poszczególnych czynników jest zróżnicowany i trudny do jednoznacznego określenia. Najczęściej jednak bywa tak, że koszty stanowią o dolnych granicach cen, natomiast wielkość popytu wyznacza ich pułap maksymalny. Oczywiście poszczególne jednostkowe ceny transakcyjne zależą przede wszystkim od wartości produktu. Cena zależy więc bezpośrednio od wymagań klienta w zakresie surowca, wielkości zamówienia, oraz terminów płatności. Wszystkie te elementy są przedmiotem negocjacji np. termin płatności w zakresie od przedpłaty do 60 dni. Oczywiście wszystkie elementy konkretnej oferty są traktowane łącznie - nie można rozpatrywać niezależnie ceny, jakości, terminu płatności. Wiemy jakie warunki możemy zaproponować naszym klientom, a nasi klienci znają swoje graniczne wielkości - reszta jest kwestią porozumienia do jakiego dochodzi podczas negocjacji. Szczególną uwagę poświęcamy nowym klientom, te transakcje musimy wykonywać ze szczególną dbałością w zakresie zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa (ponosimy ryzyko związane z udzieleniem kredytu kupieckiego).

Jak wpłynęły na nabywców wysokie ceny drewna w ubiegłym roku?
Ubiegły rok był bardzo trudnym rokiem dla całej gospodarki, a dla przemysłu drzewnego chyba w szczególności. Ubyło nam kilku klientów, którzy mieli poważne kłopoty finansowe. Bardziej jednak odczuliśmy to, że firmy kupowały mniejsze ilości drewna, szczególnie dotyczyło to drewna wielkowymiarowego. Uważam jednak, że miały na to wpływ nie tylko wysokie ceny drewna, ale przede wszystkim ogólna sytuacja na rynku, wysoki kurs złotego oraz spadek eksportu.

Jakie widzi Pan perspektywy na obecny rok?
Obecny rok będzie bardzo trudny. Pojawiają się jednak niewielkie sygnały świadczące o tym, że zaczyna się w gospodarce lepiej dziać. Przemysł drzewny nadal odczuwa przede wszystkim brak środków na finansowanie działalności. Banki zaliczają przemysł drzewny do grupy wysokiego ryzyka i nie chcą finansować zakupów surowca. My jako RDLP jesteśmy jednak otwarci na współpracę. Obniżyliśmy ceny i na bieżąco prowadzimy rozmowy dotyczące warunków sprzedaży. Myślę, że potrafimy się porozumieć z naszymi partnerami w wielu kwestiach i będziemy się wspólnie starali wyjść z tej trudnej sytuacji.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz