/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
LEŚNICTWO

Ekolodzy oskarżają Lasy Państwowe o ponadnormatywne pozyskanie drewna w Puszczy Białowieskiej

Greenpeace Polska

Autor: oprac. red
Źródło: Greenpeace Polska
Data: 2015-09-02


Organizacje ekologiczne wystąpiły do ministra środowiska z apelem o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu objęcie Puszczy Białowieskiej daleko szerszą niż dotąd ochroną rezerwatową. "Lasy Państwowe nie sprawdzają się jako zarządca tego unikalnego na skalę światową ekosystemu leśnego" - uważają ekolodzy.

Puszcza BiałowieskaPuszcza BiałowieskaFot. Hubert H. Ignatowicz, CC

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Fundacja Greenmind, Fundacja Greenpeace Polska oraz WWF Polska wystąpiły do ministra środowiska o natychmiastowe objecie terenów Puszczy Białowieskiej ochroną rezerwatową.

Ekolodzy swoje działanie motywują pozyskiwaniem przez Lasy Państwowe większej ilości drewna niż w zawartym trzy lata temu "kompromisie" pomiędzy leśnikami, przyrodnikami i ministrem środowiska, w którego efekcie znacząco obniżono liczbę wycinanych drzew oraz zaprzestano regularnego niszczenia stuletnich drzewostanów.

 

Według informacji przekazanych przez organizacje pozarządowe w zeszłym roku w Puszczy Białowieskiej Lasy państwowe pozyskały o ok. 30%  więcej surowca niż zakładał to uzgodniony plan. W tym roku z kolei pozyskanie ma zwiększyć się o 70% w stosunku do tego, co zakładano w 10-letnim planie urządzania lasu - dokumentu kształtującego gospodarkę leśną na danym terenie. 

 

-Leśnicy łamią dotychczasowy kompromis, który przynajmniej do pewnego stopnia chronił Puszczę. Powołują się przy tym na potrzebę ochrony drzewostanów świerkowych. Tyle tylko, że walka z kornikiem za pomocą pił spalinowych jest pozbawiona w Puszczy Białowieskiej jakiegokolwiek sensu. To gatunek chrząszcza, który atakuje drzewa osłabione na skutek susz i obniżania się poziomu wód gruntowych. Na to żadna wycinka nie pomoże, a jedynie zatrzyma naturalne procesy ekologiczne, stanowiące o wyjątkowości Puszczy – mówi Robert Cyglicki, szef Greenpeace w Polsce.

-W lesie, w którym zachodzą naturalne procesy ekologiczne nie istnieje coś takiego jak szkoda. To, co dla leśnika jest szkodą, dla niezwykle rzadkiego dzięcioła trójpalczastego stanowi podstawę bazy pokarmowej, a dla wielu światłolubnych drzew - na przykład dębów - to jedyna szansa na odnowienie. Zamierające świerki są w Puszczy równie ważne jak żubr, czy ryś - mówi dr hab. Przemysław Chylarecki z Fundacji Greenmind

-W obiekcie przyrodniczym, stanowiącym Światowe Dziedzictwo Ludzkości nie możemy kierować się zasadami obowiązującymi w zwykłych lasach zagospodarowanych. Ponadto, leśnicy sami potwierdzają, że walka z kornikiem w Puszczy nie ma sensu, ponieważ cała Puszcza przepleciona jest siecią rezerwatów objętych ochroną bierną z których kornik przedostaje się do lasów nieobjętych ochroną - mówi Adam Bohdan z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

-Wpisana na listę światowego dziedzictwa, znana i rozpoznawalna na całym świecie Puszcza Białowieska, symbol polskiej przyrody nie może być nadal traktowana jak źródło cennego surowca – dodaje Piotr Nieznański z WWF Polska.

 

 

Apel do ministra środowiska

 

Pan Maciej H. Grabowski, 

Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze, 

wbrew dotychczasowym ustaleniom i zapewnieniom, które padły także z Pana strony podczas jednego z naszych spotkań, Lasy Państwowe zwiększyły pozyskanie drewna na terenie Puszczy Białowieskiej. 

Zatwierdzony w ciągu dwóch ostatnich lat (2014 i 2015) etat pozyskania drewna wynosi 147 tys. m3, co odpowiada trzyletniemu pozyskaniu zapisanym w planie urządzenia lasu. Warto przy tym zauważyć, że wykonanie tegorocznego etatu cięć zatwierdzonego dla nadleśnictwa Białowieża doprowadzi do sytuacji, w której w końcu 2015 r. wykonane zostanie ponad 96 proc. pozyskania przewidzianego na lata 2012-2021 na terenie tego nadleśnictwa. Natomiast, z korespondencji lokalnych nadleśnictw prowadzonych z Generalną Dyrekcji Lasów Państwowych wynika, że przygotowywany jest aneks do zatwierdzonych planów urządzania lasu, tak aby zwiększyć planowane pozyskanie ponad ustalone limity. 

Powyższe fakty dowodzą, że Lasy Państwowe nie sprawdzają się jako zarządca tego unikalnego na skalę światową ekosystemu leśnego, który rządzi się spontanicznymi procesami ekologicznymi, czego efektem jest naturalna przebudowa drzewostanu na skutek susz i obniżania się poziomu wód gruntowych. W podejmowanych decyzjach dotyczących walki z gradacją kornika drukarza Lasy Państwowe kierują się zyskiem oraz produkcyjnymi zasadami gospodarki leśnej. 

Dlatego też apelujemy do Pana Ministra o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu objęcie Puszczy Białowieskiej daleko szerszą niż dotąd ochroną rezerwatową. Potrzeba takich działań wynika z międzynarodowych zobowiązań Polski wobec ochrony Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest w kompetencji Ministra Środowiska, któremu bezpośrednio podlega Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

 

Z poważaniem, 

Adam Bohdan, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Przemysław Chylarecki, Fundacja Greenmind

Robert Cyglicki, Fundacja Greenpeace Polska

Piotr Znaniecki, WWF Polska

 

Zobacz stanowisko RDLP Białystok w tej sprawie >>>


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz