/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
PROTEST PRZEDSIĘBIORCÓW LEŚNYCH

RDLP Szczecin: Lasy Państwowe nie są winne problemom ZULi

Lasy Państwowe

Autor: oprac. dja
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2015-09-01


2. września w Szczecinie odbędzie się protest zakładów usług leśnych przeciwko Lasom Państwowym. Manifestacja jest kolejnym etapem walki przedsiębiorców leśnych z polityką kreowaną przez leśników w zakresie usług leśnych.

Przedsiębiorcy leśni chcą zamiany polityki Lasów Państwowych w zakresie kształtowania rynku usług leśnychPrzedsiębiorcy leśni chcą zamiany polityki Lasów Państwowych w zakresie kształtowania rynku usług leśnychFot. D. Jabłoński

Zakłady usług leśnych w petycji skierowanej do dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie domagają się:

  • stosowanie uczciwej stawki, umożliwiającej legalne zatrudnienie,
  • uczciwego kosztorysowania prac leśnych,
  • zaprzestania stosowania pakietów specjalistycznych (wydzielonych zleceń dla harwesterów) 
  • podjęcia działań mających na celu likwidację szarej strefy w usługach leśnych,
  • przeciwdziałania wobec nieuczciwej konkurencji na rynku usług leśnych.

Więcej na temat postulatów protestujących w Szczecinie >>>

 

Zapowiedź protestu zaktywizowała leśników RDLP Szczecin. W dniach 18-24. sierpnia br. we wszystkich nadleśnictwach wchodzących w skład rdLP odbyły się spotkania z przedsiębiorcami leśnymi. 25. sierpnia w siedzibie biura RDLP w Szczecinie odbyło się spotkanie Stałej Komisji ds. Współpracy z Firmami Usługowymi działającymi na terenie RDLP w Szczecinie. W spotkaniu w rozszerzonym składzie udział wzięło dziesięciu przedstawicieli Zakładów Usług Leśnych świadczących usługi na terenie rdLP, pracownicy biura regionalnej dyrekcji oraz zaproszeni nadleśniczowie.

 

Podczas spotkania przedstawiono idee wdrożenia jednolitych zasad kontraktowania usług leśnych w Lasach Państwowych jakie Dyrekcja Generalna LP zamierza wdrożyć w najbliższym czasie (według zapowiedzi DGLP odpowiednie zarządzenie miało zostać podpisane do końca sierpnia br.) oraz omawiano problemy zgłoszone przez przedsiębiorców leśnych podczas spotkań zorganizowanych w nadleśnictwach. 

 

Według informacji opublikowanych na stronach RDLP zgłoszone podczas spotkań w nadleśnictwach problemy praktycznie powielają się z przedstawionymi przez Komitet Protestacyjny, a mianowicie:

  • zbyt duży rozmiar pakietów harwesterowych w nadleśnictwach, na terenie których lokalni przedsiębiorcy dysponują własnym sprzętem;
  • związaną z okresową kumulacją prac w pakietach harwesterowych i koniecznością wstrzymania prac dla pozostałych firm;
  • niebezpieczeństwo przestojów w realizacji usług z zagospodarowania lasu wynikającą z sezonowości prac oraz nadmiernego rozdrobnienia zakresu prac;
  • nadmiernej i szkodliwej konkurencji w przypadku składania ofert na pakiety pozyskaniowe przez firmy "teczkowe",
  • ograniczanie sposobu pozyskania drewna (wyłącznie harwester lub wyłącznie pilarka) w pakietach pozyskaniowych, gdzie dopuszczalne są obie możliwości.

 

Jak informują przedstawiciele Lasów Państwowych "Wiele kwestii spornych zostało w trakcie merytorycznej wymiany zdań wyjaśnionych. Efektem spotkania było prośba do nadleśniczych skierowana przez Dyrektora o rozważenie potrzeby dodatkowych spotkań z ZUL - w celu wyjaśnienia zgłoszonych problemów." 

 

W przededniu protestu Dyrektor RDLP w Szczecinie Witold Koss wystosował "Odpowiedź na postulaty Przedsiębiorców Leśnych", z której wynika, że Lasy Państwowe nie mają sobie nic do zarzucenia, ewentulanie już "dostrzegły" pewne problemy i "wdrażają rozwiązania" mające na celu ich wyelimnowanie. Jednocześnie dyrektor zwraca uwagę, że za zdecydowaną większość nieprawidłowości na rynku odpowiadają sami przedsiębiorcy.

Pełna treść dokumentu "Odpowiedź Dyrektora RDLP w Szczecinie na postulaty Przedsiębiorców Leśnych" >>>


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA