/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
USŁUGI LEŚNE

Lasy Państwowe próbują gasić protesty ZULi nowymi zasadami zamawiania usług

Lasy Państwowe

Autor: oprac. dja
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2015-08-21


Lasy Państwowe poinformowały z zakończeniu kolejnego etap prac nad „Jednolitymi zasadami zamawiania usług leśnych w jednostkach organizacyjnych PGL LP". Podstawowe założenia zostały zaakceptowane przez dyrektora generalnego LP, a podpisanie zarządzenia w tej sprawie nastąpi w końcu sierpnia 2015r., po zakończeniu prac nad załącznikami do wytycznych. Specjalny zespół pracowników Lasów Państwowych powołano w końcu lutego br. Do prac nad uregulowaniami mającymi wpływ na cały rynek usług leśnych nie zaproszono przedsiębiorców, co ich zdaniem potwierdza arogancję władz leśnych.

Jednolite zasady zamawiania usług przez Lasy Państwowe bez porozumienia z firmami leśnymiJednolite zasady zamawiania usług przez Lasy Państwowe bez porozumienia z firmami leśnymiFot. D. Jabłoński

Według komunikatu opublikowanego przez Lasy Państwowe, w nowych zasadach wzięto pod uwagę wnioski i uwagi na temat współpracy przedsiębiorców leśnych z nadleśnictwami, jakie w ostatnich latach napłynęły do jednostek LP, o których informowały media lub pojawiły się w dyskusjach w trakcie spotkań przedstawicieli jednostek LP z przedsiębiorcami leśnymi.

Według oceny pracowników Lasów Państwowych obecna sytuacja na rynku usług leśnych wymaga wprowadzenia rozwiązań, które spowodują:

 • ujednolicenie zasad postępowań i współpracy jednostek LP z zakładami usług leśnych (ZUL);
 • podniesienie jakości prac leśnych;
 • wprowadzenie mechanizmów ograniczających nieuczciwą konkurencję;
 • uwzględnienie oczekiwań wykonawców i potrzeb zamawiającego;
 • uwzględnienie tzw. klauzul społecznych i środowiskowych w postępowaniach;
 • zdefiniowanie standardów dla oceny jakości prac leśnych.


Oprócz wcześniej wskazanych, stwierdzone problemy we współpracy LP i ZUL to:

 • wielkość pakietów (brak kryteriów do ustalania wielkości pakietów);
 • czas obowiązywania umów (umowy wieloletnie czy roczne);
 • sposób podziału prac w pakietach (pakiety kompleksowe czy specjalistyczne);
 • dobór kryteriów oceny ofert (rola kryteriów pozacenowych);
 • kształtowanie się wynagrodzeń (stawki i wycena wartości pakietów, kształtowanie poziomu cen);
 • egzekwowanie jakości prac (w tym m.in. zasady odbioru i kary umowne);
 • brak skutecznej współpracy i konsultacji;
 • niewłaściwa (miejscami) organizacja prac.

 

Zdaniem leśników proponowane rozwiązania, wdrożone w jednolity sposób w całych LP, powinny przede wszystkim spowodować zmniejszenie udziału w rynku usług nieuczciwych wykonawców, poprawienie jakości prac oraz zwiększyć transparentność we wzajemnych relacjach pomiędzy przedsiębiorcami leśnymi a zamawiającymi usługi jednostkami LP.

Ze względu na charakter i zasięg zmian, przewiduje się ich wdrażanie począwszy od roku 2016 (postępowania w 2015r.) obligatoryjnie dla wszystkich jednostek LP z dopuszczeniem zastosowania indywidualnych rozwiązań. Wprowadzanie modyfikacji i odstępstw powinno być podyktowane występującymi potrzebami, wynikającymi z uwarunkowań lokalnych dotyczących warunków prowadzenia gospodarki leśnej oraz potencjału wykonawczego ZUL lub też zmiany przepisów ogólnych.

Stosowne zarządzenie podpisane ma zostać przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych do końca sierpnia. Na 3. września zaplanowano w Warszawie spotkanie przedstawicieli LP i przedsiębiorców leśnych, którego tematem będzie "zamawianie i realizacja prac leśnych".

Ze wstępnych komentarzy jakie udało się portalowi Drewno.pl uzyskać od przedsiębiorców leśnych można wyciągnąć następujące wnioski:

 1. Wskazany w opublikowanej prezentacji kierunek zmian zaproponowany przez leśników w znaczącej części jest odbierany pozytywnie, niestety nie znane są szczegóły rozwiązań w związku z czym nie można w żaden sposób się odnieść do całości rozwiązania.
 2. Z informacji zawartych w prezentacji wynika, że część planowanych zmian ma na celu poprawę pozycji Lasów Państwowych wobec firm leśnych i zabezpieczeniem przez ewentualnymi sprawami sądowymi, a nie chęcią poprawienia warunków współpracy.
 3. Sposób działania Lasów Państwowych przy opracowywaniu zasad zamawiania usług leśnych jest arogancki. Do ich opracowania nie zaproszono przedsiębiorców. Przyjęte uznaniowo przez leśników zasady mają zostać wdrożone rozporządzeniem dyrektora generalnego bez dania możliwości zapoznania się z przyjętymi rozwiązaniami, co oznacza, że zaplanowane na 3. września spotkanie będzie prezentacją nowych zasad zamawiania usług leśnych do których przedsiębiorcy "mają się zastosować".

Warto również zauważyć, że do części zmian związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy dyrektor generalny Lasów Państwowych został zobowiązany przez Państwową Inspekcję Pracy, która w drugiej połowie ubiegłego roku nakazała mu jako jednostce organizacyjnej zarządzającej gospodarką leśną i zlecającej pracę zakładom usług leśnych, o określenie na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu pracy jednolitych zasad postępowania w zakresie koordynacji prac leśnych wykonywanych w tym samym miejscu przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców, a także ramowego zakresu obowiązków koordynatora. PIP wskazał również potrzebę uwzględniania w przetargach prowadzonych przez Lasy Państwowe kryterium zapewniania przez zleceniobiorców, czyli zakłady usług leśnych, bezpiecznych warunków pracy pracownikom.

Do pobrania:

Jednolite zasady zamawiania usług leśnych w jednostkach PGL Lasy Państwowe - wyciąg


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz