/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
PŁYTY DREWNOPOCHODNE

Pfleiderer: Wyniki za pierwsze półrocze 2015 i decyzje zarządu w sprawie połączenia

Pfleiderer Grajewo

Autor: oprac. red
Źródło: Pfleiderer Grajewo
Data: 2015-07-25


W związku z rozpatrywaną transakcją nabycia przez Pfleiderer Grajewo S.A. wszystkich udziałów w spółce Pfleiderer GmbH oraz planowanym podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego zarząd spółki poinformował o decyzjach podjętych w tym zakresie.

Fot. Pfleiderer

Zarząd spółki przyjął, że współczynnik proporcjonalnej wyceny całości przedsiębiorstwa wyniesie 56,95% dla Segmentu Zachodniego do 43,05% dla Segmentu Wschodniego. Współczynnik ten ostał poparty opinią niezależnego doradcy finansowego PwC Polska.

 

Ponadto ustalone zostały parametry, które będą stanowiły podstawę do ustalenia ceny nabycia 100% udziałów w Pfleiderer GmbH.

 

Według podjętych decyzji wpływy pochodzące z planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Pfleiderer Grajewo SA zostaną przeznaczone w szczególności na: 

  1. sfinansowanie nabycia przez spółkę 100% udziałów w Pfleiderer GmbH, 
  2. pokrycie kosztów reorganizacji grupy Pfleiderer dotyczące zamierzonej transakcji 
  3. zmniejszenie zadłużenia powiększonej w następstwie realizacji transakcji grupy kapitałowej spółki, co ma pomóc osiągnąć zakładany na koniec roku docelowy poziom 1,5x do 2x wartości wskaźnika zadłużenia finansowego netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA. 

 

Osiągnięcie takiego poziomu zadłużenia uzależnione będzie od rezultatów procesu budowania księgi popytu na akcje spółki w ofercie publicznej, a także innych czynników i przyszłych niepewności. W zakresie, w jakim koszty transakcji poniesione przez Pfleiderer Grajewo przekroczą kwotę 11 milionów euro, nadwyżka ponad tę kwotę pomniejszy cenę nabycia udziałów w Pfleiderer GmbH.

 

Pfleiderer GmbH w okresie pierwszego półrocza 2015 osiągnął przychody wyższe o 2,3% niż rok wcześniej - 497,5 mln euro (2014: 486,4 mln euro). Segment Zachodni (Europa Zachodnia) wzrósł o 3,5% do 326,2 mln euro, Segment Wschodni (Europa Wschodnia) wzrósł o 2,0% do 190,0 mln euro. 

 

Skorygowany zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją (skorygowana EBITDA) wzrósł o 10,2% do 64,5 mln euro (2014: 58,5 mln euro). Skorygowana EBITDA wzrosła w obu segmentach operacyjnych: w Segmencie Zachodnim o 8,2% do 37,5 mln euro oraz w Segmencie Wschodnim o 13,3% do 27 mln euro. Zadłużenie netto grupy zmniejszyło się do 269,5 mln euro (na dzień 31 grudnia 2014 roku: 323,7 mln euro). Zadłużenie netto Segmentu Zachodniego zmniejszyło się do 258,1 mln euro (na dzień 31 grudnia 2014 roku: 303,1 mln euro) oraz zadłużenie netto Segmentu Wschodniego zmniejszyło się do 11,8 mln euro (na 31 grudnia 2014 roku: 21 mln euro).

 

Według wstępnych danych finansowych Grupa Pfleiderer Grajewo w pierwszym półrocze 2015r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 786,477 mln zł (2014: 777,655 mln zł) oraz zanotowała zysk na działalności operacyjnej na poziomie 77,440 mln zł (2014: 70,266 mln zł). Koszt amortyzacji sięgnął 31,309 mln zł (2014: 24,651 mln zł). EBITDA raportowana liczona jako suma zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji wyniosła 108,749 mln zł (2014: 94,917 mln zł), a EBIDTA skorygowana 112,289 (2014: 98,873).

 

Dług netto (krótko i długoterminowe kredyty i pożyczki pomniejszone o środki pieniężne i inne aktywa pieniężne) wyniósł 43,377 mln zł na koniec marca, wobec 101,388 mln zł na koniec 2014r.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz