/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
LEŚNICTWO

Zmiana zasad sprzedaży drewna na rok 2016

Lasy Państwowe

Autor: oprac. dja
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2015-07-07


Lasy Państwowe wydały komunikat na temat zmian w systemie sprzedaży drewna jakie wdrożone zostaną w procedurach na 2016r.

Zmiana zasad sprzedaży drewna na rok 2016Zmiana zasad sprzedaży drewna na rok 2016Fot. D. Jabłoński

Zgodnie z treścią komunikatu, zmiany związane są z realizacją wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w zakresie gospodarki finansowej PGL LP. Kontrola taka trwa w Lasach Państwowych od kilku miesięcy. Choć w części dyrekcji regionalnych działania NIK zostały zakończone, ich wynik nie został jeszcze opublikowany.

Według informacji jakie uzyskała redakcja portalu Drewno.pl, NIK udostępni raport po zakończeniu kontroli we wszystkich jednostkach.

 

Sprzedaż ofertowa i aukcje systemowe raz w roku...

Lasy Państwowe planują przeprowadzać procedurę sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym, aukcje systemowych e-drewno oraz sprzedaż ofertowej z puli na nowe inwestycje raz w roku (obecnie dwa razy w roku). Zlikwidowana  też zostanie "procedura uzupełniająca" do sprzedaży ofertowej. 

 

... i jedna umowa

Nabywcy drewna, którzy dokonywać będą zakupów w powyższych procedurach, podpisywać będą jedną zamiast trzech umów. 

Po zakończeniu całej procedury wieloetapowej spisywana ma być skonsolidowana umowa, zawierająca sumaryczną ilość drewna i cenę średnioważoną w grupie handlowo-gatunkowej (GHG). 

Dla grup handlowych zawierających więcej niż jedną klasę jakości i grubości, ceny sortymentów ustalane będą na podstawie przeliczników sortymentowych. 

Konsolidacja umów przebiegać będzie na poziomie nadleśnictwa/zakładu LP

 

Gwarancje zamiast umów dwuletnich

Lasy Państwowe planują odstąpienie od podpisywania umów dwuletnich. Zamiast nich wprowadzone zostaną "gwarancje zakupu drewna" w roku następnym w ilościach, GHG i jednostkach organizacyjnych LP zgodnych z przypisem drewna, jaki nastąpił w etapie sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna. Przykładowo, jeśli klient składając ofertę na 2016 rok zadeklaruje, że dotyczy ona dwóch lat (czyli również 2017 roku), to jego przypis drewna z procedury na 2016 rok zostanie powielony w procedurze na 2017 rok i skonsolidowany z wynikami pozostałych etapów procedury na 2017 rok.

Umowa dwuletnie zawarte na lata 2015-2016 nie będą konsolidowane i będą obowiązywać bez zmian (czyli z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na rok 2015).

 

Wzrost cen drewna kupowanego w sprzedaży ofertowej i z puli na nowe inwestycje.

Lasy Państwowe planują skorygować (podnieść) ceny dotyczące sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna oraz sprzedaży ofertowej dla  przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.

Według informacji zawartych w komunikacie, aktualny poziom cen pozostaje bez zmian od 2013 roku i został ustalony w oparciu o wyniki przetargów internetowych w II półroczu 2012 roku.

Korekta cen zostanie oparta o:

  • aktualne zróżnicowanie cen na poszczególne GHG w procedurze sprzedaży ofertowej w nadleśnictwach danej dyrekcji regionalnej oraz zróżnicowanie ich cen średnioważonych pomiędzy rdLP,
  • ceny uzyskane na poszczególne GHG w systemowych aukcjach internetowych osiągniętych w II półroczu 2015 roku.

Ceny do sprzedaży ofertowej zostaną ustalone w poszczególnych nadleśnictwach, grupach nadleśnictw lub przyjęta zostanie jedna cena we wszystkich nadleśnictwach danej dyrekcji regionalnej. Ostateczną decyzję o poziomie i sposobie ustalenia cen do sprzedaży ofertowej ustalą dyrektorzy rdLP.

Ceny minimalne na aukcjach systemowych utrzymane zostaną na poziomie cen z 2015 roku. Oferta sprzedaży w aplikacji „e-drewno" zawierać będzie cenę minimalną, od której zaczyna się licytacja, a cena wyjściowa nie będzie podawana.

 

Zakupy z puli inwestycyjnej po odpowiednim udokumentowaniu 

Lasy Państwowe planują zmienić zasady dokumentowania inwestycji dla których składane będą nowe wnioski dotyczące "sprzedaży ofertowej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje" na 2016. Obecnie są one w trakcie opracowywania i nie wiadomo jeszcze będą wyglądały. Dotychczas poszczególne dyrekcje regionalne stosowały różne zasady składania takich wniosków. 

 

Historia zakupów brana za ostatnie 1,5 roku

Historia zakupów drewna będąca podstawą do wielkości masy z jaka można startować w procedurze sprzedaży ofertowej w PL-D będzie brana za 1,5 roku zamiast dotychczasowych 3 lat.

 

Większe kary umowne, wadium i ...

Planowane jest zwiększenie maksymalnej kary umownej za nieodebrany surowiec do poziomu 10% wartości umowy,

Zwiększona zostanie kwota bazowa wadium do 5 zł/m3,

Wprowadzony zostanie wymagalny próg realizacji umowy uprawniający do ewentualnego wydłużenia jej czasu. Ma on wynieść 80%.

Maksymalne terminy na spisanie umowy wyniesie 30 dni dla sprzedaży ofertowej oraz 21 dni dla aukcji bieżących e-drewno.

 

Planowane zmiany w zasadach sprzedaży drewna są dość istotne. Wydaje się, że wprowadzenie rocznego cyklu procedur sprzedażowych to pozytywny kierunek. Podobnie jak podniesienie kar za brak realizacji umów, które w opinii znacznej części przedsiębiorców drzewnych pomogą uporządkować rynek.

Dla części klientów trudnością może okazać się wzrost kwoty wadium, wiążący się faktem, że będzie ono obejmować masę kupowaną w ciągu całego roku oraz dodatkowo wzrośnie jego baza.

Również zmiana okresu, z którego rozliczana będzie "historia zakupów" może zaskoczyć te firmy, którym ubiegłorocznych zawirowaniach, nie udało się w 2015 roku zakupić masy drewna na poziomie lat poprzednich. 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz