/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
DREWNO W BUDOWNICTWIE

Tartakom grożą wysokie kary za sprzedaż drewna konstrukcyjnego bez znaku CE

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2015-05-28


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 2012r. lite drewno konstrukcyjne wprowadzane na rynek powinno posiadać oznakowanie CE. Obowiązek ten dotyczy zarówno drewna sprzedawanego na duże inwestycje, jak i więźby dachowe w budownictwie jednorodzinnym. Tymczasem w Polsce wciąż stosunkowo nieliczne zakłady posiadają audytowany system Zakładowej Kontroli Produkcji uprawniający do znakowania drewna konstrukcyjnego znakiem CE, a większość drewna wykorzystywanego w budownictwie nie jest certyfikowana, mimo, że za brak znaku CE grożą wysokie kary.

Tartakom grożą wysokie kary za sprzedaż drewna konstrukcyjnego bez znaku CETartakom grożą wysokie kary za sprzedaż drewna konstrukcyjnego bez znaku CEFot. D.Jabłoński

System oceny zgodności CE (Conformité Européenne) został wprowadzony przez Unię Europejską w celu ujednolicenia wymogów stawianych poszczególnym produktom i umożliwienia ich bezproblemowej dystrybucji we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej. Produkty oznaczone znakiem CE można wprowadzać do obrotu bez ubiegania się o dopuszczenia w każdym kraju oddzielnie.

 

Co to jest „drewno konstrukcyjne”?

Zgodnie z normą PN-EN 1995-1-1 „Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków” drewno konstrukcyjne ma co najmniej 22 mm grubości i jest wykorzystane w drewnianych konstrukcjach nośnych.

Oznaczenie CE powinno posiadać całość drewna, które służy do budowy konstrukcji, np. elementy więźby dachowej, konstrukcje wiat garażowych, altan, pawilonów, zadaszeń, mostów i innych.

 

Przykłady oznaczenia CE na tarcicy konstrukcyjnejPrzykłady oznaczenia CE na tarcicy konstrukcyjnej

 

Czy certyfikacja drewna budowlanego jest potrzebna?

Procedury związane z znakowaniem CE drewna konstrukcyjnego mogą wydać się skomplikowane i niepotrzebne. Do tego firmy ponieść muszą koszt wdrożenia i audytu systemu Zakładowej Kontroli Produkcji oraz nakłady inwestycyjne: w wersji minimalnej związane z wykształceniem wykwalifikowanego brakarza i utrzymaniem systemu ZKP, w droższej związane z zakupem urządzenia sortującego.

Z drugiej strony mamy przecież sprawdzony surowiec, z którego przez lata budowano różnego rodzaju budowle i „nic się z nimi nie działo”. Czy tradycja nie wystarczy?

Niestety nie. Każdy, kto próbował wybudować dom lub przeprowadzić nawet niewielki remont doskonale poznał „jakość” znacznej części obecnych wykonawców. W przeszłości budowano mniejszą liczbę budynków o często dużo mniejszych gabarytach. Fachowcy, których dzisiaj tak brakuje, swoją wiedzę zdobywali latami trzymając się sprawdzonych, tradycyjnych technologii. Dodatkowo tarcicy nie produkowano w tak masowy sposób jak obecnie, a jakość surowca drzewnego używanego w budownictwie była dużo wyższa.

Na dzisiejszym, otwartym rynku, nie ma odwrotu od certyfikacji drewna konstrukcyjnego. Jeśli jego dostaw nie zapewnią krajowi producenci, lukę wypełnią produkty przywiezione z zagranicy, które najpierw zdobędą klientów prowadzących duże inwestycje, a następnie również te mniejsze. Taka sytuacja już ma miejsce i jakościowo lepsza tarcica z Niemiec, Austrii czy Skandynawii wypiera z rynku krajowych dostawców.

 

Drewno konstrukcyjne wykorzystywane w budownictwie powinno powinno posiadać certyfikat CEDrewno konstrukcyjne wykorzystywane w budownictwie powinno powinno posiadać certyfikat CEFot. D.Jabłoński

 

Jakie są zalety posiadania certyfikatu CE

Główna korzyścią posiadania certyfikatu CE jest możliwość legalnej i zgodnej z prawem sprzedaży drewna konstrukcyjnego.

Innymi zaletami posiadania certyfikatu CE są:

  • wzrost wiarygodności firmy na rynku
  • utrzymywanie poziomu jakości wyrobów
  • uporządkowanie zasad prowadzenia procesu produkcyjnego
  • usprawnienie procesu rozstrzygania ewentualnych reklamacji.

 

Certyfikacja drewna konstrukcyjnego w Polsce

Od blisko trzech lat nie wolno sprzedawać drewna konstrukcyjnego bez znaku CE. Tymczasem tylko ok. 150 z ponad 6000 tartaków jakie działają w kraju dotychczas wdrożyło procedury ZKP w swoich zakładach i zdobyło prawo znakowania tarcicy znakiem CE. Wydawać się by mogło, że w tej sytuacji ich produkty powinny uzyskiwać lepszą pozycję na rynku, co według przekazywanych nam opinii nie ma miejsca. 

Co jest powodem takiej sytuacji? Według zebranych przez redakcję portalu Drewno.pl informacji, głównymi przyczynami braku zainteresowania drewnem certyfikowanym w Polsce są:

  • nieświadomość wymagań jakie przed sprzedawcą drewna konstrukcyjnego oraz inwestorem, który je wykorzystuje, stawiają przepisy prawa budowlanego.
  • niewydolność państwa i instytucji, które są odpowiedzialne za kontrolę rynku materiałów budowlanych – mimo trzech lat obowiązywania ustawy i setkach tysięcy m3 drewna wykorzystanego w budownictwie nie znamy przypadku ukarania tartaku za brak CE,
  • ogrom szarej strefy na rynku drewna – osoby kupujące tarcicę „bez faktury” z reguły nie są zainteresowane innymi „papierami”.
  • brak wiedzy u architektów, którzy w projektach najczęściej uwzględniają jedną, "książkową" klasę jakości drewna. 
  • świadome unikanie konieczności certyfikowania drewna pod pozorem sprzedaży na cele „nie związane z wykorzystaniem konstrukcyjnym” lub "indywidualnej dokumentacji technicznej".

Spotykane jest również fałszowanie dokumentacji drewna konstrukcyjnego przez niektórych wykonawców (np. znak CE posiada tylko część użytego podczas budowy drewna).

 

Nawet 100 tys. zł kary za sprzedaż drewna konstrukcyjnego bez oznaczenia CE

Ustawa o wyrobach budowlanych przewiduje kary grzywny dla producentów, którzy nie dostosują się do wymagań prawnych i zignorują ich postanowienia. Ukarany może zarówno sprzedawca drewna konstrukcyjnego bez znaku CE, jak i ten, kto znakuje drewno w sposób niezgodny z zasadami (np. pracownik zajmujący się sortowaniem tarcicy nie posiada odpowiednich uprawnień) lub fałszuje dokumentację. Szczegóły dotyczące kar zapisane zostały w art 34. i 35 ustawy:

 

Art. 34. Kto:

1) wprowadza do obrotu wyrób budowlany nienadający się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych,

2) umieszcza znak budowlany na wyrobie budowlanym, który nie spełnia wymagań określonych w niniejszej ustawie,

3) umieszcza na wyrobie budowlanym znak podobny do znaku budowlanego, mogący wprowadzić w błąd nabywcę lub użytkownika tego wyrobu,

podlega grzywnie do 100.000 zł.

Art. 35. Kto utrudnia lub udaremnia wykonywanie czynności kontrolnych właściwego organu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

Warto pamiętać, że każdy producent ponosi pełną odpowiedzialność za towar oznaczony znakiem CE. W przypadku np. katastrofy budowlanej spowodowanej użyciem tarcicy konstrukcyjnej oznaczonej CE, która nie spełniała wymagań może być pociągnięty do odpowiedzialności za jej skutki.

Podobna odpowiedzialność związana jest z wydaniem przez producenta oświadczenia o zapewniono zgodność wyrobu budowlanego wykonanego według "indywidualnej dokumentacji technicznej". 

 

Taka budowla wymaga drewna konstrukcyjnego ze znakiem CETaka budowla wymaga drewna konstrukcyjnego ze znakiem CEFot. D.Jabłoński

 

Kto może kontrolować

Organami właściwymi do kontroli wyrobów budowlanych jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Mogą one wszczynać kontrolę z urzędu lub na wniosek Prezesa UOKiK.

Kontrolujący ma prawo wstępu na teren, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi.

 

Wymagania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji

Prawidłowo wdrożony system ZKP powinien opisywać wszystkie etapy produkcji drewna konstrukcyjnego od przyjęcia zamówienia od klienta, poprzez zakup surowca, przetwarzanie drewna, aż po klasyfikację, oznakowanie i wydanie klientowi.

Dokumentację dotyczącą wyrobów producent powinien przechowywać przez 10 lat od ich wyprodukowania.

 

Sortowanie wytrzymałościowe drewna

Jednym z warunków uzyskania certyfikatu systemu ZKP jest posiadanie rzeczywistej umiejętności sortowania wytrzymałościowego drewna, które można wykonać za pomocą specjalistycznych urządzeń lub tzw. metodą wizualną czyli oceną jakości dokonaną przez wykwalifikowanego brakarza.

W wyniku sortowania każda sztuka tarcicy zaliczona zostaje do jednej z trzech klas: klasy wyborowej (KW), klasy średniej jakości (KS), klasy niższej jakości (KG). Jeżeli jakość drewna nie pozwala na zaklasyfikowanie do żadnej z tych klas, nie może być ono wykorzystane jako tarcica konstrukcyjna).

Drewno wysortowane powinno zostać oznaczone znakiem CE. Oznaczenie musi być widoczne i czytelne oraz posiadać ustaloną formę graficzną.

 

Czy można sortować wytrzymałościowo drewno mokre?

Teoretycznie można sortować drewno mokre (którego wilgotność przekracza 20%), jednak należy pamiętać, że w trakcie wysychania ustalona wcześniej klasa może ulec zmianie na niższą.

 

Czy można strugać drewno wcześniej wysortowane?

Aby zachować przyznaną podczas sortowania klasę drewna konstrukcyjnego obróbka drewna w zależności od wymiarów elementu, nie może przekraczać 5mm (przy mniejszych przekrojach tarcicy) lub 10mm (przy większych przekrojach).

 

WNIOSKI

Według obowiązujących od trzech lat przepisów, tartak lub skład drewna, który chce sprzedawać drewno konstrukcyjne musi najpierw uzyskać prawo do znakowania go znakiem CE. Tartaki sprzedające np. więźbę dachową bez znaku CE, łamią ustawę o wyrobach budowlanych i tym samym narażają siebie i swoich klientów na wysokie grzywny finansowe ze strony Nadzoru Budowlanego.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie brak wiedzy o wymaganiach jakie przed uczestnikami rynku stawiają zmieniające się przepisy. Na drugim miejscu jest świadome lekceważenie i obchodzenie obowiązującego prawa.

Obecnie głównymi nabywcami drewna oznaczanego znakiem CE są podmioty realizując inwestycje publiczne. Można założyć, że w szybkim tempie grupa ta poszerzy się przynajmniej o wszystkich inwestorów wykorzystujących drewno konstrukcyjne, za wyjątkiem budownictwa jednorodzinnego realizowanego systemem gospodarczym. Jednak i wśród tej ostatniej grupy powoli rośnie świadomość potrzeby korzystania z drewna konstrukcyjnego wysokiej jakości spełniającej wymagania stawiane materiałom budowlanym.

Ryzyko wysokich kar finansowych oraz oczekiwania rynku wymuszą wdrożenie systemów Zakładowej Kontroli Produkcji tarcicy konstrukcyjnej w licznej rzeszy tartaków.

Tartaki specjalizujące się w masowej produkcji drewna konstrukcyjnego powinny zainteresować się urządzeniami do automatycznego sortowania. Ta ścieżka może być również korzystna dla dużych składów handlowych specjalizujących się w sprzedaży drewna konstrukcyjnego lub grup producenckich skupiających małe tartaki.

Liczba wyświetleń: 30945


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Co i za ile [1]

Witam wszystkich

Artykuł dość ciekawy jednakże zabrakło najważniejszej kwestii: Jaki jest pełen koszt uzyskania i utrzymania certyfikatu, co trzeba spełnić, aby uzyskać certyfikat i jakie korzyści to przynosi.

Pisanie, że największą korzyścią jest poprawienie, jakości to bzdura, bo jak by tartak nie trzymał, jakości to przy dzisiejszej konkurencji szybko by padł.

Pozdrawiam

Marcin [44]Odpowiedz na ten komentarz2015-07-02 08:54:04

Zgłoś nadużycie

Prawo prawem

A wszyscy wiemy że co najmniej dziewięćdziesiąt procent dachów w prywatnych domach jest zbudowane z nielegalnego drewna i na czarno od czasu wprowadzenia tej ustawy. Konsekwencje mogą być drastyczne kiedy wiatr zerwie dach lub kogoś dotknie inny kataklizm. Ubezpieczyciel nie wypłaci nic a szkody na mieniu innych właściciel domu będzie musiał pokryć sam. Co z dokumentami do odbioru budynku,gdzie musi być oświadczenie o legalności materiałów, co z Nadzorem Budowlanym który zezwolenie na użytkowanie wydał . O tym chyba nikt nie myśli bo gdyby tak było nigdy by nie zlecił wykonania takiej konstrukcji.
Pozdrawiam

Adam [101]Odpowiedz na ten komentarz2019-04-18 08:21:32

Zgłoś nadużycie

Certyfikacja Drewna [1]

Witam, na certyfikację a w zasadzie przejście producentów (tartaki) na obowiązujące przepisy był okres tak naprawdę 6lat. Od 2010r. zmieniały się w tym zakresie przepisy, a okres karencji został wydłużony tak naprawdę do 2016r. O koszt certyfikacji i utrzymania certyfikatu, można zwrócić się do jednostek, które taki certyfikat wydają. Poprawienie jakości to nie bzdura, jak napisał kolega Marcin, a oferowana jakość ... ?Po pierwsze trzeba zacząć od tego, że tartak musi zakupić drewno legalnie! z certyfikatem pochodzenia, nie wyłomy, nie zarażone biologicznie czy robalami (opałówka) tylko drzewo konstrukcyjne / tartaczne w klasach W_ (A,B,C,D). Obecnie 80% drewna w tartakach to tzw. opałówka.Co zyskuje Klient kupując drewno konstrukcyjne?- drzewo z certyfikatem pochodzenia - drzewo wielkowymiarowe z lasów przeznaczone jako drzewo tartaczne, z lasów zdrowych niezarażonych chorobami i owadami oraz odpowiednio gospodarowanych, - Struganie czterostronne i fazowanie krawędzi - brak oflisów, struganie drewna powoduje, że staje się ono odporne na działanie ognia i jego płomieni oraz spełnia wymagania D, s2,d0 odporności ogniowej, oraz daje pewność, że nie zamieszkają w drewnie nowi mieszkańcy (robale), - Suszenie komorowe - zabija wszelkie zarodniki grzybów, pleśni i robali, które ewentualnie znajdują się w drewnie. Wytrzymałość drewna tartacznego, rozpoczęcie procesów biologicznego rozkładu rozpoczyna się od 6lat (świerk, sosna, jodła), drewna suszonego komorowo po około 300 latach !!!,- Deklarację lub certyfikat stwierdzający wytrzymałość konstrukcyjną drewna - w przypadku zerwania dachu, zawalenia, czy innych nieprzewidywanych zdarzeń, nie będziemy mieli problemów z uzyskaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, jeżeli posiadamy Deklarację właściwości lub Certyfikat a oznaczenie klasy wytrzymałości konstrukcyjnej jest takie samo jak w projekcie budowlanym, i budynek był wybudowany po 2010r. - w innym przypadku odszkodowania nie dostaniemy,- Deklaracja właściwości użytkowych (w tym certyfikacja CE) - dokument niezbędny do zakończenia budowy budynku, i choć nie wiele się o tym mówi, ale od 2016r. dokument ten jest niezbędny, a więc jeżeli trafimy na kontrolę ze Starostwa Powiatowego naszej budowy i nie będziemy posiadali Deklaracji właściwości użytkowych a konkretnie potwierdzenia jaką mamy klasę wytrzymałości konstrukcyjnej drewna - dostaniemy NAKAZ ROZBIÓRKI !!! (ponieważ element budowlany - drewno - nie spełnia wymogów konstrukcyjnych).- Produkt zgodny z normami - co oznacza, że przy dużych opadach śniegu, wichurach czy burzach, prawidłowo wykonany dach, nie zawali się nam na głowę, po 5, 10 czy 15 latach, a drewno będzie dokładnie takie jakie zakupiliśmy lata temu, nie będzie pękało, strzelało, kręciło, siadało, nie będą pękały ściany, regipsy, itd. Radzę zastanowić się przed zakupem drzewa z lasu nie certyfikowanego, bez deklaracji właściwości (znaku CE) oraz bez znajomości jego wytrzymałości konstrukcyjnej. Dach ma za zadanie zabezpieczenie nie tylko fundamentów, ścian, i naszego dobytku ale coraz częściej stanowi również powierzchnię mieszkalną (poddasze użytkowe). Problem z chorym, dachem - to remont połowy domu i niewyobrażalny dla większości Polaków koszt, czy warto - odpowiedzcie sobie sami...

Andrzej [4]Odpowiedz na ten komentarz2016-08-08 08:47:38

Zgłoś nadużycie

Nie do końca rozumiem co ma Pan na myśli, pisząc że surowiec na drewno ...

konstrukcyjne musi posiadać "certyfikat pochodzenia". Takim dokumentem w Polsce w przypadku kupna drewna z Lasów Państwowych jest faktura. LP wystawiają fakturę na każde drewno niezależnie od jego jakości.

Oczywiście z lepszego drewna, możemy otrzymać wyższej jakości tarcicę, ale nie chodzi o to, aby na konstrukcje używać drewna bezsęcznego. Przepisy dotyczące CE ustalono generalnie w celu ochrony klientów. W przypadku materiałów konstrukcyjnych "deklaracja właściwości" ma być dokumentem, który zapewnia klienta, że materiał spełnia wymagania norm.

Zdarza się, że drewno na więźbę nie spełnia takich wymagań. Niezależnie od tego z jakiego surowca zostało wykonane.

Nie wiem skąd Pan wziął informację o karencji obowiązywania stosownych przepisów do roku 2016. Według mojej wiedzy przepisy te już obowiązują. Można prosić o jakieś źródło?

Dominik Jabłoński [475]Odpowiedz na ten komentarz2016-08-08 11:16:57

Zgłoś nadużycie

Mając CE

Zyskujesz to ze nie możesz sprzedać tarcicy konstrukcyjnej bez faktury czy paragonu
Dajesz 10 lat gwarancji klientowi ze drewno sie nie ugnie nie załmie bo jest wykonane zgodnie z normą
Koszt początkowy to grubo ponad 10 tys zł
koszt utrzymania zależy od firmy ale chyba max 5 tys
Co trzeba spełnic , głównie chodzi o dokumentacje którą sam raczej nie przygotujesz , jesli produkujesz wieźby z dobrego materiału, trzymasz jakiś poziom wykonania, to nic sie nie zmiania , chodzi tylko o stosy papierów.

Darek [93]Odpowiedz na ten komentarz2016-08-08 10:42:20

Zgłoś nadużycie

Zyskujesz to ze nie możesz sprzedać tarcicy konstrukcyjnej bez faktury czy paragonu !!!

Witam, drzewo w lesie można kupić tylko z fakturą lub paragonem !!!
Jak tartak kupuje bez faktury (na paragon to i tak Vat 8% płaci), to sprzedaje bez faktury - popełniając przestępstwo!!!
A jak może kupić dobry surowiec, zdrowy, w klasie W_D0 - bez faktury? Nie może ... Dla tego kupuje drewno zarażone robalami i grzybami, wyłomy (nie spełniające wymogów konstrukcyjnych) opałowe.
Różnice, proszę bardzo (ceny średnie 2015r.świerk):
- drewno tartaczne WA0: - 500zł/netto/m3 - 615zł/brutto/m3 (w lesie gdzieś w Polsce),VAT23%
- drewno opałowe S4: - 67,90zł/netto/m3 - 73,33/brutto/m3 (w lesie gdzieś w Polsce), VAT8%
Pozostałe koszty są podobne VAT 23%:
- wywóz z lasu i załadunek (firmy uprawnione): 100zł/m3/netto
- przywóz do tartaku: 100zł/m3/netto (uzależniony od odległości lasu od tartaku)
- obróbka (rozcięcie - koszty): 200zł/m3/netto
Cena drzewa po obróbce:
- drzewo tartaczne WA0: 900zł/netto/m3 - 1107zł/brutto/m3
- drzewo opałowe S4: 467,9zł/netto/m3 - 565,33zł/brutto/m3
Drzewo wycięte, załadowane, przywiezione i rozkrojone !!!
Cena suszenia komorowego około 200 - 300zł/netto/m3
Cena strugania - uzależniona od ilości struganego drewna - oraz klasy wykończenia - 100 - 250zł/netto/m3
W jaki sposób można kupić więźbę w cenie 650zł ??? można jak widać opałówkę ...
Proceder jest prosty ... mamy 565,33zł/brutto - ale zakup drewna na paragon, więc sprzedają go bez faktury z 15% marżą = 650zł ... bez faktury !!!
Wszyscy są szczęśliwy, drzewo wygląda jak drzewo .... najlepiej jeszcze zamaskować grzyby i pleśnie zielonym lub brązowym impregnatem, robak wykluje się - jak jest zarażone - od 3 nawet do 6 m-cy a więc nikt się nie skapnie.... a już na pewno nie Klient ... problemy zaczną się dopiero po około 1,5roku ...

Andrzej [4]Odpowiedz na ten komentarz2016-08-08 12:06:17

Zgłoś nadużycie

Pisze Pan bzdury jak z drewna opalowego długości max 2,4m można robić [1]

Pisze Pan bzdury jak z drewna opalowego długości max 2,4m można robić konstrukcje, w Polsce ma za duży bałagan i niejasność przepisów proszę podać według jakiej ustawy można nałożyć karę na tartak który sprzedają kantówkę nie segregowana . Jeśli ktoś ma chociaż trochę pojęcia o tartacznictwie i zagłębił się w temat klasyfikacji wie że więźba dachowa segregowana musiała by kosztować minimum 1100zł/m3 a klje szuka towaru za 750 max 800zł. Najpierw żeby coś się zmieniło w tym kraju należy zacząć od zlikwidowani szarej strefy która nie wystawia fv paragonu a co za tym idzie niebieżne żadnej odpowiedzialności za sprzedany materiał

jj [1]Odpowiedz na ten komentarz2016-08-08 21:23:56

Zgłoś nadużycie

Nadzór budowlany może nałożyć karę za sprzedaż materiałów budowlanych ...

bez deklaracji CE. Podstawa prawna w artykule powyżej.

Dominik Jabłoński [475]Odpowiedz na ten komentarz2016-08-08 23:59:57

Zgłoś nadużycie

żeby zadna kontrola się nie czepiała [1]

to w fv piszemy tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia, na to nie trzeba CE, to jest pierwsza zasada, po drugie to wszystko sie nie zmieni póki ludzi nie będą mieć więcej pieniędzy, kolega pisze że więźba segregowana powinna kosztowac ponad 1000zł i ma racje. Tylko jeżeli klient ma dach ok 10m3 i ma zapłacić po 1000 zł netto a obok kupi po 700zł bez to prosze panów no wiadomo gdzie kupi. nie oszukujmy cena w 90% przypadków ma znaczenie. a po trzecie 60 lat temu nie segregowano drewna, nie było impregnacji, cięto na trajzegach albo ciosano i stodoły stoją po dzień dziesiejwszy, także panowie nie przesadzajmy

tartaczek [196]Odpowiedz na ten komentarz2016-08-09 21:06:25

Zgłoś nadużycie

developerowi tak drewna nie sprzedasz, prywatni też się zaczynają o ...

certyfikat pytać.

60 lat temu cieśla wiedział jakie drewno się na budowę nadaje i jak każdą belkę położyć, żeby nawet jak sękata obciążenia przenosiła. Dzisiaj większość majsterklepków wrzuci ci na dach to co im klient przywiezie, ani im się nie chce myśleć, ani nie mają fachowej wiedzy.

Michał [150]Odpowiedz na ten komentarz2016-08-10 01:09:39

Zgłoś nadużycie

żeby zadna kontrola się nie czepiała

Witam, tak może i było do tej pory !!!
kontrola nie będzie się czepiała Pana, jeżeli skontroluje dokumenty przy oddawaniu budynku po zakończonej budowie, a w projekcie jest klasa drewna C24 (określenie wytrzymałości konstrukcyjnej i przenoszonych obciążeń), Pan wystawi Fakturę cyt:"...tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia..."
To Pana Klient - dostanie NAKAZ ROZBIÓRKI
Materiał budowlany nie spełnia wymogów konstrukcyjnych obiektu - nie ma od tego odwołania, legalizacji ...
Jak dom jest z poddaszem użytkowym ... to niemalże cały dom do rozbiórki ....
No ... ale większość osób sprzedających takie "drzewo" ma czyste sumienie ... bo nie mówi o tym swoim Klientom - bo po co ?
Klient kupuje to co na fakturze tj.: tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia a nie: Drewno konstrukcyjne C24 klasa przemysłowa czy wizualna, więc i sprawy do Sądu oddać nie może ... bo przecież wie co kupił i na to dostał dokument ...
Problem polega na tym, że w przypadku nakazu rozbiórki - dla Klienta i jego tragedii to nie wiele zmienia...

Andrzej [4]Odpowiedz na ten komentarz2016-08-10 09:42:13

Zgłoś nadużycie

przyczyna tej patologi...

"...niewydolność państwa i instytucji, które są odpowiedzialne za kontrolę rynku materiałów budowlanych – mimo trzech lat obowiązywania ustawy i setkach tysięcy m3 drewna wykorzystanego w budownictwie nie znamy przypadku ukarania tartaku za brak CE..."
Państwo z dykty. Jest 2018 rok i nadal rynek jest pełen drewna, które wczoraj rosło w lesie

grzesiek [1]Odpowiedz na ten komentarz2018-11-10 05:07:55

Zgłoś nadużycie

Stary temat ale może warto wyjaśnić kilka kwestii...

Kilka kwestii zostało już wyjaśnionych np. drewno z certyfikatem pochodzenia czy kwestie drewna S4 ale sporo innych herezji pojawia się w całym wątku.
1. Kwestie odporności na ogień: określenie D-2s czy d0, odnoszą się nie do odporności ale określają właściwości drewna w kontakcie z ogniem (w normie mówi się o reakcji na ogień tego drewna), i przez te dwa określania (d-2s, d0) należy rozumieć, że drewno to jest materiałem palnym, dymiącym i niekapiącym (i tylko tyle to oznacza). Nie można powiedzieć, że struganie powoduje, że drewno staje się materiałem odpornym na działanie ognia, faktem jest, że może zapalni się troszkę później niż drewno nieobrobione ale nie nabierze żadnych właściwości niepalnych. Według tej normy tak pokrótce to drewno zapali się w czasie od 2-10 minut przy działaniu odpowiednią energią cieplną (jeśli jest bez zabezpieczenia, a tylko po obróbce typu przetarcie, struganie).
A by to drewno konstrukcyjne spełniało tą normę d-2s i d0 musi mieć tylko jedną cechę tj. gęstość powyżej 350 kg/m3 więc w Polsce każda jodła, sosna, świerk i modrzew przecięta na dwa razy o grubości pow. 22 mm spełniają wymagania tej reakcji na ogień i nie muszą być suszone, strugane, czy bez oflisu, po prostu ma wazyć wiecej.
2. Robale: tu też ciekawostka ponieważ norma nie dopuszcza by w drewnie konstrukcyjnym były chodniki owadzie, czyli nie może być tam robaczków, czyli idąc dalej suszenie ich nie zabije bo, ich tam nie ma, a nawet jeśli by były i suszenie ich unicestwi to i tak nie można danego elementu przeznaczyć na cele konstrukcyjne ponieważ pozostały chodniki a ich być nie może.
Ale w deklaracji właściwości użytkowych podaję trwałość na grzyby i robaczki, i znów tak po krótce bo w normie rozróżnia się to też w zależności od bieli i twardzieli ale to pomińmy i mamy coś takiego jeśli chodzi o tą trwałość to drewno o klasie C24 jest na:
- grzyby 3-4 (czyli średnio i mało trwałe),
- spuszczela: S (podatne)
- kołatki: S (podatne)
- termity: S (podatne)
I jest to logiczne ponieważ, np. sprzedałeś drewno w klasie C24 i po 5 latach klient mówi „proszę Pana ale to drewno jest niedobre, proszę zrekompensować tyle a tyle bo wlazł robak”, a Ty na podstawie deklaracji właściwości użytkowych mówisz, że Pan takową otrzymał i tam jest napisane że drewno jest podatne na atak takich robaczków więc ze swojej strony możesz tylko poprosić klienta by pozdrowił te żyjątka od Ciebie.
3. Chyba najważniejszy mit, dotyczący tego jak należy nazywać drewno konstrukcyjne na fakturach. Panie Andrzeju może się Pan zdziwi, ale można sprzedawać: tarcicę konstrukcyjną C24, Tarcicę budowlaną, Ogólnobudowlaną a nawet może się to nazywać 140 mm x 140 mm, naprawdę nie ma to aż takiego znaczenia ponieważ obowiązkiem jest by to drewno posiadało DEKLARACJĘ WŁAŚCIOWŚCI UŻYTKOWYCH w której jest określona przede wszystkim wytrzymałość i inne kwestie ujęte w normie a jak to się nazywa na fakturze to pikuś i nikt na podstawie faktury nie ma prawa twierdzić że to drewno nie ma danej klasy i odwrotnie tzn. faktura nie określa wytrzymałości i nikt na jej podstawie i tego co tam jest napisane nie „nakaże rozebrać dachu”.
Przykładowo Pan sprzedaje „Tarcicę konstrukcyjną C24” na skład budowlany, ale oni klientowi finalnemu sprzedadzą np. Usługę wykonania pokrycia dachowego, na którą wystawią fakturę z 8% Vatem a do tego pokrycia wykorzystają Pana drewno, ważne jest to że przez ile rąk to drewno by nie przechodziło, to zawsze przy nim ma być Deklaracja Właściwości Użytkowych, którą wydał producent tego drewna, i to on ponosi odpowiedzialność za ten materiał budowlany.
4. A jeśli chodzi o wypowiedz kolegi Drewland nie zgodzę się z dwoma kwestiami:
mianowicie w normie na drewno konstrukcyjne jest zapis, że „za zgodą stron dopuszcza się drewno o wilgotności powyżej 20%” ale jest obowiązek poinformowania klienta, że podczas procesu dosychania klasa drewna może ulec obniżeniu, i gwarantuje Ci, że wbudowując na słupek pod ramkę mokrą kantówkę 14x14 wyciętą z rdzeniem w środku, gdy to wyschnie to w 90% przypadków nie będzie spełniać żadnej klasy konstrukcyjnej ponieważ jednym z warunków jest to, że pęknięcie jedno lub wszystkie razem zsumowane nie mogą mieć więcej długości niż ¼ całego elementu, i nie rozpatrujemy czy ono jest płytkie, czy głębokie, tylko nas interesuje czy ono jest czy nie, a jak pewnie sam wiesz, takowe się pojawi dosychając na wolnym powietrzu. W suszarni mamy pewne możliwości by te pęknięcia minimalizować a przede wszystkim mamy obowiązek to drewno po suszeniu przesortować i odebrać elementy, nie spełniające wymagań.
Co do certyfikatu to oczywiście wszyscy się zgodzą, że papier sam w sobie nie zwiększa wytrzymałości, ale teoretycznie daje nam pewną gwarancję, że każdy element został obejrzany przez osobę, która się na tym zna i na podstawie określonych cech kwalifikuje ten materiał jako drewno konstrukcyjne lub nie.

Paweł [110]Odpowiedz na ten komentarz2020-12-18 00:17:04

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA