/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
LEŚNICTWO

Dyskusje o Narodowym Programie Leśnym na finiszu

Lasy Państwowe

Autor: Jerzy Drabarczyk
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2015-05-28


163 rekomendacji dających podstawę do dalszych prac nad Narodowym Programem Leśnym, 115 referatów przygotowanych przez 141 ekspertów z 34 instytucji, 100 uczestników spotkań oraz 1700 śledzących obrady on-line, to bilans dotychczasowych sześciu dyskusji.

Współdziałanie. Lasy i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju to temat siódmego spotkania w ramach dyskusji o NPLWspółdziałanie. Lasy i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju to temat siódmego spotkania w ramach dyskusji o NPLFot. Jerzy Drabarczyk

Kolejne, siódme już i ostatnie, zlecone przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych spotkanie eksperckie z tego cyklu zorganizowano 26 maja w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym. Odbyło się ono pod hasłem „Współdziałanie. Lasy i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju”. Podczas spotkania poinformowano o jeszcze jednej, dodatkowej debacie, która odbędzie się w grudniu pod hasłem „Nauka”.

 

Pod patronatem ministra

Przygotowaniem Narodowego Programu Leśnego (przedsięwzięciu patronuje minister środowiska) zajmuje się IBL. W opracowaniu Instytutu, określającym koncepcję i opis projektu m.in. czytamy: „W Narodowym Programie Leśnym chodzi o wizję lasów i leśnictwa zaakceptowaną przez społeczeństwo i przyjętą przez wszystkie siły polityczne. Wymaga to zaangażowania i czynnego udziału zarówno organów władzy, struktur samorządowych, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych tak, ażeby ustalenia obowiązywały wszystkie rządy i opcje polityczne aktualne i przyszłe (…). Efektem końcowym są sprawozdania naukowe z paneli ekspertów/konferencji oraz końcowa synteza w postaci propozycji dokumentu „Narodowy Program Leśny".

 

Koordynator projektu prof. Kazimierz Rykowski, przypomniał cele, które przyświecały tematyce wcześniejszym oraz obecnej dyskusji. -Mówimy tu perspektywie lat 2030 do 2080. Zajmujemy się nie tylko leśnictwem i gospodarką leśną, ale też sektorem leśno-drzewnym i ochroną przyrody w lasach. W dotychczasowej praktyce było to rozdzielone. Gospodarka leśna, leśnictwo sobie, przemysł drzewny sobie, a jeszcze osobno ochrona przyrody w lasach. Wydaje się, że połączenie tych trzech elementów jest dziś niezbędne, ponieważ konflikty, które się pojawiają znajdują się na styku tych obszarów.

 

Dodał, że NPL powinien opierać się na partnerstwie, współuczestnictwie i współpracy wszystkich zainteresowanych stron, powinien być narzędziem polityki leśnej państwa. -Jest również jednym z elementów taktyki unikania konfliktów. Należy zatem zainteresować bratnie branże i podmioty gospodarcze, które z lasu, lasem i w lesie żyją. Dopiero tego typu porozumienie może dać coś, co będzie nowością, co będzie przybliżało nas do tego co nazwiemy rzeczywiście trwałym i zrównoważonym rozwojem - podkreślał.

 

Wyjście na zewnątrz

„Lasy i gospodarka leśna - warunkują istnienie i służą licznym dziedzinom oraz branżom produkcji materialnej, w tym przemysłom przetwarzającym drewno, produkującym i użytkującym papier oraz jego wyroby - czytamy w dokumencie IBL, będącym wprowadzeniem do dyskusji. Służą oświacie, edukacji, kulturze, sztuce, wspomagają rolnictwo, rozwój regionalny i rozwój terenów wiejskich. Wspomagają turystykę i rekreację, gospodarkę komunalną, ochronę zdrowia, budownictwo, energetykę czy obronność. (…) Potrzebny jest uzgodniony program i wzajemne wsparcie wszystkich zainteresowanych stron”.

 

Zakres tematyczny 18 wystąpień eksperckich pogrupowano w czterech sesjach dyskusyjnych: leśnictwo w rozwoju obszarów wiejskich i społeczeństwa, leśnictwo a rozwój regionalny i gospodarka przestrzenna, leśnictwo a gospodarka i przemysł, a także leśnictwo a budownictwo, energetyka, turystyka i rekreacja założenia te odzwierciedlał.

 

Janusz Zaleski, zastępca dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej, podsumowując spotkanie mówił: -Po tych sześciu spotkaniach mamy już bardzo dużo rekomendacji a dzisiejsza dyskusja prowadzi do dalszych ustaleń. Pozostaje tylko mieć nadzieje, że proces, dzięki któremu będziemy mieć w Polsce Narodowy Program Leśny będzie kontynuowany.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz