/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
RYNEK MEBLI

UOKIK skontrolował meble do spania

UOKIK

Autor: oprac. red
Źródło: UOKIK
Data: 2015-05-22


Samodzielnie opadająca klapa pojemnika na pościel, ostre krawędzie, niestabilność - to niektóre wady konstrukcyjne skontrolowanych przez Inspekcję Handlową mebli do spania. Odsetek niebezpiecznych produktów wyniósł około 5%. Nagminnym jest nieprawidłowe oznakowanie mebli oraz brak instrukcji obsługi w języku polskim.

UOKIK skontrolował meble do spaniaUOKIK skontrolował meble do spaniaFot. Innovated Captures

Przeprowadzona w I kwartale br. na zlecenie UOKiK kontrola Inspekcji Handlowej dotyczyła bezpieczeństwa mebli do spania, takich jak: łóżka, kanapy, sofy, narożniki, fotele rozkładane, amerykanki i inne. 

Inspektorzy skontrolowali 84 przedsiębiorców: 17 producentów, 31 detalistów i 36 sklepy wielkopowierzchniowe w całej Polsce. Zakwestionowano 121 spośród 437 partii sprawdzonych produktów - blisko 28%. 

 

ZAGROŻENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW

24 partie (ponad 5%) stwarzały zagrożenie dla użytkowników ze względu na wady konstrukcyjne.

W przypadku takich mebli jak sofy, tapczany, fotele rozkładane, amerykanki ujawnione wady to:

 • samoczynne opadanie (zamykanie się) klapy pojemnika na pościel po jego uniesieniu do pozycji pionowej - 7 partii,
 • rozwiązania konstrukcyjne niezapewniające stateczności mebla - 7 partii,
 • rozwiązania konstrukcyjne niezapewniające stateczności mebla i niewłaściwe zamocowanie zszywek tapicerskich - 1 partia,
 • rozwiązania konstrukcyjne niezapewniające stateczności mebla i szczelina między oparciem a tylną częścią siedziska - 1 partia,
 • rozwiązania konstrukcyjne niezapewniające stateczności mebla, szczelina między oparciem a tylną częścią siedziska oraz pomiędzy lewym oparciem bocznym a tylną częścią leżyska - 1 partia,
 • niewłaściwe zamocowanie metalowych zszywek tapicerskich - 1 partia,
 • samoczynne opadanie (zamykanie się) klapy pojemnika na pościel po jego uniesieniu do pozycji pionowej, występowanie zbyt dużych szczelin pomiędzy oparciem a górną częścią leżyska - 1 partia,
 • samoczynne opadanie (zamykanie się) klapy pojemnika na pościel po jego uniesieniu do pozycji pionowej, występowanie zbyt dużych szczelin pomiędzy oparciem a górną częścią leżyska, brak mechanizmu blokującego, skutkujące samoistnym przemieszczaniem się elementów mebla - 1 partia,

 

Łóżka piętrowe

 • brak jednej barierki wzdłuż długiego boku łóżka górnego oraz zbyt duża odległość od podłogi do górnej powierzchni pierwszego stopnia drabinki - 1 partia,
 • zbyt duża odległość od podłogi do górnej powierzchni pierwszego stopnia drabinki, za mała przestrzeń między dwoma kolejnymi stopniami, zbyt płytkie stopnie - 1 partia,
 • występowanie zbyt dużych: otworów przelotowych w miejscu mocowania barierki zabezpieczającej, otworów przelotowych w dnie łóżka, zbyt mała odległość między górną krawędzią barierki zabezpieczającej a górną powierzchnią podstawy łóżka, zbyt duża przerwa na dostęp do łóżka górnego - 1 partia,

 

Narożniki

 • ostra powierzchnia na skosie listwy stanowiącej przednie wykończenie leżyska, niezabezpieczenie wystających poza krawędź stelaża ostrych, wąskich krawędzi listwy - 1 partia.

 

Z kolei 112 (blisko 26%) skontrolowanych partii było niewłaściwie oznakowanych. Stwierdzono:

 • brak dołączonej instrukcji użytkowania - 54 partie,
 • brak lub niepełne dane przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek - 52 partie,
 • niepełne zapisy w instrukcji użytkowania gwarantujące prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu - 29 partii,
 • brak danych umożliwiających identyfikację produktu - 10 partii,
 • brak oznaczeń na produkcie - 9 partii,
 • instrukcje użytkowania i ostrzeżenia na produkcie wyłącznie w obcym języku, bez polskiej wersji językowej - 3 partie.

 

NIEWŁAŚCIWE OZNAKOWANIE

Większość przedsiębiorców, u których Inspekcja Handlowa stwierdziła niewłaściwe oznakowanie produktów, podjęła dobrowolne działania naprawcze i uzupełniła braki przed zakończeniem kontroli. Działania te wykonywano często w porozumieniu z podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie produktów na rynek. Przedsiębiorcy, u których ujawniono wadliwe konstrukcyjnie meble do spania wycofywali je ze sprzedaży do czasu zakończenia postępowań administracyjnych lub też dokonywali ich zwrotu do producentów. W jednym przypadku, kontrolowany przedsiębiorca usunął samodzielnie wady w postaci niewłaściwie zamocowanych zszywek tapicerskich i bezpieczne produkty wprowadził do ponownego obrotu.

Fot. UOKIK

 WNIOSKI Z KONTROLI

Kolejna kontrola mebli do spania wykazała, że na rynku mogą znajdować się produkty, które ze względu na swoją konstrukcję lub niewłaściwe wykończenie zagrażają konsumentom (zakwestionowano 24 partie mebli, co stanowiło 5,5%. wszystkich skontrolowanych partii produktów).

 

Do UOKiK przekazano 17 akt kontroli dotyczących 23 partii mebli. Do czasu sporządzenia niniejszej informacji z kontroli, wszczęto 13 postępowań administracyjnych w sprawie wprowadzenia na rynek produktów, które nie spełniają ogólnych wymagań bezpieczeństwa w odniesieniu do 21 partii produktów. Sprawy są w toku. W jednym przypadku trwają nadal czynności wyjaśniające, których wyniki zdecydują o ewentualnym wszczęciu postępowania administracyjnego. Natomiast z uwagi na brak podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego zakończono jedną sprawę.

 

Do organu nadzoru nie zostały przekazane akta kontroli dotyczące jednego kwestionowanego mebla z uwagi na to, że kontrolowany przedsiębiorca usunął wadę w toku prowadzonych działań kontrolnych (wadliwie zamocowane zszywki zastąpił nowymi, które nie wystawały poza płytę mebla, eliminując tym samym groźbę skaleczenia użytkownika).

 

Niezmienne, zastrzeżenia budzi również prawidłowość oznakowania tej grupy produktów. W ponad ¼ skontrolowanych partii mebli do spania stwierdzono bowiem nieprawidłowości w tym zakresie (25,4%). Najwięcej uchybień dotyczyło braku dołączonych instrukcji użytkowania (48,2%) oraz zamieszczenia niekompletnych danych lub nieoznakowania danymi przedsiębiorcy wprowadzającego je na rynek (46,4%).

 

W 25,9% zakwestionowanych partii produktów ujawniono z kolei niekompletne zapisy w instrukcjach użytkowania.

 

W porównaniu do wyników poprzedniej kontroli mebli do spania, przeprowadzonej w IV kwartale 2011r. można zauważyć, że ogólny odsetek nieprawidłowości wzrósł.

 

Pomimo, że skontrolowano o 3,2% mniej placówek, to inspektorzy IH stwierdzili nieprawidłowości w o 22,2% większej liczbie partii produktów aniżeli poprzednio. Ilość mebli, których konstrukcja mogła stwarzać zagrożenie dla użytkowników pozostała na zbliżonym poziomie. Obecna kontrola wykazała o 1 produkt wadliwy mniej niż kontrola wcześniejsza. Podwyższyła się natomiast znacząco liczba partii mebli, które posiadały braki w oznakowaniu, bo aż o 31,7%.

 

Rynek meblarski w Polsce jest zdominowany przez wytwórców krajowych, co poświadczają wyniki kontroli. Aż 94,3% skontrolowanych mebli było produkcji krajowej. Niepokojący jest fakt, że niezmiennie są ujawniane w toku kontroli Inspekcji Handlowej meble, w tym przypadku używane do spania, które mogą stwarzać zagrożenie dla konsumentów. 

 

Świadczy to o tym, że niektórzy producenci przy wytwarzaniu swoich produktów nie przykładają należytej staranności do przestrzegania postanowień norm, które dotyczą wymagań krytycznych w zakresie bezpiecznych rozwiązań konstrukcji mebli. Zważywszy na wyniki kontroli oraz na fakt, że skala ujawnionych nieprawidłowości o różnym charakterze utrzymuje się cały czas na wysokim poziomie jak najbardziej celowe jest kontynuowanie kontroli bezpieczeństwa mebli do spania w przyszłości.

 

UOKIK RADZI

Kupujący meble do spania zwróć uwagę na to czy zastosowane rozwiązania konstrukcyjne mebli, w żadnej z przewidywanych sytuacji użytkowych, wynikających z funkcji mebla, nie zagrażają jego zdrowiu lub życiu, tj. m.in. czy:

 • są stabilne, nie tracą swojej stateczności,
 • ich dostępne krawędzie i narożniki są zaokrąglone lub ukosowane oraz pozbawione zadziorów ani nie są ostre oraz nie ma otwartych końców rur,
 • masa części ruchomych, np. poduch i skrzyń tapczanów, foteli rozkładanych jest dostosowana do sił przeciętnego użytkownika,
 • podnoszenie i opuszczanie poduch tapczanów i kanap odbywa się w sposób bezpieczny,
 • nie ma szczelin, otworów, które spowodowałyby uwięźnięcie palców lub całych kończyn,
 • odległość między elementami mogącymi poruszać się względem siebie, np. podczas rozkładania lub składania jest bezpieczna,
 • jeżeli występują mechanizmy blokowania to działają one pewnie i nie ulegają niezamierzonemu zwolnieniu,
 • górne łóżko piętrowe lub wysokie łóżko jest wyposażone w barierki zabezpieczające biegnące wokół łóżka, z wyjątkiem otworu dostępu, który jest umiejscowiony tylko na jednym dłuższym boku łóżka, a element umożliwiający dostanie się na górny poziom (drabinka, schody) są skonstruowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

 

Pamiętaj, żeby sprawdzić, czy do kupowanego mebla została dołączona, sporządzona w języku polskim instrukcja opisująca zasady prawidłowego i bezpiecznego użytkowania, montażu i konserwacji. 

 

Zastrzeżenia co do bezpieczeństwa lub oznakowania produktów zgłaszać można Inspekcji Handlowej lub do Departamentu Nadzoru Rynku w UOKiK.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz