/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
KONFERENCJE

"Drewno - Polskie OZE": I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Autor: oprac. red
Źródło: OSKP
Data: 2015-04-29


Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju "Człowiek-Środowisko-Ekonomia", Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie zapraszają na pierwszą w Polsce konferencję naukową, której tematyka koncentrować się będzie wyłącznie na drewnie, jako odnawialnym źródle energii (OZE).

"Drewno - Polskie OZE" I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Drewno - Polskie OZE" I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Fot. Drewno.pl

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Drewno - Polskie OZE: Rozwój energetyki prosumenckiej opartej na technologiach czystego spalania drewna" odbędzie się 8. maja 2015r. w Krakowie. 

 

Głównym organizatorem konferencji jest Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju "Człowiek-Środowisko-Ekonomia". Partnerami wydarzenia są: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie.

 

Spełnianie wymogów Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ochrona środowiska mają obecnie szczególne znaczenie. Zdaniem organizatorów konferencji "Drewno - Polskie OZE", potencjał tego odnawialnego źródła energii nie jest w pełni wykorzystany. 

Podczas wystąpień poruszone będą zagadnienia związane ze spalaniem drewna, standardy obowiązujące w tym zakresie w krajach zachodnich oraz w Polsce, a także problematyka aktualnego i perspektywicznego energetycznego wykorzystania drewna.

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń, poglądów i opinii przydatnych w projektowaniu urządzeń grzewczych charakteryzujących się wysoką sprawnością i niskim poziomem emisji zanieczyszczeń, zgodnym z aktualnymi standardami wprowadzanymi przez Wspólnotę Europejską.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele wielu ośrodków naukowych, zajmujących się wykorzystaniem drewna i biomasy ogółem w celach energetycznych, szczególnie w wymiarze energetyki rozproszonej i prosumenckiej. Ponadto, konferencja będzie gościć liczną grupę reprezentantów ośrodków zagranicznych, w tym Europejskiego Zrzeszenia Stowarzyszeń Zduńskich - Veuko. Udział w przedsięwzięciu zapowiedzieli także fachowcy ze środowiska zduńskiego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie, dla których konferencja będzie stanowić formę szkolenia zawodowego, a także da możliwość wymiany doświadczeń ze środowiskiem akademickim.

W ramach konferencji przedyskutowana zostanie sytuacja wykorzystania drewna w domowych instalacjach energetyki rozproszonej, spełniających najwyższe standardy ochrony środowiska (w zakresie czystości spalin i sprawności), zwłaszcza wyposażonych w piece i kominki.

W obliczu niedocenienia drewna, jako paliwa doskonale dopasowanego do potrzeb indywidualnych gospodarstw domowych w zapisach Ustawy o OZE, zajęcie się w/w tematyką nabiera niezwykłej wagi. Spotkanie specjalistów na styku nauki, prawa i przemysłu pozwoli na określenie kierunków efektywnego postępowania, zmierzającego do uzupełnienia krajowych przepisów w zakresie wykorzystywania OZE o regulacje dotyczące rozwoju energetyki rozproszonej opartej na drewnie i systemów jego wspierania (na wzór mechanizmów wsparcia takich technologii jak systemy wykorzystujące energię wiatru, czy promieniowania słonecznego). Szczególnie cenny głos w dyskusji na ten temat będą stanowiły wypowiedzi prelegentów z Austrii i Niemiec, którzy zaprezentują sposób funkcjonowania swoich krajowych systemów wsparcia urządzeń grzewczych wykorzystujących drewno i wpływ tychże mechanizmów na stymulowanie rozwoju branży zduńskiej. Fakt aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu przedstawicieli OSKP stanowi wyraz zrozumienia środowiska zduńskiego wobec sytuacji, w której znalazła się ta branża w związku z pojawiającymi się lokalnymi zakazami spalania drewna w urządzeniach grzewczych małej mocy. Fachowcy ci chcą czynnie uczestniczyć w walce o stworzenie lepszych warunków rozwoju wykonywanego przez nich zawodu, m.in. poprzez wykorzystanie możliwości, jakie po odpowiedniej korekcie i uzupełnieniu może dawać ustawa o OZE.

Według założeń konferencja pozwoli zaszczepić ideę rozwoju energetyki opartej na drewnie (i biomasie ogółem), jako najlepszym i tanim polskim OZE oraz zebrać wokół tej idei jak najszersze środowisko naukowo-prawne, które będzie wspierać jej rozwój. Przedsięwzięcie będzie stanowić pierwszy krok na drodze do efektywnej współpracy naukowców i prawników z fachowcami zajmującymi się budową urządzeń grzewczych (piece i kominki) spalających drewno (biomasę drzewną).

Omawiane przedsięwzięcie stanowi także fakt symboliczny - by tam gdzie po raz pierwszy spróbowano zakazać spalania drewna powstało środowisko, które rzeczowo i obiektywnie wykaże liczne pozytywne aspekty wykorzystania tego paliwa i ostatecznie potwierdzi, iż jest to przyjazne środowisku odnawialne źródło energii.

 

Program I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Drewno - Polskie OZE"

 

Konferencja odbędzie się 8 maja 2015r. w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza, aula paw. D-16

 

9:00 – 10:00 Rejestracja

10:00 – 10:20 Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie uczestników – Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie

10:20 – 10:40 Wystąpienie dr Stanisława Porady, Prodziekana ds. Ogólnych Wydziału Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie

 

10:40 – 11:40 Panel tematyczny I – Czy drewno może być polskim OZE? 

Rynek kominkowy w Polsce - Witold Hawajski, Redaktor Naczelny kwartalnika „Świat kominków”

Działania OSKP na rzecz obrony drewna jako lokalnego źródła energii - dr inż. Anna Salata, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie

Możliwości poprawy efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa w Polsce poprzez zwiększenie wykorzystania lokalnych zasobów biomasy stałej - dr inż. Tomasz Mirowski, przedstawiciel Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,

 

11:40 – 12:00 Przerwa kawowa

 

12:00 – 13:30 Panel tematyczny II – Teoria: drewno jako paliwo w energetyce rozproszonej w świetle przepisów prawnych i norm:

Europejska polityka energetyczna w obszarze odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem biomasy a nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 - mgr Natalia Matyba, przedstawiciel Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli,

Rozwój konstrukcji urządzeń grzewczych małej mocy zasilanych biomasą drzewną pod kątem ograniczenia Niskiej Emisji, spełnienia wymagań normy PN-EN 303-5:2012 oraz kryteriów BAFA - dr inż. Katarzyna Matuszak, przedstawiciel Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Drewno jako polskie OZE w świetle polskich i europejskich regulacji prawnych - mec. Paweł Kuglarz, Partner w kancelarii Wolf Theiss w Polsce,

 

13:30 – 15:15 Lunch

 

15:15 – 16:00 Panel tematyczny III – Innowacyjne technologie w jednostkach grzewczych małej mocy zasilanych drewnem

 

16:00 – 18:00 Panel tematyczny IV – Praktyka: drewno w technologiach czystego ogrzewania:

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu - dr inż. Wojciech Cichy, mgr inż. Agnieszka Panek, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu

Spalanie drewna na przykładzie prac prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw AGH w Krakowie - dr hab. inż. Mariusz Filipowicz, Kierownik Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Wydziału Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie,

Procedury badawcze urządzeń grzewczych na paliwa stałe - dr inż. Zdzisław Gebhardt, Kierownik Zakładu Użytkowania Paliw, Instytut Nafty i Gazu w Krakowie

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Hafners/Kachelofenbauers in Österreich und Europa (Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zduństwa w Austrii i Europie) - Prof. Dipl. Ing. Wolfgang Kippes, Sekretarz Generalny VEUKO,

Emissionsvorschriften für Holz befeuerte Kleinfeuerungen in Österreich und dem Rest Europas – heute und morgen (Normy emisji dla małych palenisk opalanych drewnem w Austrii i reszcie Europy - dziś i jutro) - Dr Dipl. Ing. Thomas Schiffert – wiceprezes VEUKO (Vereinigung Europäischer Verbände des Kachelofenbauer – Zrzeszenie Europejskich Stowarzyszeń Zduńskich), dyrektor Austriackiego Stowarzyszenia Zduńskiego (Austrian Tile Stove Association).

18:00 Podsumowanie i oficjalne zakończenie konferencji

 

Kontakt organizacyjny: mgr inż. Magdalena Warszewska - Sekretarz Konferencji

 

tel. 12 6173428 e-mail: mwarszew@agh.edu.pl


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA