/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Zmiany poziomu cen tartacznego surowca drzewnego w latach 1999-2000

DREWNO.PL

Autor: Andrzej Ballaun, Grzegorz Ślęzak
Źródło: DREWNO.PL
Data: 2001-06-05


Jedną z metod, w oparciu o którą prowadzone są badania rynkowe jest analiza relacji poziomu cen surowca drzewnego na rynkach zagranicznych do cen uzyskiwanych na podobne lub zbliżone jakością sortymenty na rynku krajowym.

Tego rodzaju badania wymagają stałego, systematycznego rejestrowania i analizowania poziomu cen. Badania takie powinny dotyczyć krajów z którymi nie tylko uzyskujemy najwyższe obroty w handlu drewnem okrągłym i wyrobami drzewnymi, ale także mających decydujący wpływ na rynek drzewny w Europie. Do krajów tych niezaprzeczalnie należą Austria i Niemcy.

Analizie zostały poddane ceny sortymentów o decydującym znaczeniu dla rynku wyrobów drzewnych w tych krajach, a mianowicie drewna tartacznego sosnowego i świerkowego. Ponadto w Niemczech uwzględniono drewno tartaczne dębowe i bukowe.

Pewnym utrudnieniem w prowadzeniu tego typu analiz jest fakt, że niekiedy nazwa handlowa danego sortymentu na rynku zagranicznym pomimo podobnego oznaczenia może być myląca i nie odpowiadać jakości towaru na rynku polskim. Dlatego też po przeanalizowaniu zasad sortowania i klasyfikacji surowca drzewnego w omawianych krajach tj.:
- podstaw sortowania drewna na klasy handlowe w Niemczech "Ustawy o prawnie przyjętych klasach handlowych surowca drzewnego Forst - HKS";
- zasad handlu drewnem w Austrii "Osterreichischen Holzhandelsusancen",
- w Polsce stosowanej klasyfikacji jakościowo - wymiarowej "KJW"
do porównania przyjęto następujące klasy jakościowo - wymiarowe:
§ dla drewna wielkowymiarowego iglastego - klasa LB2b (średnica środkowa 25 - 29 cm) wg HKS oraz klasa B (średnica środkowa powyżej 20 cm) wg przepisów austriackich,
§ dla drewna wielkowymiarowego liściastego - klasa LB3b (średnica środkowa 35 - 39 cm) wg HKS,
§ dla drewna wielkowymiarowego w Polsce średnią cenę drewna poszczególnych gatunków, wszystkich obowiązujących klas jakości (WAO, WBO, WCO, WD).

Do porównań przyjęto z reguły ceny przeciętne dla danego kraju (części kraju) uzyskiwane faktycznie w obrocie handlowym na bazie loco las po zrywce przy drodze wywozowej, uzyskane z oficjalnie publikowanych wydawnictw administracji leśnej lub ośrodków badania rynku w analizowanych krajach. W Polsce odmiennie jak w innych krajach informacje cenowe dotyczące surowca drzewnego są bardzo ogólnikowe i w zasadzie dostępne jedynie w informacjach statystycznych GUS (mając raczej historyczne znaczenie). Aktualnie obowiązujące ceny według gatunków i klas jakościowo - wymiarowych nie są publikowane przez Lasy Państwowe, stanowiąc tajemnicę handlową. Dlatego też, w prowadzeniu analiz cenowych posłużono się danymi uzyskanymi od odbiorców zakupujących surowiec drzewny w układzie średnich cen drewna tartacznego obowiązujących w obrocie handlowym (w tym przypadku analizie poddany został trend cenowy).

Aby uniknąć w badaniu trendów cenowych wpływu zakłóceń wynikających z wahań kursu walut, posłużono się stałymi przelicznikami: 1 DEM - 0,5 PLN, 1 ATS - 3,33 PLN.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz