/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
SUROWIEC DRZEWNY

Lasy Państwowe przeprowadzą w marcu dodatkową turę sprzedaży drewna

Lasy Państwowe

Autor: Adam Wasiak, oprac. red
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2015-02-24


Dyrektor generalny Lasów Państwowych poinformował o podjęciu decyzji o przeprowadzeniu w marcu br. dodatkowej tury sprzedaży surowca drzewnego. Sprzedaż odbędzie się w procedurze, której zasady określone zostaną w osobnym zarządzeniu. Według deklaracji do kupienia będzie ok. 500 tys. m3 drewna, które miało być sprzedane w drugiej połowie roku. Pełną treść komunikatu udostępniamy poniżej.

Lasy Państwowe przeprowadzą w marcu dodatkową turę sprzedaży drewnaLasy Państwowe przeprowadzą w marcu dodatkową turę sprzedaży drewnaFot. D.Jabłoński

Komunikat Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 23 stycznia 

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 10.12.2014r. (Informacja dotycząca procedur sprzedaży drewna na 2015 rok) informuję, że po dodatkowych konsultacjach z:

1. Przedstawicielami Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego w dniu 13.02.2015r.,

2. Przedstawicielami Związku Producentów i Eksporterów Palet Drewnianych w Polsce w dniu 16.02.2015r.

3. Uczestnikami spotkania z inicjatywy Senatora Stanisława Jurcewicza przy udziale Pana Piotra Oławskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska w dniu 18.02.2015r.,

podjąłem decyzję o przeprowadzeniu w II połowie marca br. dodatkowej - uzupełniającej procedury sprzedaży-opartej na wielkości zakupu drewna.

Przeprowadzenie procedury poprzedzone będzie wydaniem zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w tej sprawie, a jej zasady określone będą odrębnym regulaminem.

 

0 uruchomieniu procedury powiadomiony zostanie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w związku z prowadzonym przez urząd postępowaniem wyjaśniającym odnośnie zasad sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

 

Założenia dot. sprzedaży uzupełniającej w Portalu Leśno-Drzewnym (PL-D) na 2015r.:

1. Procedura zostanie przeprowadzona bez podziału ofert na grupy drewna.

2. W sprzedaży uzupełniającej będą mogli wziąć udział Ci przedsiębiorcy, którzy złożyli ofertę zakupu w I bądź II etapie sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na 2015 r., a których łączny przypis drewna w obu etapach wyniósł nie więcej niż 90% możliwej do złożenia oferty zakupu w etapie I procedury.

3. Wg powyższego, w procedurze uzupełniającej, przedsiębiorca będzie mógł złożyć oferty zakupu drewna maksymalnie do wysokości liczonej jako różnica pomiędzy wartością 90% maksymalnej wielkością oferty zakupu na I etap sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na 2015 r. a ilością przypisanego drewna w obydwu etapach tej procedury.

4. Przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali zawarcie umów dwuletnich w procedurze sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na 2015r. (umowy 20152016), wezmą udział w sprzedaży uzupełniającej na zasadach określonych w pkt. 2 i 3, z zastrzeżeniem, że ilość drewna jaka zostanie przypisana w ramach procedury dotyczyć będzie tylko sprzedaży realizowanej w 2015 roku (umowy dwuletnie z procedury uzupełniającej nie będą spisywane).

 

Na procedurę tą zostanie przekierowane z „e-drewna" systemowego z II półrocza 2015 roku około 0,5 mln m3 drewna. Stworzyć to ma możliwości uzupełnienia zakupu drewna według procedury sprzedaży ofertowej opartej na wielkości zakupów, dla nabywców, którzy ze względu na wiele nakładających się na siebie czynników otrzymali najniższy przypis drewna w procedurze sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na 2015r.

 

Jednocześnie informuję, że trwają konsultacje z przedstawicielami przemysłu drzewnego i Ministerstwa Środowiska, mające na celu opracowanie zmian w procedurach sprzedaży drewna na 2016 rok. Trwają starania o udział w tych pracach przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Pragnę podziękować Ministerstwu Środowiska oraz wszystkim izbom, stowarzyszeniom i organizacjom zrzeszonym w przemyśle drzewnym oraz inicjatorom spotkania za wspólny wkład w rozwiązywanie problemów dotyczących tak ważnej dla gospodarki kraju oraz funkcjonowania PGL LP branży, jaką jest przemysł drzewny.

 

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Adam Wasiak


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz