/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nagrody dla poznańskich studentów leśnictwa i technologii drewna

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Autor: oprac. pks
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Data: 2015-02-02


Studenci Wydziału Leśnictwa oraz Wydziału Technologii Drewna znaleźli się w gronie nagrodzonych medalami i stypendiami podczas XXV posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuUniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuFot. Drewno.pl

Jak co roku, na pierwszym styczniowym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, poza członkami Senatu i stałym gronem zapraszanych osób, przybyła liczna grupa absolwentów wraz ze swymi opiekunami prac i  studentów -najlepszych z najlepszych. Tym razem obecni byli  również niektórzy rodzice.

Okazją uroczystego spotkania było wręczenie przez rektora poznańskiej uczelni, w towarzystwie dziekanów poszczególnych wydziałów, nagród im. prof. Jerzego Zwolińskiego, dla ubiegłorocznych absolwentów i listów gratulacyjnych opiekunom prac. Wyróżniający się w nauce i pracach na rzecz uczelni absolwenci otrzymali medale „Za osiągnięcia w studiach”. 

Nagroda Profesora Zwolińskiego może być przyznana za pracę magisterską o wybitnych walorach poznawczych lub aplikacyjnych. Może otrzymać ją absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który ukończył studia w roku przyznawania nagrody.

Do konkursu zgłoszono pięć prac magisterskich z czterech Wydziałów, Rektorska Komisja ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dokonała oceny prac konkursowych, przypisując każdej pracy lokatę rankingową w skali 1-5. Najniższa suma lokat wskazała najlepsze prace.

Przyznano jedną nagrodę II stopnia, dwie równorzędne nagrody III stopnia oraz dwa wyróżnienia, z których jedno trafiło w ręce mgr inż. Marty Reszczyńskiej, studentce z kierunku Leśnictwo za pracę „Budowa i struktura drzewostanów z udziałem jodły pospolitej w okapie, w Parku Narodowym Gór Stołowych”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Piotra Robakowskiego, prof. nadzw., w Katedrze Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Srebrny medal „Za osiągnięcia w studiach”, absolwentom studiów pierwszego stopnia nadaje rektor UP. Srebrny medal może być przyznany absolwentowi Uniwersytetu, który ukończył studia w terminie przewidzianym w Regulaminie Studiów, nie korzystając przy tym z przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej; w trakcie studiów nie miał warunkowego zaliczenia żadnego semestru i uzyskał średnią ze studiów, nie niższą niż 4,50; uzyskał ocenę bardzo dobrą jako ostateczny wynik studiów wpisany na dyplomie; prezentował nienaganną postawę etyczną w trakcie studiów.

Wpłynęło 47 wniosków absolwentów studiów pierwszego stopnia z ośmiu wydziałów, wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie - przyznano 47 srebrnych medali. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

- inż. Magdalena Redzimska - Wydział Leśny, kierunek Leśnictwo
- inż. Adrian Marek Talaśka - Wydział Leśny, kierunek Leśnictwo
- inż. Karol Majerowski - Wydział Technologii Drewna, kierunek Technologia drewna
- inż. Krzysztof Peliński - Wydział Technologii Drewna, kierunek Technologia drewna
- inż. Mateusz Skibe - Wydział Technologii Drewna, kierunek Technologia drewna

Złoty MEDAL „Za osiągnięcia w studiach”, absolwentom studiów drugiego stopnia nadaje rektor UP. Może on być przyznany absolwentowi Uniwersytetu, który ukończył studia w terminie przewidzianym w Regulaminie Studiów, nie korzystając przy tym z przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej; w trakcie studiów nie miał warunkowego zaliczenia żadnego semestru i uzyskał średnią ze studiów drugiego stopnia, nie niższą niż 4,75; uzyskał ocenę bardzo dobrą jako ostateczny wynik studiów wpisany na dyplomie; prezentował nienaganną postawę etyczną w trakcie studiów. Wpłynęło 27 wniosków absolwentów studiów drugiego stopnia z sześciu wydziałów, wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie - przyznano 27 złotych medali złoty medal „Za osiągnięcia w studiach” Wśród nagrodzonych znaleźli się:

- mgr inż. Marta Reszczyńska - Wydział Leśny, kierunek Leśnictwo
- mgr inż. Bartosz Skowronowski - Wydział Leśny, kierunek Leśnictwo 
- mgr inż. Dominika Turbańska - Wydział Technologii Drewna, kierunek Technologia drewna

Piętnastu studentom i  jednej doktorantce władze uczelni  wręczyły dyplomy potwierdzające  przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce, na rok akademicki 2014/2015. Jest to olbrzymie wyróżnienie również dla uczelni, bowiem tak licznej grupy  studentów dotychczas  nie było. Liczba nagrodzonych  przez Ministra NiSW stawia Uniwersytet Przyrodniczy na pierwszym miejscu wśród innych uczelni z przymiotnikiem przyrodniczy lub rolniczy wraz z SGGW. I w tym gronie nie zabrakło studentów leśnictwa:

- Daniel Boczniewicz - student II roku studiów drugiego stopnia na kierunku Leśnictwo
- Marcin Krzysztof Dyderski - student II roku studiów drugiego stopnia na kierunku Leśnictwo
- Anna Kamila Gdula  - studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku Leśnictwo


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz