/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
Kary sięgnąć mogą 200 tys. zł

Rząd przygotował projekt zmiany ustawy o lasach

Ministerstwo Środowiska

Autor: oprac. dja
Źródło: Ministerstwo Środowiska
Data: 2015-01-21


20. stycznia br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach w zakresie dotyczącym dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych dotyczących obrotu drewnem i produktami z drewna. "Skuteczne, proporcjonalne i odstraszające" będą według autorów projektu kary jakie ustawa przewiduje za przywóz do Polski drewna bez specjalnego zezwolenia oraz wprowadzanie do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów z niego wytworzonych.

Stopień wdrożenia dyrektyw FLEGT i EUTR według stanu na rok 2014 według WWFStopień wdrożenia dyrektyw FLEGT i EUTR według stanu na rok 2014 według WWFFot. Drewno.pl

Rada Ministrów zatwierdziła projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministra Środowiska. Istotą projektu jest określenie sankcji za naruszenie unijnych przepisów w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej oraz dotyczących obowiązków podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.

Projektowane zmiany wdrażają do polskiego prawa przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005, które dotyczą ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej (FLEGT) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 mówiącego o obowiązkach podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (EUTR).

Projekt nowelizacji ustawy wprowadza sankcje za przywóz do Polski produktów z drewna, które pochodzą z państw partnerskich, jeżeli dostawa nie jest objęta zezwoleniem FLEGT. Program licencjonowania przywozu drewna jest wdrażany dobrowolnie w ramach umów partnerskich z krajami i regionami produkującymi drewno, które zgodzą się na współpracę z UE. Takie umowy podpisały m.in. Kongo, Ghana, Indonezja, Kamerun, Liberia, Republika Środkowoafrykańska.

Nowelizacja określa karę za łamanie tego zakazu - dwukrotność wartości przywiezionych produktów. -Wysokość kary jest zgodna z zaleceniem zawartym w rozporządzeniu - nakładane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające - wyjaśnia Maciej Grabowski, minister środowiska. Na terenie Polski organem weryfikującym zezwolenia FLEGT będzie naczelnik urzędu celnego.

Rozporządzenie EUTR nakłada obowiązki na podmioty wprowadzające po raz pierwszy do obrotu drewno lub wyroby drewniane na terenie Unii Europejskiej oraz podmioty będące w dalszej części łańcucha dostaw. Ci pierwsi będą musieli posługiwać się tzw. Systemem Zasad Należytej Staranności, czyli m.in. dokonać weryfikacji pochodzenia drewna i jego legalności. Ci drudzy będą musieli prowadzić ewidencję dotyczącą zakupów i sprzedaży materiałów.

W Polsce monitorowaniem oraz nadzorowaniem podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i jego produkty będzie zajmowała się Inspekcja Ochrony Środowiska. Przy ustalaniu wysokości kar za nieprzestrzeganie przepisów, organy inspekcji ochrony środowiska będą brać pod uwagę m.in.: rodzaj, zakres i skutki naruszenia przepisów, wartość drewna czy dotychczasową działalność podmiotu. Kary pieniężne przewidziane za różnego rodzaju naruszenia przepisów wahają się od 500 zł do 200 tys. zł. Wpływy z kar będą stanowić dochód budżetu państwa.

W związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2002r. do projektu włączono także przepis przewidujący odstąpienie od wymierzania administracyjnej kary pieniężnej i umorzenie postępowania, jeśli do naruszenia przepisów doszło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć.

Mimo, że unijne przepisy związane z wdrożeniem Flegt i EUTR są znane od co najmniej pięciu lat, a obowiązują do początku marca 2013r. - Polska nie wdrożyła odpowiednich zmian w swoim prawie. Obecnie prowadzona procedura realizowana jest w specjalnym, przyspieszonym trybie, w którym do kilku dni skrócono termin konsultacji społecznych nowych przepisów.

Dziwić może również dobór organizacji jakie zaproszono do konsultacji społecznych (które według informacji Rządowego Centrum Legislacji nie złożyły żadnych uwag do projektu), wszak handlem wyrobami z drewna zajmują się nie tylko podmioty związane z przemysłem drzewnym.

Na chwilę obecną nie jest znany termin w jakim nowelizacją ustawy o lasach zajmie się Sejm.

Według prowadzonego przez WWF rankingu analizującego stan wdrożenia dyrektyw FLEGT i EUTR w poszczególnych krajach UE, Polska w 2014r. znalazła się na czwartym miejscu od końca.

 

Do pobrania:

Projekt nowelizacji ustawy o lasach z 20.01.2015r. >>

Uzasadnienie do projektu >>

Ocena skutków regulacji >>


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA