/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
Certyfikacja

FSC Polska bez akredytacji

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2015-01-15


30. grudnia 2014 czasowo została zawieszona akredytacja dla FSC Polska. Ta niespodziewana decyzja została podjęta przez FSC International w oparciu o skargi złożone przez trzy organizacje "ekologiczne".

Fot. Drewno.pl

Biuro krajowe FSC Polska instytucjonalnie działa jako Związek Stowarzyszeń na rzecz Odpowiedzialnego Leśnictwa i jest niezależną organizacją działająca w oparciu o swój statut i krajowe prawo. Związek od lat współpracuje z międzynarodową organizacją pozarządową Forest Stewardship Council (FSC), a zasady tej współpracy regulowane są odrębną umową partnerską.

Skarga na nieprawidłowości w FSC Polska została złożona przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot, Komitet Ochrony Orłów oraz Klub Przyrodników reprezentujące w FSC Izbę Przyrodniczą. Ostatnia z wymienionych organizacji 3. grudnia ubiegłego roku podjęła decyzję o wystąpieniu ze związku. 

Jak poinformowało FSC Polska, w dniu 30. grudnia 2014r. do Zarządu FSC Polska wpłynęło pismo od FSC International o czasowym zawieszeniu licencji dla biura FSC Polska. "Ta niespodziewana decyzja została podjęta w oparciu o skargi złożone przez trzy ww. organizacje. Skargi te zostały bezpośrednio wysłane do FSC IC w Bonn z pominięciem Zarządu Związku. Jednocześnie decyzja o zawieszeniu zapadła bez weryfikacji treści zawartych w skargach z Zarządem FSC Polska. (...) Zarząd wystosował pismo do ww. trzech organizacji z prośbą o udostępnienie treści tych skarg." - czytamy w opublikowanym komunikacie.

-FSC Polska tworzy krajowy standard odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC na zasadzie dialogu zainteresowanych stron. Statutowe trzy izby: przyrodnicza, społeczna i ekonomiczna wypracowują najlepsze rozwiązania. Członkowie uczestniczący w naszych spotkaniach i obradach wiedzą jak trudno było znajdować porozumienie. Nie mniej jednak ostatnie 2 lata należy uznać za wspólny sukces: znaleziono rozwiązania dla statusu szkółek Lasów Państwowych, derogacji na Dimilin, czy też uchwalono nowy Statut zgodnie z wytycznymi FSC IC - informuje Piotr Mederski, prezes zarządu FSC Polska. -W ostatnim miesiącu ub. roku z trudem zbudowany dialog został nieoczekiwanie przerwany - dodaje. 

Według informacji opublikowanych przez WWF, "zdominowanie Izby Przyrodniczej przez organizacje lojalne wobec Lasów Państwowych (Jazda Leśna, Polski Związek Łowiecki, Stowarzyszenie Ruchu Obrony Lasów Polskich, Polskie Towarzystwo Leśne) skutecznie uniemożliwiało w ostatnich latach konstruktywną pracę Izby, a w szczególności dostosowanie krajowego Statutu i Standardów FSC do dokumentów międzynarodowych. Choć biuro FSC Polska powołano już w 2001, do dziś nie posiada ono statutu zgodnego ze statutem światowego FSC".

Natomiast Klub Przyrodników powody wystąpienia ze związku komentował następująco: "Dokonane i dokonywane zmiany w standardach FSC, a także kierunki rozwoju Związku Stowarzyszeń FSC Polska, prowadzą do takiego osłabienia wymogów certyfikatu FSC, że przestaje on wyrażać to, czego po nim oczekiwaliśmy - ponadprzeciętną troskę o przyrodę certyfikowanych lasów i jej ochronę. Obserwujemy wręcz, dokonywane pod auspicjami FSC, wycofywanie się certyfikowanych Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych z wdrożonych wcześniej proekologicznych rozwiązań w leśnictwie. Kryteria certyfikatu są zmieniane i interpretowane tak, że zamiast ulepszać gospodarkę leśną, zaczynają służyć tylko reklamie obecnej gospodarki. Takie funkcjonowanie certyfikatu FSC przestaje być zgodne z nadziejami, jakie – w trosce o przyrodę lasów – pokładaliśmy w tym systemie certyfikacji".

Zawieszenie licencji dla FSC Polska potrwa do czasu wyeliminowania zgłaszanych nieprawidłowości. Ma się to odbyć na zasadzie porozumienia wszystkich zainteresowanych stron oraz przyjęcia prawidłowo sporządzonego Statutu uwzględniającego standardy międzynarodowe FSC, jak i prawo krajowe.

Zarząd FSC Polska odwołał się od tej decyzji i jednocześnie uzgadnia z FSC International plan działań mających doprowadzić do odwieszenia licencji.

Jak informuje Piotr Mederski, prezes zarządu FSC Polska, zaistniała sytuacja w żaden sposób nie wpływa na ważność certyfikatów FSC posiadanych przez polskie firmy sektora leśno-drzewnego. 

 

FSC (Forest Stewardship Council) to międzynarodowa organizacja powstała w 1993r. w Meksyku promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Początkowo jej celem była ochrona lasów i ludności autochtonicznej zamieszkującej lasy tropikalne. Obecnie FSC skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji tego typu o światowym zasięgu. Polska była jednym z pierwszych europejskich państw, które certyfikowały lasy według kryteriów FSC. Dzięki zaangażowaniu Lasów Państwowych ponad 70% powierzchni leśnej posiada dziś certyfikat FSC. Certfikat FSC CoC (certyfikacja łańcucha dostaw) posiada również prawie 1800 krajowych firm zajmujących się przetwórstwem drewna.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA