/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
LEŚNICTWO

Lasy Państwowe ruszają z procedurami sprzedaży drewna na rok 2023

Lasy Państwowe

Autor: oprac. dja
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2022-09-25


26. września PGL Lasy Państwowe rozpoczynają procedury sprzedaży drewna na pierwsze półrocze 2023r. Teoretycznie zasady sprzedaży są takie same jak w 2022r., w praktyce zmieniają się zasady oceny składanych przez nabywców ofert zakupu. Pozostaje kontestowany przez przemysł drzewny podział puli sprzedaży: 70% - w ramach procedur ofertowania w Portalu Leśno-Drzewnym, 30% - poprzez aukcje systemowe.

Lasy Państwowe ruszają z procedurami sprzedaży drewna na rok 2023Lasy Państwowe ruszają z procedurami sprzedaży drewna na rok 2023Fot. D.Jabłoński

Zasadnicza procedura sprzedaży na rok 2023 nie zmieniła się w stosunku do ubiegłego roku i jest opisana w zarządzeniu nr 57 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 22. września 2021 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023. Przedsiębiorca chcąc uczestniczyć w procedurach sprzedaży musi zarejestrować się w systemie lasów Państwowych i wpłacić wadium. Oferta w PL-D może być składana na maksymalnie 70% ilości, a w aukcjach systemowych 30% ilości wynikającej z historii zakupów w czterech ostatnich półroczach poprzedzających procedury. Do historii nie wlicza się zakupów drewna opałowego (S4) oraz drewna małowymiarowego (M2, KO, KP, ZO, M2ZE, M2BE i M2E)

Istotną nowością w sprzedaży na rok 2023 są zmienione kryteria oceny ofert. W 2022r. oferty składane poprzez Portal Leśno-Drzewny oceniane były poprzez trzy kryteria: zaproponowana cena (0,85), lokalizacja punktów przerobu (0,075) oraz udział przerabianego drewna (0,075). W decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 20. września 2023r. dotyczącej kryteriów i parametrów wartościowania ofert usunięto kryterium lokalizacji punktów przerobu, zamiast którego pojawiła się głębokość przerobu. Zmieniła się też wartość poszczególnych kryteriów.

Kryterium CENA

W procedurach na 2023r. najważniejszym kryterium pozostaje zaproponowana cena zakupu. Wartość tego czynnika będzie jednak niższa i wyniesie 0,8.
Cena złożonej oferty zakupu jest oceniana w dziesięciopunktowej skali:
a) oferta z ceną równą lub wyższą cenie wskaźnikowej otrzymuje 10 punktów;
b) oferty z ceną pomiędzy ceną minimalną a ceną wskaźnikową otrzymują ocenę proporcjonalną;
d) oferta z ceną równą cenie minimalnej otrzymuje 1 punkt, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy cena wskaźnikowa jest równa cenie minimalnej.

Kryterium UDZIAŁ PRZERABIANEGO DREWNA

To kryterium znane jest z poprzednich zasad sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe. Zasady oceny w tym zakresie nie zmieniają sią, ale wartość kryterium wzrośnie do 0,1. Nowością jest fakt, że dane dotyczące zadeklarowanego udziału przerobu drewna podlegać będą upublicznieniu.

Zasady oceny oferty w ramach tego czynnika:
a) Jeżeli przedsiębiorca dokonywał w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości zakupów przerobu całości drewna nabywanego w Lasach Państwowych - oferta otrzymuje 10 punktów;
b) jeżeli przedsiębiorca nie przerabiał w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości
zakupów drewna nabywanego w Lasach Państwowych — oferta otrzymuje 0 punktów;
c) jeżeli przedsiębiorca przerabiał w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości zakupów część drewna nabywanego w Lasach Państwowych oferta zakupu otrzymuje ocenę od 0 do 10 punktów, proporcjonalnie do udziału przerabianego drewna w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości zakupów zadeklarowanego przez przedsiębiorcę .

Ocena przyznawana jest w oparciu o dane przekazane przez przedsiębiorcę gromadzone w bazie danych Portalu Leśno-Drzewnego. Dokładność określenia udziału przerobu wynosi 5%. Nowością jest fakt, że dane dotyczące zadeklarowanego udziału przerobu drewna podlegać będą upublicznieniu.

Kryterium GŁĘBOKOŚĆ PRZEROBU

Trzecim, nowym czynnikiem mającym wpływ na wybór oferty, będzie kryterium głębokości przerobu, jego wartość wyniesie do 0,1. Dane dotyczące kryterium głębokości przerobu podlegają upublicznieniu.

Oceny oferty zakupu drewna dla kryterium głębokości przerobu dokonywane będzie w następujący sposób:
a) jeżeli przedsiębiorca nie stosował, w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości zakupów, żadnego procesu technologicznego związanego z przerobem w odniesieniu do drewna nabywanego w Lasach Państwowych - oferta otrzymuje 0 punktów;
b) jeżeli przedsiębiorca w ramach stosowanego procesu technologicznego, w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości zakupów, ograniczał się do sortowania i/lub korowania, i/lub konfekcjonowania dla przeważającej części drewna nabywanego w Lasach Państwowych - oferta otrzymuje 5 punktów;
c) jeżeli przedsiębiorca w ramach stosowanego procesu technologicznego, w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości zakupów wykraczał poza zakres określony w pkt. b) dla przeważającej części drewna nabywanego w Lasach Państwowych - oferta otrzymuje 10 punktów.

W ocenie kryterium głębokości przerobu nie uwzględnia się czynności związanych z przemieszczeniem drewna oraz przygotowaniem do sprzedaży gotowego produktu.

Ocena przyznawana jest w oparciu o dane przekazane przez przedsiębiorcę gromadzone w bazie danych Portalu Leśno-Drzewnego.

Harmonogram sprzedaży drewna z Lasów Państwowych na I półrocze 2023r.

26. września - 6. października 2022r. - Korekta wielkości zakupu drewna
Wnioski o korektę wielkości zakupu widniejącej w PLD należy składać do 6. października 2022 roku do godz. 15.00.

10-14. października 2022r. - I etap sprzedaży ofertowej w PL-D na I półrocze 2023r.
Od godziny 10.00 10. października, do godziny 12.00 dnia 14. października przedsiębiorcy mogą składać oferty zakupu w PLD. Oferta ilościowa zakupu może wynosić maksymalnie 35% średniorocznej wielkości zakupu, dokonanej w okresie od 1. lipca 2020r. do 30. czerwca 2022r., rozliczanego osobno w grupach drewna: wielkowymiarowego iglastego, wielkowymiarowego liściastego (z wyłączeniem dębu i drewna grupy WDP), wielkowymiarowego dębowego (z wyłączeniem drewna grupy WDP), średniowymiarowego iglastego grupy S2B, średniowymiarowego dębowego grupy S2B, grupy WDP i średniowymiarowego pozostałego (z wyłączeniem drewna średniowymiarowego iglastego grupy S2B i średniowymiarowego dębowego grupy S2B), małowymiarowego.

Podpisywanie ofert zakupu złożonych w tym etapie będzie możliwe do godziny 15.00 dnia 14. października 2022r.

17. października 2022r. - Publikacja wyników I etapu sprzedaży ofertowej

18-20. października 2022r. - Il etap (dogrywka) sprzedaży ofertowej w PL-D na I półrocze 2023r.
Od godziny 10.00 dnia 18. października, do godziny 12.00 dnia 20. października przedsiębiorcy mogą składać oferty zakupu drewna w II etapie (dogrywce) sprzedaży ofertowej w PL-D na I półrocze 2023r. Oferty w dogrywce mogą być składane na ilość drewna będącą różnica między 35% średniorocznej wielkości zakupu drewna (maksymalną ofertą jaką w I etapie mógł złożyć przedsiębiorca), a ilością przypisu drewna uzyskanego w I etapie. Podczas składania ofert w dogrywce nie obowiązuje podział na grupy drewna.

Podpisywanie ofert zakupu złożonych w II etapie (dogrywce) będzie możliwe do godziny 15.00 dnia 20. października 2022r.

24. października 2022r. - Publikacja wyników Il etapu (dogrywki) sprzedaży ofertowej

24. października 2022r. - Publikacja wyników sprzedaży ofertowej na I półrocze 2023r.

27. października 2022r. - Przewidywana publikacja systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno na I półrocze 2023r.

28. października 2022r. o godz. 7:00 - Przewidywane rozpoczęcie licytacji w aukcjach systemowych na I półrocze 2023 r.

1. grudnia 2022r. - Przewidywane zakończenie licytacji w aukcjach systemowych na I półrocze 2023r.

7. grudnia 2022r. - Przewidywana publikacja wyników licytacji w aukcjach systemowych na I półrocze 2023r.

8. grudnia 2022r. - Przewidywane ogłoszenie ostatecznych wyników

Liczba wyświetleń: 5377


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

jest za pięć 12... [1]

a nadal nieznane są tzw. procedury sprzedaży drewna na pierwsze półrocze 2024r....
organizacjo gdzie jesteś?

Wrinks [184]Odpowiedz na ten komentarz2023-09-18 08:23:24

Zgłoś nadużycie

BTW pisząc organizacja mam na myśli lasy panstwowe...

BTW pisząc organizacja mam na myśli lasy panstwowe...

Wrinks [184]Odpowiedz na ten komentarz2023-11-20 08:08:40

Zgłoś nadużycie

a gdzie konsultacje? [1]

dlatego znaczna większość małych i średnich firm nie jest w żadnych stowarzyszeniach. bo po co płacić składki jak nic z tego nie ma.

tartaczek [196]Odpowiedz na ten komentarz2023-09-19 16:00:19

Zgłoś nadużycie

najgorsze podejście z możliwych

nie być zrzeszonym w relacji z monopolem, nie mieć stanowiska to najgorsza z możliwych opcji.

Stowarzyszania/Izba pozwala jednak działać konkretnie.

To że monopol - organizacja lp moim zdaniem nie umie postępować z branżą to inna sprawa.

Wrinks [184]Odpowiedz na ten komentarz2023-11-20 07:48:05

Zgłoś nadużycie

ptaszki śpiewają

wszystko na e-drewno 3 x w roku . Masa minus 20 %. Bedzie dobrze . lasom

Adam [465]Odpowiedz na ten komentarz2023-09-20 05:12:17

Zgłoś nadużycie

Portal ma zostać

Procedury co 4 miesiące, ceny wyjściowe mają na każdym się zmieniać, bo liczą że koniunktura się obudzi i będzie możliwość znacznego podniesienia cen minimalnych. Być może dadzą możliwość podania ceny poniżej minimalnej. W umowach zapis że realizacja może być -10% i +5% i jeśli rzeczywiście na wiosnę rynek ruszy to umowy będą realizowane w 90% by później więcej zrealizować po wyższej cenie, wydanie zarządzenia że Dyrektor Generalny jednoosobowo będzie decydować o ilości procedur w przeciągu roku.

Paweł [110]Odpowiedz na ten komentarz2023-09-20 22:03:51

Zgłoś nadużycie

a od kiedy

rusza pld???

dzyndzyboł [1]Odpowiedz na ten komentarz2023-09-22 19:37:36

Zgłoś nadużycie

Ruszą niedługo ale to nie jest ważne… [1]

Liczy się to na jakich zasadach, a tu będą zaskoczenia bo głupich pomysłów nie brakuje.
Np. masa na portalu to tak jak poprzednio 70% tego co LP chcą nam sprzedać, ale oferować będzie można 100% historii zakupów, czyli obłożenia będą dużo większe niż normalnie, i żeby kupić więcej trzeba będzie dokładać dokładać, i raczej małe szanse na kupowanie wszystkiego po minimalnych cenach bo obłożnie wynosiło do 100%

Paweł [110]Odpowiedz na ten komentarz2023-09-25 18:34:02

Zgłoś nadużycie

a właśnie jest ważny termin...

termin rozpoczęcia PLD. Powinien być zapis że np do 15.09. I tak powinno być co roku, a nie jak jaśnie wielmożny dyrektor ogłosi na kilkanaście dni przed. Ponadto powinno być podane jakieś ramy ewentualnych zmian, a nie decyzja dyrektora i już, tak ma być.
Swoją drogą skąd masz info o 100% historii? Nawet ten pomysł mnie nie zdziwił patrząc na spadające ceny drewna na e-drewnie. Kolejna ciekawa rzecz, jaki pułap będzie cen wyjściowych.

niepokorny [257]Odpowiedz na ten komentarz2023-09-25 19:44:14

Zgłoś nadużycie

A gdzie jest izba i inne organizacje branżowe??

Ludzie płacą składki by to działało, oni niby coś pozorują, że robią, że biorą udział w konsultacjach a nic z tego nie wynika, nikt nie mówi o pomysłach, planach tylko jak już Dyrektor ogłosi zarządzenia to wielki krzyk, że źle i pisanie pism a to do premiera, ministrów, a to pikieta w Warszawie, a jakoś nie przypominam sobie by jakiekolwiek działania po ogłoszeniu zasad wpłynęły na szybką ich zmianę

Paweł [110]Odpowiedz na ten komentarz2023-09-25 18:39:02

Zgłoś nadużycie

juhuuu święto lasu

mamy nowe zasady sprzedaży! - po krótkiej lekturze - z w Nowym Rokiem potrójnym zakupowym portalowym krokiem!

Wrinks [184]Odpowiedz na ten komentarz2023-10-14 18:54:47

Zgłoś nadużycie

Będzie bałagan

Na PLD jest 70% masy, a obłożyć możemy 100% historii.

100/70= 143% - tyle wyniesie średnie obłożenie ofert na pierwszym etapie. Koniec z często widzianym w kłodzie i S2a obłożeniem 100% i kupowaniem całej możliwej do kupienia masy po cenie minimalnej.


Niby będę mógł 100% historii i odpuścić sobie aukcje, ale trzeba dać cenę.
Bałagan się zrobi straszny!
Część z nas kupi za dużo, część kupi za mało i znowu się zacznie handel drewnem.
Z drugiej strony ten co kupi za dużo, nie będzie podbijał ceny na e-drewno temu co kupił za mało, ale to tylko teoria, która nie będzie miała odbicia w praktyce.

Średni Tartak [28]Odpowiedz na ten komentarz2023-10-15 10:11:27

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA