/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
WYDARZENIA

Drewno-Nauka-Gospodarka - Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2019-11-15


W dniach 21-22. października 2019r. w Poznaniu odbyła się kolejna edycja międzynarodowej konferencji naukowej "Drewno-Nauka-Gospodarka" organizowanej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna wspólnie z Lasami Państwowymi.

Drewno-Nauka-Gospodarka - Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna Drewno-Nauka-Gospodarka - Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna Fot. D.Jabłoński

Podczas konferencji z cyklu Drewno-Nauka-Gospodarka prezentowane są wyniki najnowszych badań z zakresu drzewnictwa, leśnictwa i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań o dużych możliwościach praktycznego wykorzystania w gospodarce.

Zdaniem organizatorów, zarówno w Polsce, jak i za granicą, większość konferencji o charakterze naukowym jest organizowane odrębnie przez przedstawicieli nauk z zakresu leśnictwa oraz reprezentantów nauk z zakresu drzewnictwa. Tymczasem problematyka dotycząca gospodarki leśnej i gospodarowania drewnem jest na tyle złożona, że wymaga podejścia multidyscyplinarnego w jej postrzeganiu i jednocześnie wymaga nowych, innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych i organizacyjnych. We współczesnym świecie konieczna jest bowiem szybka wymiana najnowszej wiedzy z perspektywy całego łańcucha drzewnego.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń w międzynarodowym gronie ekspertów, którzy debatują na temat współczesnych wyzwań przemysłów bazujących na drewnie. Spotkania takie pozwalają na wskazanie kierunków badawczych o największym potencjale wdrożeniowym oraz przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności sektora leśno-drzewnego na arenie międzynarodowej.

Trzecia edycja poznańskiej konferencji zgromadziła ok. 70 osób, głównie naukowców pochodzących z takich państw jak Chiny, Ghana, Hiszpania, Kanada, Niemcy, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Portugalia, Ukraina, Włochy oraz Polska.

Konferencję rozpoczął wykład gościa honorowego Randalla Kobera na temat zmian w podejściu do projektowania konstrukcji drewnianych jakie ma miejsce w Kanadzie. Randall Kober jest wykładowcą na w McEwen School of Architecture Laurentian University w Ontario. Jest też Akademickim Doradcą ds. Architektury w komisji działającej przy Kanadyjskiej Radzie Drewna, a także zasiada w redakcji czasopisma Wood Design & Building. Wcześniej wykładał w Chicago, Rzymie i Paryżu z ramienia Illinois Institute of Technology, and Archeworks University of Illinois w Chicago.

Podczas swojej prezentacji Randall Kober przedstawił przykłady kilkunastu nowoczesnych konstrukcji jakie o ostatnich latach powstały w Kanadzie - od olbrzymich obiektów sportowych, poprzez nowoczesne wieżowce, po stosunkowo niewielkie obiekty, w których głównym materiałem konstrukcyjnym jest drewno.

Zasadnicza część konferencji dotyczyła prezentacji podzielonych na sześć sesji tematycznych:
- wyzwania w leśnictwie
- postęp w drzewnictwie
- gospodarka biomasą i jej wykorzystanie
- spoiwa do drewna i tworzyw drzewnych - innowacyjne podejście do klejenia
- bioenergia - trendy i rozwój
- rynek drzewny - aspekty ekonomiczne i społeczne.

W każdym z bloków tematycznych zaprezentowano wyniki interesujących badań naukowych.

SESJA I - WYZWANIA W LEŚNICTWIE

Accurate volume calculation of pine logs in the forest-based sector - Zbigniew Karaszewski, Łukasiewicz Research Network - Wood Technology Institute, Poznan, Poland; Jarosław Socha, University of Agriculture in Krakow, Krakow, Poland; Mariusz Bembenek, Piotr S. Mederski, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland. Badania dotyczyły różnic w rzeczywistej objętości sosnowego surowca drzewnego, w stosunku do wyliczeń bazujących na obowiązujących w Lasach Państwowych tzw. "nadmiarach na korę". Wyniki wskazują, że rzeczywista objętość drewna w większości przypadków jest większą niż wynikająca z "nadmiarów".

Thinning operations in beech high forest, assessment of impacts on soil and its potential for soil recover - Rachele Venanzi, Rodolfo Picchio, Victoria Dayana Pellicori, Tuscia University, Viterbo, Italy. Wyniki doświadczeń włoskiego zespołu badaczy dotyczyły zakresu uszkodzeń gleby oraz ich rekultywacji w górskich lasach bukowych w zależności od sposobu prowadzenie pozyskania i zrywki drewna.

The impact of wood fuel production on forest – Savannah transition zones in Ghana - Addo Koranteng, Kumasi Technical University, Kumasi, Ghana; Isaac Adu-Poku, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana; Tomasz Zawiła-Niedzwiecki, Coordination Centre for Environmental Projects, Warsaw, Poland. Interesujący wgląd w problematykę wylesiania terenów zadrzewionych stanowiących strefę przejściowa między lasami a sawannami w Ghanie (ale problem dotyczy również innych afrykańskich krajów) związanego z rosnącym zużyciem i produkcją węgla drzewnego.

Supplementing stemwood in wood products manufacturing: the comparision of density and decay resistance of a hardwood species from naturals forest stands in Ghana - Peter Dadzie, Paul Inkum, Kumasi Technical University, Kumasi, Ghana Martin Amoah, University of Education Winneba, Kumasi, Ghana Micheal Acheampong, Kumasi Technical Institute, Kumasi, Ghana. Badania dotyczyły porównania gęstości oraz wytrzymałości mechanicznej drewna z pni i gałęzi drzew gatunków wykorzystywanych gospodarczo. Celem badań jest zwiększenie wykorzystania pozyskiwanego drewna poprzez wykorzystania nie tylko drewna pochodzącego z pnia, ale również z konarów drzew.

SESJA II - POSTĘP W DRZEWNICTWIE

Flammability of cellulose encrusted with expandable graphite - Anyelkis Batista, Bartłomiej Mazela, Wojciech Grześkowiak, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland. Badania dotyczą zwiększenia odporności ogniowej materiałów celulozowych z wykorzystaniem grafitu rozszerzalnego (ekspandowanego).

Functional polymer composites for furniture industry - Marta Fiedot-Toboła, Anna Dmochowska, Wojciech Stawiński, Jacek Marczak, Łukasiewicz Research Network - PORT Polish Center for Technology Development, Wroclaw, Poland. Prezentacja dotycząca badań nad nowymi rodzajami kompozytów polimerowych dla przemysłu meblarskiego, których właściwości pozwalają na uzyskanie przez meble nowych cech użytkowych. Badania polskiego zespołu koncentrują się wokół zwiększenia odporności płyt MDF na działanie bakterii i grzybów.

Test assessment of timber member compression strength perpendicular to the grain - Janusz Brol, Marek Węglorz, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland. Badania dotyczyły wytrzymałości drewna na ściskanie. Wyniki badań mogą mieć wpływ na obliczanie wytrzymałości konstrukcji drewnianych.

The heat-treated holm oak wood - technological characteristics and prospects of use - Angela Lo Monaco, Francesco Latterini, Rachele Venanzi, P. Rubiu , Rodolfo Picchio, Tuscia University, Viterbo, Italy. Włoski zespół naukowców prezentował wyniki badań związanych z modyfikacją termiczną drewna dębu ostrolistnego i możliwościami wykorzystania w ten sposób zmodyfikowanego drewna.

Technology of bioremediation of industrial area contaminated with creosote oil – identification of bacteria involved in biodegradation of PAHs - Mateusz Sydow, Jadwiga Zabielska-Matejuk, Anna Stangierska, Łukasiewicz Research Network - Wood Technology Institute, Poznan, Poland, Ewa Kaczorek, Wojciech Smułek, Poznan University of Technology, Poznan, Poland. Prezentacja dotycząca badań nad możliwościami wykorzystania bakterii do rekultywacji gleby skażonej olejem kreozotowym stosowanym do impregnacji drewna.

SESJA III - GOSPODARKA BIOMASĄ I JEJ WYKORZYSTANIE

Wood waste management: the best practices - Ana Luisa Fernando, MEtRICs/ DCTB, New University of Lisbon, Caparica, Portugal, Dominique Boulday, Ceden, Waste and Energy Studies Office, Rouen, France, Paul Antoine, ARBN, Regional Association Biomass Normandy, Caen, France, Magdalena Borzęcka, IUNG - Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute, Pulawy, Poland. Międzynarodowy projekt, którego celem jest identyfikacja i wskazanie możliwości oraz barier wykorzystania odpadów pochodzenia drzewnego takich jak zużyte meble, materiały drewnopochodne, drzewne materiały konstrukcyjne, wyroby programu ogrodowego.

European Wood Waste Platform - Magdalena Borzęcka, IUNG - Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute, Pulawy, Poland , Ana Luisa Fernando, MEtRICs/ DCTB, New University of Lisbon, Caparica, Portugal, Dominique Boulday, Ceden, Waste and Energy Studies Office, Rouen, France. Prezentacja Europejskiej Platformy Odpadów Drzewnych. Internetowa platforma i dane w niej dostępne są wynikiem międzynarodowego projektu BioReg. Geoportal zawiera dane dotyczące odpadów drzewnych w krajach Unii Europejskiej i Szwajcarii.

Alternative lignocellulosic biomass as a compensation of wood waste potential - Anna Jędrejek, Małgorzata Kozak, Magdalena Borzęcka, Rafal Pudełko, IUNG - Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute, Pulawy, Poland. Badania nad potencjałem alternatywnych materiałów lignocelulozowych (głównie pochodzenia rolniczego), które można włączyć do systemu wykorzystania biomasy drzewnej pochodzącej z odpadów.

Geoprocessing as a tool for modelling wood waste potential - Rafal Pudełko, Anna Jędrejek, Małgorzata Kozak, Magdalena Borzęcka, IUNG - Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute, Pulawy, Poland. Prezentacja na temat możliwości wykorzystania uporządkowanych geograficznie danych (geoprzetworzonych) do modelowania potencjału rynku odpadów drzewnych (i szerzej biomasy drzewnej).

Particleboards with partially liquefied bark of different sizes - Wen Jiang, Stergios Adamopoulos, Linnaeus University, Växjö, Sweden, Sergej Medved, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia - Badania dotyczące możliwości produkcji płyt drewnopochodnych z wykorzystaniem procesu upłynniania kory, który może zastąpić zaklejanie płyt tradycyjnie stosowanymi żywicami klejowymi.

SESJA IV - SPOIWA DO DREWNA I TWORZYW DRZEWNYCH - INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO KLEJENIA

Investigations of the adhesion properties of pine and poplar wood heat treated in air and under vacuum, finished with PUR lacquer - Tomasz Krystofiak, Barbara Lis, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland, Ahmet Can, Bartin University, Bartin, Turkey. Prezentacja wyników badań nad adhezją powierzchni drewna poddanego modyfikacji termicznej.

Functionalised nanocellulose as a promising material in bioadhesive application - Patrycja Hochmańska, Dominika Janiszewska, Wojciech Bałęczny, Łukasiewicz Research Network - Wood Technology Institute, Poznan, Poland. Prezentacja badań dotyczących zmian właściwości nanonocelulozy poprzez użycie związków krzemoorganicznych.

SESJA V - BIOENERGIA - TRENDY I ROZWÓJ

Forest biomass as a renewable energy source – consequences for forestry - Piotr Paschalis Jakubowicz, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland. Autor prezentacji wskazuje niebezpieczeństwa związane z tworzeniem regulacji prawnych dotyczących energetycznego wykorzystania biomasy drzewnej. Główne zagrożenia związane są z przeszacowaniem możliwości produkcyjnych lasów oraz dążeniem do maksymalizacji zysków przez producentów biomasy.

Some aspects related to wood pellet production from poplar trees managed as coppices in the Mediterranean area - Rodolfo Picchio, Rachele Venanzi, Francesco Latterini, Tuscia University, Viterbo, Italy, Vincenzo Civitarese, Council for Agricultural Research and Agricultural Economics Analysis, Rome, Italy. Wyniki badań dotyczących wykorzystania topoli do produkcji peletu w warunkach śródziemnomorskich.

Mechanical and chemical properties of poplar wood pellets produced in industrial conditions - Wojciech Cichy, Magdalena Witczak, Małgorzata Walkowiak, Łukasiewicz Research Network - Wood Technology Institute, Poznan, Poland. Prezentacja badań nad właściwościami pellletu produkowanego na skalę przemysłową.

Correlation between the biogas yield and the chemical composition of lignocellulosic materials - Hanna Waliszewska, Magdalena Zborowska, Agata Stachowiak-Wencek, Wojciech Czekała, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland, Sławomir Borysiak, Poznan University of Technology, Poznan, Poland. Badania nad możliwościami wydajnością produkcji biogazu w zależności od składu chemicznego biomasy lignocelulozowej.

SESJA VI - RYNEK DRZEWNY - ASPEKTY EKONOMICZNE I SPOŁECZNE

Bioeconomy – quantification, data needs and sustainability - Susanne Iost, Natalia Geng, Jörg Schweinle, Holger Weimar, Thünen Institute of International Forestry and Forest Economics, Hamburg, Germany, Naemi Labonte, Thünen Institute of Market Analysis, Braunschweig, Germany. Prezentacja wyników prac związanych z prowadzonym w Niemczech projektem, którego celem jest rozwój i monitorowanie rynków związanych z bioekonomią.

Scenario analysis as a scientific method of investigating complex socio-economic phenomena – the case of Brexit and its implications for the Polish furniture industry, Dobrochna Augustyniak, Ewa Leszczyszyn, Gabriela Bidzińska, Łukasiewicz Research Network - Wood Technology Institute, Poznan, Poland. Analiza możliwych scenariuszy Brexitu i ich wpływu na polski przemysł meblarski.

Supply of wood processing residues from wood packaging - Ulrike Saal, University of Hamburg, Hamburg, Germany, Susanne Iost, Thünen Institute of International Forestry and Forest Economics, Hamburg, Germany. Prezentacja wyników badań nad ilością odpadów drzewnych (produktów ubocznych) powstających w europejskim sektorze produkcji opakowań drewnianych.

Zarówno wystąpienia podczas prezentacji, jak i sesja posterowa wzbudziły ożywioną dyskusjąZarówno wystąpienia podczas prezentacji, jak i sesja posterowa wzbudziły ożywioną dyskusjąFot. D.Jabłoński

SESJA POSTEROWA

Częścią konferencji były prezentacje posterowe. W jej ramach zaprezentowano 13 posterów przedstawiających wyniki badań w następujących tematach:

A physical insight into a new type of adhesive and its components
Natalia Bielejewska, Polish Academy of Sciences, Poznan, Poland
Dominika Janiszewska, Łukasiewicz Research Network – Wood Technology Institute, Poznan, Poland 

The effect of conditions in which furniture is used on the quality of indoor air in residential rooms
Magdalena Czajka, Aleksandra Dziewanowska-Pudliszak, Łukasiewicz Research Network – Wood Technology Institute, Poznan, Poland 

Biopolyol-based phenolic adhesive
Silvia Helena Fuentes da Silva, Jalel Labidi, University of the Basque Country, San Sebastian, Spain
Tomasz Krystofiak, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland 

Highly efficient utility forms for protection of horse chestnut trees against horse-chestnut leaf miner Cameraria ohridella
Jacek Grodner, Łukasiewicz Research Network – Institute of Industrial Organic Chemistry, Warsaw, Poland 

Component plywood, made using melamine-urea-formaldehyde resin condensed by no-waste method, as a building material
Mariusz Jóźwiak, Andrzej Fojutowski, Łukasiewicz Research Network – Wood Technology Institute, Poznan, Poland 

Influence of the application parameters on the adherence of PUR lacquer to the MDF veneered with TM alder veneers
Tomasz Krystofiak, Barbara Lis, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
Pavlo Bekhta, Jurij Maksymiv, Ukrainian National Forestry University, Lviv, Ukraine 

The biological activity of caffeine-chitosan formulation towards mould attack
Patrycja Kwaśniewska-Sip, Łukasiewicz Research Network – Wood Technology Institute, Poznan, Poland
Magdalena Woźniak, Anna Szulc, Grzegorz Cofta, Izabela Ratajczak, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland 

Keratin as environmentally friendly natural polymer for antimicrobial conservation of and reducing formaldehyde emissions from wood-based panels
Ján Matyašovský, Peter Duchovič, Peter Jurkovič, VIPO, a.s., Partizánske, Partizánske, Slovakia
Ján Sedliačik, Technical University, Zvolen, Slovakia
Pavlo Bekhta, Ukrainian National Forestry University, Lviv, Ukraine 

Investigation of metallocene polyolefin-based hot-melt adhesives
Igor Novák, Juraj Pavlinec, Ivan Chodák, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
Jozef Preťo, Vladimír Vanko, VIPO, a.s., Partizánske, Slovakia 

Modification of metallocene copolymers in solution for hot-melt adhesives preparation
Igor Novák, Juraj Pavlinec, Ivan Chodák, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
Jozef Preťo, Vladimír Vanko, VIPO, a.s., Partizánske, Partizánske, Slovakia 

Antibacterial pre-treatment of polyamide 12 veneers by DCBD plasma and polysaccharide immobilization
Igor Novák, Ivan Chodák, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
Ján Sedliačik, Technical University, Zvolen, Slovakia
Ján Matyašovský, Peter Jurkovič, VIPO, a.s., Partizánske, Slovakia 

Modification of various wood species by barrier discharge plasma
Igor Novák, Ivan Chodák, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
Ján Sedliačik, Technical University, Zvolen, Slovakia
Tomasz Krystofiak, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
Ján Matyašovský, VIPO, a.s., Partizánske, Slovakia 

Terminology of wood processing residues
Ulrike Saal, University of Hamburg, Hamburg, Germany; Thünen Institute of International Forestry and Forest Economics, Hamburg, Germany 


Wystawa fotografii "Budownictwo drewniane - było, jest i będzie..."

Konferencji odbywającej się w IBB Andersia Hotel towarzyszyła wystawa fotografii dr Andrzeja Noskowiaka - "Budownictwo drewniane - było, jest i będzie...". zorganizowana przez Łukasiewicz -Instytut Technologii Drewna dla uczczenia 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości. 

Wystawa "Budownictwo drewniane - było, jest i będzie..." została wpisana w kalendarz wydarzeń Programu „Niepodległa”.Wystawa "Budownictwo drewniane - było, jest i będzie..." została wpisana w kalendarz wydarzeń Programu „Niepodległa”.Fot. D.Jabłoński

Zdjęcia prezentujące przykłady historycznej i współczesnej architektury drewnianej w Polsce miały przede wszystkim charakter edukacyjny, ale także artystyczny i kulturalny, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej i tworzącej historię narodową.

 

***

III. Międzynarodowa Konferencja Naukowa DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA otrzymała wsparcie sponsorów – firm SHIM-POL i Schattdecor oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (PORT). Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Minister Środowiska, a patronat medialny: „Gazeta Przemysłu Drzewnego”, „Przemysł Drzewny. Research & Development” oraz portal „Drewno.pl”.

Następną edycją konferencji tradycyjnie zaplanowano za dwa lata.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA