/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
SUROWIEC DRZEWNY

PIGPD: Szereg zapisów nowych zasad sprzedaży drewna oceniony negatywnie

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Autor: oprac. red
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Data: 2016-11-04


27. października w Strykowie odbyło się spotkanie Rady Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, podczas którego omawiano zmiany zasad sprzedaży surowca drzewnego ogłoszone przez Lasy Państwowe jako Zarządzenie 46 Dyrektora Generalnego.

Szereg zapisów nowych zasad sprzedaży drewna oceniony negatywnie przez PIGPDSzereg zapisów nowych zasad sprzedaży drewna oceniony negatywnie przez PIGPDFot. D.Jabłoński

Uczestnicy spotkania szereg rozwiązań nowych zasad ocenili negatywnie, do wielu spraw nie można było się odnieść, zwłaszcza wobec braku (w dacie spotkania) prawie wszystkich załączników przywołanych w zarządzeniu. Zdaniem PIGPD szczególnie groźna jest zapowiedziana podwyżka cen, która z pewnością nie skończy się na podstawowym poziomie, czyli + 2,5%. 

 

Wynikiem spotkania była decyzja o zebraniu uwag i skierowaniu ich w piśmie do Dyrektora Generalnego LP. 28. października w Warszawie Sławomir Wrochna, prezydent PIGPD spotkał się z Konradem Tomaszewskim, dyrektorem generalnym Lasów Państwowych. Podczas spotkania przygotowane pismo zostało wręczone, a stanowisko Izby przedstawione i omówione. W efekcie tej rozmowy Konrad Tomaszewski zaproponował kolejne spotkanie Komisji Drzewnej, poświęcone zgłoszonym w piśmie sprawom, w tym głównie cenom drewna. Komunikat o zwołaniu tego posiedzenia w dn. 07.11.2016r. w Kielcach, jako towarzyszącego Naradzie Generalnej Nadleśniczych, został przez LP opublikowany 31. października. 

 

Treść pisma skierowanego do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przedstawiamy poniżej.

 

 

 

IG- 67/10/2016 Poznań, dn. 27.10.2016 r.

 

Pan

Konrad Tomaszewski

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

W nawiązaniu do ogłoszonych oraz omówionych na spotkaniu Komisji Drzewnej zasad sprzedaży na 2017r. drewna okrągłego z zasobów Skarbu Państwa, oraz wyrażając stanowisko Rady Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, przekazuję, co następuje:

1. Stwierdzamy jednoznacznie, iż nie widzimy żadnego uzasadnienia wynikającego z obecnej sytuacji na rynku drewna i wyrobów z drewna do wprowadzenia jakichkolwiek podwyżek cen drewna okrągłego. W szczególności nie ma podstaw do podnoszenia cen drewna wielkowymiarowego, gdyż branża wyrobów tartacznych ma najniższą rentowność netto w całym przemyśle drzewnym, zbliżoną do 1 procenta. Wzrost cen surowca, którego zakup już teraz generuje ok. 65-70% całości kosztów wytworzenia wyrobów, może okazać się dla wielu polskich tartaków zabójczy. Dodam tu, iż oczekiwaliśmy, że poziom cen planowanych w 2017r. zostanie Komisji Drzewnej podany z uzasadnionymi wyliczeniami opartymi o zapowiadane wzory i modele matematyczne oraz, że zgodnie z Pana Zarządzeniem nr 46, § 6, przedstawione zostaną raporty oparte o wymienione tam bazy danych, w tym m. in. ocena przewidywanej (a nie tylko historycznej) rentowności „poszczególnych zgrupowań podmiotów nabywających surowiec drzewny”, analiza ich zapotrzebowania na surowiec drzewny, oraz dane o kształtowaniu się cen na rynkach w państwach ościennych. Informacji takich, ani raportów, Komisji Drzewnej nie przedstawiono. Tu równocześnie informuję, że w krajach ościennych przeważa tendencja zniżkowa, jeśli chodzi o ceny drewna okrągłego.

2. Wzrost cen, zapowiedziany przez Lasy Państwowe na 2017r., w teoretycznej wysokości 2,5%, realnie okaże się o wiele wyższy. Wynika to z kilku faktów. Po pierwsze, liczony jest on od tzw. ceny skonsolidowanej, a więc uśrednionej z kilku form zakupów dostępnych w 2016r. Dla bardzo wielu firm zawyżone ceny na przetargach okazały się w 2016r. za wysokie, więc zdecydowały się na ograniczanie produkcji i realizację zakupów surowca tylko w ramach sprzedaży ofertowej, gdzie średnie ceny były (wg Pana informacji) o ok. 10% niższe od ceny skonsolidowanej. Dla tych firm podwyżka którą LP zapowiadają wyniesie więc ok. 12%, czego z pewnością nie zaakceptują. Po drugie, podniesiona o 2,5% cena skonsolidowana, wg projektu LP stanowić będzie tzw. „cenę proponowaną”, od której wyższa o 6% będzie górna cena drewna wielkowymiarowego, a o 8% - średniowymiarowego. Jest pewne, że w warunkach popytu na drewno ogromnie przewyższającego podaż, większość firm zdecyduje się na ryzykowne zaoferowanie ceny górnej, lub niewiele od niej niższej, aby nie utracić szansy na jak największe zakupy w dogodnej lokalizacji. Później nie będzie bowiem w stanie ich uzupełnić (mimo zapowiadanego podania na rynek 100% ilości drewna wynikającej z zsumowanej historii zakupów przedsiębiorstw), jeśli ich miejsce na lokalnych rynkach zajmą inni, a dostępne w ramach tzw. dogrywki drewno znajdować się będzie w odległych lokalizacjach. Wykorzystają to największe podmioty dominujące na lokalnych rynkach, z kapitałem nie tylko polskim, które stać będzie aby za drewno przepłacić - czyli zaoferować cenę górną - wypychając z wybranych rynków regionalnych podmioty rodzime, zwykle dużo mniejsze. Pozwolę sobie zauważyć, że jest to efekt zbieżny z tym, który przyniosłoby tzw. otwarcie rynku, czyli sprzedaż całości drewna drogą przetargów, co - jak Pan słusznie i wielokrotnie zauważył - byłoby gospodarczą katastrofą.

3. Zapowiadane zlikwidowanie możliwości korzystania ze skonta w wysokości 1,5% za szybkie 14-dniowe płatności, oznacza dodatkową podwyżkę cen dla wszystkich firm, które przez lata z tego rozwiązania oferowanego przez LP korzystały z obopólną korzyścią.

W kontekście powyższych uwag zwracamy się z wnioskiem do Pana Dyrektora, o ponowne rozważenie sprawy cen drewna, już obecnie, bez oczekiwania na ujawnienie się wszelkich negatywnych skutków zapowiedzianej podwyżki ich poziomu.

Wnioskujemy o ustalenie, że:

  • poziom ceny górnej nie może być wyższy niż poziom ceny skonsolidowanej uzyskany w 2016r. dla danej grupy handlowo gatunkowej,
  • cena dolna (odmowy) nie powinna być wyższa, niż cena ofertowa danej grupy w 2016r., minus ok. 3%,
  • za płatności w terminie 14 dni lub krótszym, w tym za przedpłaty przysługiwać powinno skonto 1,5%,
  • ceny powinny być ujednolicone w obrębie RDLP, gdyż ich zróżnicowanie na ten sam towar w bliskich nadleśnictwach nie ma logicznego uzasadnienia.

4. Komisja Drzewna nie została poinformowana, jaka jest wielkość pul drewna, przeznaczonego do sprzedaży dla przedsiębiorców w podziale na grupy sortymentowe i czy jest ona zbieżna z wyliczoną przez LP wielkością zsumowanej historii zakupów przedsiębiorstw, również w podziale na te grupy. Wyrażamy tu obawę, że ewentualne podanie na rynek większej ilości drewna określonego rodzaju, kosztem innych sortymentów, spowoduje oczywisty niedobór zaopatrzenia którejś grupy przedsiębiorców. Prosimy o upublicznienie stosownych informacji.

2. Komisja Drzewna nie została w sposób wystarczający poinformowana, w jaki sposób obliczana będzie punktowa wartość oferty w oparciu o kryterium „zwyczaju kupieckiego”. Prosimy więc o przedstawienie szczegółowych informacji, jakie czynniki i w jakim stopniu wpływać będą na tą ocenę.

3. Zarządzenie nr 46 umożliwia wybranej grupie firm - mam tu na myśli podmioty sektora energetycznego - zawieranie umów długoletnich opartych o ceny negocjowane. Oczekujemy więc, że taka sama możliwość stworzona zostanie wszystkim zainteresowanym takim rozwiązaniem przedsiębiorstwom, zużywającym drewno na dowolne cele. Uważamy bowiem, że mamy prawo do domagania się równego traktowania wszystkich odbiorców drewna przez PGL Lasy Państwowe, bez względu na ich REGON.

4. Wnioskujemy o ustalenie, że wyniki zakupów, obejmujące informacje o wielkości zakupów mienia państwowego, jakim jest drewna z lasów Skarbu Państwa, dokonywanych przez podmioty w trybie przetargowym i o uzyskanych tam cenach, będą ujawniane jako informacja publiczna.

Licząc na konstruktywne podejście do naszych propozycji, deklarujemy gotowość do pełnej współpracy w celu szybkiego wypracowania właściwych, służących polskiej gospodarce rozwiązań.

Z poważaniem

Sławomir Wrochna


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Świeta Prawda

Proszę upublicznić list i dać możliwość podpisu wszystkim przedsiębiorcom drzewnym którzy się solidaryzują z jego treścią .

Adam [415]Odpowiedz na ten komentarz2016-11-07 18:17:32

Zgłoś nadużycie

Porażka

Jak ja mam się utrzymać na rynku jak mam 0 punktów z geografii ponieważ ciagniemy drewno z daleka to wysokie koszty transportu i jeszcze muczę wysokie ceny dawać żeby punkty uzbierać ponieważ w mojej okolicy do 200 km niema drewna klasowe go a my samo soAB kupujemy.

Drewex [4]Odpowiedz na ten komentarz2016-12-02 11:47:54

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA